راه اندازي روش RT-Nested PCR به منظور تشخيص ويروس نقص ايمني اكتسابي تيپ يك
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
دوزنده جواد,روان شاد مهرداد,عامل جامه دار سعيد,صباحي فرزانه نویسنده / نويسندگان
مترجم
HIV - PCR - نقص ایمنی کلید واژه
راه اندازي روش RT-Nested PCR به منظور تشخيص ويروس نقص ايمني اكتسابي تيپ يك دوزنده جواد,روان شاد مهرداد*,عامل جامه دار سعيد,صباحي فرزانه * دانشكده علوم پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس سابقه و هدف: ويروس نقص ايمني اكتسابي تيپ يك (HIV-1) عامل ايجاد كننده سندرم نقص ايمني اكتسابي انساني ”ايدز” مي باشد. انتقال بيماري از طريق انتقال خون در دوره پنجره، در مراكز انتقال خون يك معضل جهاني محسوب مي شود. علاوه بر اين، نياز مبرمي براي تشخيص سريع، حساس و دقيق عفونت HIV-1 قبل از ظهور آنتي بادي در بدن فرد آلوده در بيمارستان ها و مراكز بهداشتي احساس مي شود. تشخيص ژنوم ويروس HIV-1 در نمونه هاي مشكوك، باعث جلوگيري از گسترش بيماري در جامعه و شيوع روز افزون بيماري خواهد بود. با استفاده از اين روش مي توان عفونت را در مراحل ابتدايي و قبل از ظهور آنتي بادي هاي اختصاصي تشخيص داد. هدف از اين پژوهش طراحي روش بسيار حساس و سريع RT-Nested PCR جهت تشخيص عفونت HIV-1 بود. مواد و روش ها: پژوهش انجام گرفته از نوع بنيادي ـ كاربردي بود. روش RT-Nested PCR به منظور جداسازي سكانسي حفاظت شده از بخش ژن gag در ويروس HIV-1 طراحي و به كار گرفته شد. ابتدا با كمك روش ترانس كريپتاز معكوس، از روي ژنوم RNA ويروس، cDNA ساخته و پس از آن با روش Nested-PCR با استفاده از دو جفت آغازگر اختصاصي و در دو مرحله، قطعه اي از ژن مورد نظر ويروس HIV-1 تكثير داده شد و با كمك الكتروفورز، محصولات PCR مورد بررسي قرار گرفت. نتايج به دست آمده با كمك آزمون ANOVA و نرم افزار آماري SPSS تجزيه و تحليل گرديد. يافته ها: تعداد 25 نمونه سرمي از مراحل مختلف عفونت (شامل مراحل بدون علامت، علامت دار و ايدز) و هم چنين 15 نمونه پانل استاندارد و 20 نمونه سرمي منفي جمع آوري شد و با روش فوق مورد بررسي قرار گرفت. در تمام موارد مثبت، باند مورد نظر بر روي ژل آگارز مشاهده شد، ضمن اين كه در هيچ كدام از نمونه هاي منفي، باندي مشاهده نگرديد. نتيجه گيري: بر اساس نتايج به دست آمده در اين پژوهش، نشان داده شد كه روش راه اندازي شده داراي حساسيت و اختصاصيت بالايي جهت تشخيص عفونت ويروس HIV-1 مي باشد. هم چنين با توجه به حساسيت روش، به نظر مي رسد كه ژنوم ويروسي را مي توان قبل از تغييرات سرمي و ظهور آنتي بادي ها تشخيص داد و از اين رو مي توان دوره پنجره تشخيص عفونت را كوتاه تر كرد. چکیده
خون زمستان 1385; 3(4):309-315. - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
  

راه اندازي روش RT-Nested PCR به منظور تشخيص ويروس نقص ايمني اكتسابي تيپ يك

دوزنده جواد,روان شاد مهرداد*,عامل جامه دار سعيد,صباحي فرزانه

* دانشكده علوم پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس

سابقه و هدف: ويروس نقص ايمني اكتسابي تيپ يك (HIV-1) عامل ايجاد كننده سندرم نقص ايمني اكتسابي انساني ”ايدز” مي باشد. انتقال بيماري از طريق انتقال خون در دوره پنجره، در مراكز انتقال خون يك معضل جهاني محسوب مي شود. علاوه بر اين، نياز مبرمي براي تشخيص سريع، حساس و دقيق عفونت HIV-1 قبل از ظهور آنتي بادي در بدن فرد آلوده در بيمارستان ها و مراكز بهداشتي احساس مي شود. تشخيص ژنوم ويروس HIV-1 در نمونه هاي مشكوك، باعث جلوگيري از گسترش بيماري در جامعه و شيوع روز افزون بيماري خواهد بود. با استفاده از اين روش مي توان عفونت را در مراحل ابتدايي و قبل از ظهور آنتي بادي هاي اختصاصي تشخيص داد. هدف از اين پژوهش طراحي روش بسيار حساس و سريع RT-Nested PCR جهت تشخيص عفونت HIV-1 بود.

مواد و روش ها: پژوهش انجام گرفته از نوع بنيادي ـ كاربردي بود. روش RT-Nested PCR به منظور جداسازي سكانسي حفاظت شده از بخش ژن gag در ويروس HIV-1 طراحي و به كار گرفته شد. ابتدا با كمك روش ترانس كريپتاز معكوس، از روي ژنوم RNA ويروس، cDNA ساخته و پس از آن با روش Nested-PCR با استفاده از دو جفت آغازگر اختصاصي و در دو مرحله، قطعه اي از ژن مورد نظر ويروس HIV-1 تكثير داده شد و با كمك الكتروفورز، محصولات PCR مورد بررسي قرار گرفت. نتايج به دست آمده با كمك آزمون ANOVA و نرم افزار آماري SPSS تجزيه و تحليل گرديد.

يافته ها: تعداد 25 نمونه سرمي از مراحل مختلف عفونت (شامل مراحل بدون علامت، علامت دار و ايدز) و هم چنين 15 نمونه پانل استاندارد و 20 نمونه سرمي منفي جمع آوري شد و با روش فوق مورد بررسي قرار گرفت. در تمام موارد مثبت، باند مورد نظر بر روي ژل آگارز مشاهده شد، ضمن اين كه در هيچ كدام از نمونه هاي منفي، باندي مشاهده نگرديد.

نتيجه گيري: بر اساس نتايج به دست آمده در اين پژوهش، نشان داده شد كه روش راه اندازي شده داراي حساسيت و اختصاصيت بالايي جهت تشخيص عفونت ويروس HIV-1 مي باشد. هم چنين با توجه به حساسيت روش، به نظر مي رسد كه ژنوم ويروسي را مي توان قبل از تغييرات سرمي و ظهور آنتي بادي ها تشخيص داد و از اين رو مي توان دوره پنجره تشخيص عفونت را كوتاه تر كرد.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

سم اپسيلون, C1-C2-C3, تيترهاي, کاهش چربی بدن, quantitative, فتالیس, کامپوزيت, سالیسیلت, ویرولانس, عوامل بیماری زا , آبريزش, فقرآهن, گرمایی, عفونتهای باکتریایی, ضدعفونی, ویولت, دوازدهمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی, ايمنوگلوبولين, ویتامین, ویروسها, فشار خون بالا, هایدلبرگ, دینگو, فیشینگ, viruses, هيالن, آمیلوئیدوز چیست, میکروارگانیسم‌های, كلوزيس, نوزادی, معده, عفونت, از بین بردن جوشهای سر سیاه, میکروبی, روزنامه ايران, ديابت, سندرم متابولیک, تست‌هاي, گرانولهای, كيت‌هاي الايزا, فاسکو, آندوکرین, اگزیلاریس, نوتروفیل, ساكاريد, هموگلوبین, رتینوپاتی, متیل, کلیندامایسین, نئوپلاستيك, ضعف دستگاه ایمنی, فنوتیپ های باکتریایی, نفلومتری, گردن, بیومولکهای, میکروگرم, نوتروفيل, سندرم تخمدان پلی کیستیک, فیبرینوژن, ميكروب‌شناسي, نوکلئاز, هپاتیت, B6, گامتوگونی, هماتولوژی, اورولوژيك, استفراغ خونی, کوکوئيد, ویتامین, بروسلاها,