اثر تجويز خوراكي آلومينيوم بر تعداد گلبولهاي قرمز، هموگلوبين، هماتوكريت و MCHC در موش صحرايي
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
شهركي محمدرضا,زاهدي اصل صالح,سركاكي عليرضا نویسنده / نويسندگان
مترجم
آلومینیوم - گلبولهای قرمز - هموگلوبین - هماتوکریت - MCHC کلید واژه
اثر تجويز خوراكي آلومينيوم بر تعداد گلبولهاي قرمز، هموگلوبين، هماتوكريت و MCHC در موش صحرايي شهركي محمدرضا,زاهدي اصل صالح,سركاكي عليرضا * دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان، دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژی مقدمه و هدف : آلومينيوم يکي از فراوانترين عناصر پوسته زمين است که از طريق آب آشاميدني، مصارف صنعتي، مواد غذايي و مصرف آنتي اسيد ها وارد بدن مي شود. مسموميت با آن ايجاد اختلالات وسيع در بدن مي کند. چون بيماران مبتلا به نارسايي مزمن کليه دچار آنمي ميشوند و سطح آلومينيوم سرم آنها بالاست، در اين بررسي با افزايش آلومينيوم به غذاي موشهاي صحرايي مورد مطالعه تعدادي از فاکتورهاي خوني آنها مورد بررسي قرار گرفته است. روش بررسی : بررسي در چهار گروه 13 تايي از موشهاي صحرايي انجام گرفته است که علاوه بر گروه کنترل سه گروه از حيوانات در جيره غذايي خود مقدار 0.625، 1.25 و 2.5 ميلي گرم آلومينيم در هر گرم غذا به مدت 60 روز مصرف کرده اند. در پايان اين مدت از عروق گردن حيوانات خون گيري به عمل آمد و شمارش گلبولهاي قرمز با لام هموسيتومتر انجام شد. هموگلوبين و هماتوکريت با روشهاي متداول آزمايشگاهي اندازه گيري و سپس MCHC محاسبه گرديد. تست آماري مورد استفاده تست t-student بوده است و تفاوتهاي آماري با P<0.05 معني دار تلقي شده است. نتايج نشان مي دهد که تعداد گلبولهاي قرمز، ميزان هموگلوبين، درصد MCHC و هماتوکريت در گروههاي آزمايش که 1.25 و 2.5 ميلي گرم آلومينيم در هر گرم غذا دريافت نموده اند نسبت به گروه کنترل کاهش معني داري دارد (P<0.05) نتيجه اين بررسي نشان مي دهد که غلظت بالاي آلومينيم در غذاي موشهاي صحرايي موجب کم خوني شده است که با کاهش معني دار تعداد گلبولهاي قرمز، ميزان هموگلوبين، درصد هماتوکريت و MCHC همراه است. چکیده
طبيب شرق بهار 1380; 3(1):17-22. - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
  

اثر تجويز خوراكي آلومينيوم بر تعداد گلبولهاي قرمز، هموگلوبين، هماتوكريت و MCHC در موش صحرايي

شهركي محمدرضا,زاهدي اصل صالح,سركاكي عليرضا

* دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان، دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژی

مقدمه و هدف :

آلومينيوم يکي از فراوانترين عناصر پوسته زمين است که از طريق آب آشاميدني، مصارف صنعتي، مواد غذايي و مصرف آنتي اسيد ها وارد بدن مي شود. مسموميت با آن ايجاد اختلالات وسيع در بدن مي کند. چون بيماران مبتلا به نارسايي مزمن کليه دچار آنمي ميشوند و سطح آلومينيوم سرم آنها بالاست، در اين بررسي با افزايش آلومينيوم به غذاي موشهاي صحرايي مورد مطالعه تعدادي از فاکتورهاي خوني آنها مورد بررسي قرار گرفته است.

روش بررسی :

بررسي در چهار گروه 13 تايي از موشهاي صحرايي انجام گرفته است که علاوه بر گروه کنترل سه گروه از حيوانات در جيره غذايي خود مقدار 0.625، 1.25 و 2.5 ميلي گرم آلومينيم در هر گرم غذا به مدت 60 روز مصرف کرده اند. در پايان اين مدت از عروق گردن حيوانات خون گيري به عمل آمد و شمارش گلبولهاي قرمز با لام هموسيتومتر انجام شد. هموگلوبين و هماتوکريت با روشهاي متداول آزمايشگاهي اندازه گيري و سپس MCHC محاسبه گرديد. تست آماري مورد استفاده تست t-student بوده است و تفاوتهاي آماري با P<0.05 معني دار تلقي شده است. نتايج نشان مي دهد که تعداد گلبولهاي قرمز، ميزان هموگلوبين، درصد MCHC و هماتوکريت در گروههاي آزمايش که 1.25 و 2.5 ميلي گرم آلومينيم در هر گرم غذا دريافت نموده اند نسبت به گروه کنترل کاهش معني داري دارد (P<0.05) نتيجه اين بررسي نشان مي دهد که غلظت بالاي آلومينيم در غذاي موشهاي صحرايي موجب کم خوني شده است که با کاهش معني دار تعداد گلبولهاي قرمز، ميزان هموگلوبين، درصد هماتوکريت و MCHC همراه است.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

مکانیکی, نانوذرات, ناقلین, sediment, بتا کروتین, ائوزینوفیل, کتاب بیوشیمی, روش کار الیزا, قارچ شناسی, تصویربرداری, مهارکننده‌های سولفونامیدها، تریمتوپریم و تتراسایکلین, Phosphate, علائم زخم معده, علل كاهش وزن مخصوص ادرار, واﮐﺴـﻦ, میکروسکوپ, шығанағы, هموگلوبین, ورسیکالر, Urine, دروکسوبین, حكيم سيداسماعيل جرجاني, Copper, توکسیک, تضمین کیفیت در بخش نمونه گیری, Historical biology, نمونه مدفوع, سل ریوی, تیمیدین, آندوسكوپ, بیوشیمیایی, هموگلوبین, علوم آزمايشگاهي و پزشكي, مینای دندان, هپاتیکا, سایکلین, جراحی, ﻋﻀﻼﻧﯽ, کنترل کاندیدا آلبیکنز, نابينايي, اتوایمون تیروئید, ﭘﻼﺳﻤﯿﺪي, آب لیموی کهنه, آزمایش توکسوپلاسما IgM, مکانیسمی, هموگلوبین, كمپلمان, دکتر سعید مهدوی, هموگلوبین, وزنه, آجیل, میکرولیتیس, آزمايشي بنام C.B.C, تست عدم اعتیاد, دترژانت, کم کاری تیروئید, ویدال, نرمال, نيپاويروس, Fasciola, روش استاندارد شمارش اسپرم, لوپ, کریپتوکوکوزیس, ترماتودهای, تزریق خون, سرطان‌ها, کروموزومهای, توکسین, خارش و سوزش, اریتروسیتی,