ارزيابي ايمني سلولي بيماران مبتلا به بروسلوز با اندازه ‌گيري گاما اينترفرون (IFN-γ) و اينترلوكين 13(IL-13) با روش فلوسيتومتري و الايزا
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
رفيعي عليرضا,كريمي نيا آمينا نویسنده / نويسندگان
مترجم
اينترفرون ‌ها، اينترلوكين ‌ها، تب مالت، فلوسايتومتري کلید واژه
ارزيابي ايمني سلولي بيماران مبتلا به بروسلوز با اندازه ‌گيري گاما اينترفرون (IFN-γ) و اينترلوكين 13(IL-13) با روش فلوسيتومتري و الايزا رفيعي عليرضا*,كريمي نيا آمينا * ساری، بلوار خزر، دانشكده پزشكي ساري، دانشگاه علوم پزشكي مازندران مقدمه: ارزيابي توليد سيتوكاين‌ها به ويژه سيتوكاين هاي داخل سلولي ابزار مهمي در بررسي پاسخ‌هاي ايمني در مقابل محرك‌هايي نظير عوامل بيماريزا، واكسن‌ها و ساير چالش‌هاي ايمني مي‌باشد. مطالعات انجام شده در موش نشان مي دهد آلودگي به بروسلا موجب فعال شدن پاسخ‌هاي ايمني سلولي مي‌گردد. برخي از سيتوكاين‌ها نقش بسزايي در ايجاد مقاومت در برابر عفونت بروسلايي دارند. هدف: به منظور ارایه روشي دقيق، قابل استفاده در آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي براي بررسي وضعيت ايمني، توليد سيتوكاين‌هاي داخل سلولی IFN-γ و IL-13 در خون كامل افراد سالم و بيماران مبتلا به دو فرم حاد و مزمن بروسلوز مطالعه شده است. مواد و روش‌ها: نمونه‌هاي خون كامل رقيق شده 27 بيمار مبتلا به بروسلوز حاد (14 نفر) يا مزمن (13 نفر) (با ميانگين سني 1/18±03/38 سال) و 22 داوطلب سالم (با ميانگين سني 21±33/35 سال) در حضور ميتوژن، باكتري‌هاي كشته شده بروسلا ملي تنسيس يا محيط كشت تنها، كشت داده شد. مقدار IFN–γ و IL-13 داخل سلولی اين سيتوکاين‌ها در سلول‌های CD3+ با روش فلوسيتومتری(CFC) و در سوپ كشت سلولي با روش ELISA ساندويچی اختصاصی بررسي گرديد. نتايج: در بيماران مبتلا به بروسلوز حاد توليد اختصاصي IFN- γ خارج سلولي و داخل سلولي افزايش قابل توجهي يافت.(p<0.001) در حالي‌كه در بيماران با بروسلوز مزمن نه تنها توليد اختصاصي IFN–γ بلكه تعداد سلولهاي CD3+ توليد كننده IFN–γ به طور معني داري كاهش مي يابد. وجود ارتباط معكوس بين درصد سلول‌هاي CD3+ توليد كننده IFN–γ با سلول‌هاي CD3+ توليد كننده IL-13 در گروه حاد بيانگر گرايش پاسخهاي ايمني به سمت Th1 در اين بيماران است. نتيجه گيري: گرچه درصد سلول‌هاي CD3+ توليد كننده IL-13 به‌طور چشمگير در بيماران با بروسلوز مزمن زياد است ولي ارتباط معني داري بين تعداد سلول‌هاي CD3+ توليد كننده IFN– γ با سلول‌هاي IL-13+ CD3+ پيدا نشد. در نتيجه نمي توان ارتباط بين ايجاد پاسخ‌هاي Th2 و پيشرفت بيماري بروسلوز مزمن را اثبات كرد. با اين وجود، كاهش توليد سيتوکاين‌های Th1 در گروه مزمن ممکن است ناشی از عدم پاسخگويی سلول‌های T اختصاصی بروسلا باشد كه به طولاني شدن سير بيماری در اين گروه از بيماران مي انجامد. كليد واژه: اينترفرون ‌ها، اينترلوكين ‌ها، تب مالت، فلوسايتومتري چکیده
مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشکي گيلان پاييز 1384; 14(55):87-97. ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
  

ارزيابي ايمني سلولي بيماران مبتلا به بروسلوز با اندازه ‌گيري گاما اينترفرون (IFN-γ) و اينترلوكين 13(IL-13) با روش فلوسيتومتري و الايزا

رفيعي عليرضا*,كريمي نيا آمينا

* ساری، بلوار خزر، دانشكده پزشكي ساري، دانشگاه علوم پزشكي مازندران

مقدمه:

ارزيابي توليد سيتوكاين‌ها به ويژه سيتوكاين هاي داخل سلولي ابزار مهمي در بررسي پاسخ‌هاي ايمني در مقابل محرك‌هايي نظير عوامل بيماريزا، واكسن‌ها و ساير چالش‌هاي ايمني مي‌باشد. مطالعات انجام شده در موش نشان مي دهد آلودگي به بروسلا موجب فعال شدن پاسخ‌هاي ايمني سلولي مي‌گردد. برخي از سيتوكاين‌ها نقش بسزايي در ايجاد مقاومت در برابر عفونت بروسلايي دارند.

هدف:

به منظور ارایه روشي دقيق، قابل استفاده در آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي براي بررسي وضعيت ايمني، توليد سيتوكاين‌هاي داخل سلولی IFN-γ و IL-13 در خون كامل افراد سالم و بيماران مبتلا به دو فرم حاد و مزمن بروسلوز مطالعه شده است.

مواد و روش‌ها:

نمونه‌هاي خون كامل رقيق شده 27 بيمار مبتلا به بروسلوز حاد (14 نفر) يا مزمن (13 نفر) (با ميانگين سني 1/18±03/38 سال) و 22 داوطلب سالم (با ميانگين سني 21±33/35 سال) در حضور ميتوژن، باكتري‌هاي كشته شده بروسلا ملي تنسيس يا محيط كشت تنها، كشت داده شد. مقدار IFN–γ و IL-13 داخل سلولی اين سيتوکاين‌ها در سلول‌های CD3+ با روش فلوسيتومتری(CFC) و در سوپ كشت سلولي با روش ELISA ساندويچی اختصاصی بررسي گرديد.

نتايج:

در بيماران مبتلا به بروسلوز حاد توليد اختصاصي IFN- γ خارج سلولي و داخل سلولي افزايش قابل توجهي يافت.(p<0.001) در حالي‌كه در بيماران با بروسلوز مزمن نه تنها توليد اختصاصي IFN–γ بلكه تعداد سلولهاي CD3+ توليد كننده IFN–γ به طور معني داري كاهش مي يابد. وجود ارتباط معكوس بين درصد سلول‌هاي CD3+ توليد كننده IFN–γ با سلول‌هاي CD3+ توليد كننده IL-13 در گروه حاد بيانگر گرايش پاسخهاي ايمني به سمت Th1 در اين بيماران است.

نتيجه گيري:

گرچه درصد سلول‌هاي CD3+ توليد كننده IL-13 به‌طور چشمگير در بيماران با بروسلوز مزمن زياد است ولي ارتباط معني داري بين تعداد سلول‌هاي CD3+ توليد كننده IFN– γ با سلول‌هاي IL-13+ CD3+ پيدا نشد. در نتيجه نمي توان ارتباط بين ايجاد پاسخ‌هاي Th2 و پيشرفت بيماري بروسلوز مزمن را اثبات كرد. با اين وجود، كاهش توليد سيتوکاين‌های Th1 در گروه مزمن ممکن است ناشی از عدم پاسخگويی سلول‌های T اختصاصی بروسلا باشد كه به طولاني شدن سير بيماری در اين گروه از بيماران مي انجامد.

كليد واژه: اينترفرون ‌ها، اينترلوكين ‌ها، تب مالت، فلوسايتومتري
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

Persiabukten, فلوسيتومتري, سرطان خون, اپی‌تلیال, گاستروپارس, پزشک, وارونگی, مقادیر IgM, خشکی پوست و مو, متخصص پوست و مو, ماست‌های, ماكروفاژ, دکتر شهروز همتی, میکس, تریپتوفان, فسفات کلسیم , yaUajemi, كپسولاتوم, میكروسكوپ, کانابیونید, نوتروفیلها, رستولوم, گلیسیرید, تومورهای روده, سرولوژي, كوكسييلا, گردو, آلفا, هليکوباکتري, مونومرفیبرین, كمپلمان, آنژین, انسفاليت, التهاب‌ و تورم‌, تخم‌مرغ, اختصارات آزمايشگاهي - هماتولوژي , مردانه, lymphocyte, هیبرپلاریزاسیون, هیلکوباکترپیلوری, سردرد شدید, متورم, EBNA, اریتوبلاستها, وازکتومی, آمونيوم, پرفشاری, کلسترول خون بالا, پيريمتامين‌, چربی, انجام آزمایش , انجمن Osteopathic, سارکوئیدوز, اوکسیتوسین, تیروتوکسیکوز, GGT, قیمت داروی اینترفرون بتا, میکروب شناسی, سودوكو, دیاستولیک, شيستوزوميا, لوميروبين, كمپلكس, ویسکوزیته, بوتولیسم, viruses, متخصص تغذیه, میکروبی, ناشتا بودن , درگیری کلیه در دیابت,