اثر تجويز خوراكي آلومينيوم بر تعداد گلبولهاي قرمز، هموگلوبين، هماتوكريت و MCHC در موش صحرايي
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
شهركي محمدرضا,زاهدي اصل صالح,سركاكي عليرضا نویسنده / نويسندگان
مترجم
آلومینیوم - گلبولهای قرمز - هموگلوبین - هماتوکریت - MCHC کلید واژه
اثر تجويز خوراكي آلومينيوم بر تعداد گلبولهاي قرمز، هموگلوبين، هماتوكريت و MCHC در موش صحرايي شهركي محمدرضا,زاهدي اصل صالح,سركاكي عليرضا * دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان، دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژی مقدمه و هدف : آلومينيوم يکي از فراوانترين عناصر پوسته زمين است که از طريق آب آشاميدني، مصارف صنعتي، مواد غذايي و مصرف آنتي اسيد ها وارد بدن مي شود. مسموميت با آن ايجاد اختلالات وسيع در بدن مي کند. چون بيماران مبتلا به نارسايي مزمن کليه دچار آنمي ميشوند و سطح آلومينيوم سرم آنها بالاست، در اين بررسي با افزايش آلومينيوم به غذاي موشهاي صحرايي مورد مطالعه تعدادي از فاکتورهاي خوني آنها مورد بررسي قرار گرفته است. روش بررسی : بررسي در چهار گروه 13 تايي از موشهاي صحرايي انجام گرفته است که علاوه بر گروه کنترل سه گروه از حيوانات در جيره غذايي خود مقدار 0.625، 1.25 و 2.5 ميلي گرم آلومينيم در هر گرم غذا به مدت 60 روز مصرف کرده اند. در پايان اين مدت از عروق گردن حيوانات خون گيري به عمل آمد و شمارش گلبولهاي قرمز با لام هموسيتومتر انجام شد. هموگلوبين و هماتوکريت با روشهاي متداول آزمايشگاهي اندازه گيري و سپس MCHC محاسبه گرديد. تست آماري مورد استفاده تست t-student بوده است و تفاوتهاي آماري با P<0.05 معني دار تلقي شده است. نتايج نشان مي دهد که تعداد گلبولهاي قرمز، ميزان هموگلوبين، درصد MCHC و هماتوکريت در گروههاي آزمايش که 1.25 و 2.5 ميلي گرم آلومينيم در هر گرم غذا دريافت نموده اند نسبت به گروه کنترل کاهش معني داري دارد (P<0.05) نتيجه اين بررسي نشان مي دهد که غلظت بالاي آلومينيم در غذاي موشهاي صحرايي موجب کم خوني شده است که با کاهش معني دار تعداد گلبولهاي قرمز، ميزان هموگلوبين، درصد هماتوکريت و MCHC همراه است. چکیده
طبيب شرق بهار 1380; 3(1):17-22. - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
  

اثر تجويز خوراكي آلومينيوم بر تعداد گلبولهاي قرمز، هموگلوبين، هماتوكريت و MCHC در موش صحرايي

شهركي محمدرضا,زاهدي اصل صالح,سركاكي عليرضا

* دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان، دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژی

مقدمه و هدف :

آلومينيوم يکي از فراوانترين عناصر پوسته زمين است که از طريق آب آشاميدني، مصارف صنعتي، مواد غذايي و مصرف آنتي اسيد ها وارد بدن مي شود. مسموميت با آن ايجاد اختلالات وسيع در بدن مي کند. چون بيماران مبتلا به نارسايي مزمن کليه دچار آنمي ميشوند و سطح آلومينيوم سرم آنها بالاست، در اين بررسي با افزايش آلومينيوم به غذاي موشهاي صحرايي مورد مطالعه تعدادي از فاکتورهاي خوني آنها مورد بررسي قرار گرفته است.

روش بررسی :

بررسي در چهار گروه 13 تايي از موشهاي صحرايي انجام گرفته است که علاوه بر گروه کنترل سه گروه از حيوانات در جيره غذايي خود مقدار 0.625، 1.25 و 2.5 ميلي گرم آلومينيم در هر گرم غذا به مدت 60 روز مصرف کرده اند. در پايان اين مدت از عروق گردن حيوانات خون گيري به عمل آمد و شمارش گلبولهاي قرمز با لام هموسيتومتر انجام شد. هموگلوبين و هماتوکريت با روشهاي متداول آزمايشگاهي اندازه گيري و سپس MCHC محاسبه گرديد. تست آماري مورد استفاده تست t-student بوده است و تفاوتهاي آماري با P<0.05 معني دار تلقي شده است. نتايج نشان مي دهد که تعداد گلبولهاي قرمز، ميزان هموگلوبين، درصد MCHC و هماتوکريت در گروههاي آزمايش که 1.25 و 2.5 ميلي گرم آلومينيم در هر گرم غذا دريافت نموده اند نسبت به گروه کنترل کاهش معني داري دارد (P<0.05) نتيجه اين بررسي نشان مي دهد که غلظت بالاي آلومينيم در غذاي موشهاي صحرايي موجب کم خوني شده است که با کاهش معني دار تعداد گلبولهاي قرمز، ميزان هموگلوبين، درصد هماتوکريت و MCHC همراه است.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

دیابت نوع دو, زیست‌حسگر, میوکارد, مرفولوژیRBC, هليکوباکترپيلوري, cathepsin, اخبار بیوتکنولوژی, ویتامین‌های, Mixo, کیت های الیزای HIV ،HCV, بیماری کبد چرب, PCR, مينراليزاسيون, اتوآنالايزر, عفونت زا, انسفاليت, میکروب های دارای فلاژله پری تریش, مادرزادی, نوترکیب, واژینالیس, اولسراتیو, گوارشی, فیبروکیستیک, قدرت بینایی, پيپت, ویتامین, هموگلوبین, کابوت, واکسیناسیون, کرومونما, lymphocyte, ویسکوزیته, Homocystein, نشانه های سرطان سینه , خواص دارویی سدر, اریتروپویتین, پويكيلوسايتوزيس, حملات قلبي, ایمنوکمپلکسها, هییپرتیروئیدی, عفونت مجاری ادراری, انجام آزمایش خون , وردین, کالیبراسیون, رفرکتومتر, ورم, کالیبره, هموگلوبین, بيوتيکي, بيولوژيكي, آنتي‌بادي, تروپونین, نانوذرات, کانداکتیویتیمتر, خاصیت ضد قارچ , Microcyte, پریسنتریک, هماتولوژی, همگن, پوویدین, پروتودهی, HFr, عفونت, فتومترهای, مرکبات, درمان سرطان سینه, آنتی تایرو گلوبولین آنتی بادی, آنتی ژنیک, جنینی, آدنوما,