فعال شدن پلاكتي و توليد اينترلوكين – 8 در فرآورده هاي متراكم پلاكتي تهيه شده به روش پلاسماي غني از پلاكت و بافي كوت
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
بشكار پژمان,پورفتح اله علي اكبر,شايگان مژگان,آخوند محمدرضا نویسنده / نويسندگان
مترجم
اینترلوکین 8 - پلاکت - بافی کوت کلید واژه
فعال شدن پلاكتي و توليد اينترلوكين – 8 در فرآورده هاي متراكم پلاكتي تهيه شده به روش پلاسماي غني از پلاكت و بافي كوت بشكار پژمان,پورفتح اله علي اكبر*,شايگان مژگان,آخوند محمدرضا * دانشكده پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس سابقه و هدف: تهيه فرآورده هاي پلاكتي به روش پلاسماي غني از پلاكت ممكن است باعث فعال شدن پلاكت ها و ترشح مواد موجود در گرانول هاي آن ها مثل ترومبوگلوبولين بتا، LDH و بيان CD62P شود. پلاكت هايي كه طي روند تهيه فعال شوند، وقتي وارد محيط in vivo گردند ديگر كارايي لازم را جهت عملكرد انعقادي خود ندارند. لذا اندازه گيري شاخص هاي فعال شدن پلاكتي مثل CD62P سطح پلاكت ها، ترومبوگلوبولين بتا و غيره جهت اندازه گيري درصد پلاكت هاي فعال شده در فرآورده هاي پلاكتي طي روند تهيه، و مقايسه اين دو روش تهيه يعني پلاسماي غني از پلاكت و بافي كوت مفيد مي باشد. مواد وروش ها: مطالعه انجام شده از نوع تجربي بود. در اين مطالعه تعداد 15 فرآورده به روش PRP ، 15 فرآورده به روش BC و 15 واحد خون كامل كه مورد هيچ گونه دستكاري قرار نگرفته بودند به عنوان گروه كنترل انتخاب و تا سه روز نگهداري شده و از نظر درصد بيان CD62P در سطح پلاكت ها و نيز غلظت فرم محلول آن، درصد سلول هاي CD14 مثبت و سطح اينترلوكين- 8 مورد بررسي قرار گرفتند. جهت اندازه گيري CD62P سطحي و CD14 از آنتي بادي هاي منوكلونال اختصاصي و كنژوگه شده با مواد فلورسانس و به روش فلوسيتومتري و براي اندازه گيري غلظت CD62P محلول و اينترلوكين - 8 از روش اليزا استفاده شد. يافته ها: ميانگين شمارش پلاكتي در هر دو روش تفاوت چنداني نداشت، اما آلودگي گلبول هاي سفيد در واحدهاي تهيه شده به روش PRP بسيار بيشتر از واحدهاي تهيه شده به روش BC بود. در روش PRP در مدت نگهداري 3 روزه، كاهش اندك CD62P سطحي، افزايش شكل محلول آن و IL-8 مشاهده گرديد و درصد ظهور CD14 در اين فرآورده تغيير محسوسي نشان نداد. در روش BC طي نگهداري سه روزه، CD62P سطحي و محلول و غلظت IL-8 افزايش و نيز درصد ظهور CD14 سطح منوسيت ها از 4/0 تا 1/0 كاهش نامحسوسي نشان دادند. نتيجه گيري: ارتباط نزديكي بين سطح اينترلوكين ـ 8 و شمارش گلبول هاي سفيد در فرآورده ها وجود دارد . در روش PRP سانتريفوژ با دور سنگين باعث تجمع و چسبندگي و لذا فعال شدن پلاكتي مي شود. اما در روش BC چون هيچ گونه چسبندگي پلاكتي به وجود نمي آيد، فعال شدن پلاكتي كمتر صورت مي گيرد. چکیده
دانشكده پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
  

فعال شدن پلاكتي و توليد اينترلوكين – 8 در فرآورده هاي متراكم پلاكتي تهيه شده به روش پلاسماي غني از پلاكت و بافي كوت

بشكار پژمان,پورفتح اله علي اكبر*,شايگان مژگان,آخوند محمدرضا

* دانشكده پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس

سابقه و هدف:

تهيه فرآورده هاي پلاكتي به روش پلاسماي غني از پلاكت ممكن است باعث فعال شدن پلاكت ها و ترشح مواد موجود در گرانول هاي آن ها مثل ترومبوگلوبولين بتا، LDH و بيان CD62P شود. پلاكت هايي كه طي روند تهيه فعال شوند، وقتي وارد محيط in vivo گردند ديگر كارايي لازم را جهت عملكرد انعقادي خود ندارند. لذا اندازه گيري شاخص هاي فعال شدن پلاكتي مثل CD62P سطح پلاكت ها، ترومبوگلوبولين بتا و غيره جهت اندازه گيري درصد پلاكت هاي فعال شده در فرآورده هاي پلاكتي طي روند تهيه، و مقايسه اين دو روش تهيه يعني پلاسماي غني از پلاكت و بافي كوت مفيد مي باشد.

مواد وروش ها:

مطالعه انجام شده از نوع تجربي بود. در اين مطالعه تعداد 15 فرآورده به روش PRP ، 15 فرآورده به روش BC و 15 واحد خون كامل كه مورد هيچ گونه دستكاري قرار نگرفته بودند به عنوان گروه كنترل انتخاب و تا سه روز نگهداري شده و از نظر درصد بيان CD62P در سطح پلاكت ها و نيز غلظت فرم محلول آن، درصد سلول هاي CD14 مثبت و سطح اينترلوكين- 8 مورد بررسي قرار گرفتند. جهت اندازه گيري CD62P سطحي و CD14 از آنتي بادي هاي منوكلونال اختصاصي و كنژوگه شده با مواد فلورسانس و به روش فلوسيتومتري و براي اندازه گيري غلظت CD62P محلول و اينترلوكين - 8 از روش اليزا استفاده شد.

يافته ها:

ميانگين شمارش پلاكتي در هر دو روش تفاوت چنداني نداشت، اما آلودگي گلبول هاي سفيد در واحدهاي تهيه شده به روش PRP بسيار بيشتر از واحدهاي تهيه شده به روش BC بود. در روش PRP در مدت نگهداري 3 روزه، كاهش اندك CD62P سطحي، افزايش شكل محلول آن و IL-8 مشاهده گرديد و درصد ظهور CD14 در اين فرآورده تغيير محسوسي نشان نداد. در روش BC طي نگهداري سه روزه، CD62P سطحي و محلول و غلظت IL-8 افزايش و نيز درصد ظهور CD14 سطح منوسيت ها از 4/0 تا 1/0 كاهش نامحسوسي نشان دادند.

نتيجه گيري:

ارتباط نزديكي بين سطح اينترلوكين ـ 8 و شمارش گلبول هاي سفيد در فرآورده ها وجود دارد . در روش PRP سانتريفوژ با دور سنگين باعث تجمع و چسبندگي و لذا فعال شدن پلاكتي مي شود. اما در روش BC چون هيچ گونه چسبندگي پلاكتي به وجود نمي آيد، فعال شدن پلاكتي كمتر صورت مي گيرد.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

مقطع دستیاری, سولفونیک, بهبود عدم تحمل لاکتوز, تریپتوفان, نيپاويروس, سولفورافن, تشخيص‌هاي, Пэрсыдзкая, جستجوی آنتي ژن يا آنتي بادی, درمان بیماری های کبدی , لاپلاس, هیبرپلاریزاسیون, هرپس, علت سوارمینگ, روز آزمایشگاهیان, حساسیت و اختصاصیت تشخیصی کیتی, پروستات, هلیکوباکتر, فشار خون, نانوباکتریوم, میکروب, استروژن, arianpajooh, همولیتیک, ویروس, кӳлмекĕ, وازلین, ‏COP-PCR‏, تربچه, ThunderBolt, کپک, مورفولوژیک, هيپربيلي, تهیه اسمیر, ﭘﻨﻮﮐـﻮﮐﯽ, گروه های خونی, اداره کل تجهیزات پزشکی, DNA, کلوسل, ویتامین‌ها, میکروسکوپ, اشرشیا , لوکوپلاکي, کم کاری تیروئید, تليال, کروموزومهای, اسموتیک, پردنیزولون, ﻟﯿﮕﺎﻧﺪ, بيماري هاي قلبي و عروقي, پروتوتايپ, پروتئیک, ﭘﺎﺗﻮژن, هموگلوبین, ایمونوفلورسنس, بایورد, محلول فنل اورامین, تلسکوپی, کروموزومهایی, گرانول, مدفوع, pharynx, غيراختصاصي, توکسینهایی, وسترن, مانيتول, فیزیولوژیکی, طبع سرد ماهی, ایزوآنزیم, تومورهایی,