اثر غلظت هاي مختلف ماده ضد انعقاد سيترات بر روي نتايج زمان پروترومبين (PT) و رمبوپلاستين نسبي (APTT) در بيماران آنميك
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
ترابي زاده ژيلا,نقشوار فرشاد,شهربندي نغمه نویسنده / نويسندگان
مترجم
سیترات - PT - PTT - آنمیک کلید واژه
اثر غلظت هاي مختلف ماده ضد انعقاد سيترات بر روي نتايج زمان پروترومبين (PT) و رمبوپلاستين نسبي (APTT) در بيماران آنميك ترابي زاده ژيلا,نقشوار فرشاد,شهربندي نغمه سابقه و هدف: جهت جمع آوري نمونه هاي خون براي اندازه گيري زمان PT و APTT به طور روتين در ايران حتي در بيماران آنميك نيز از 9 قسمت خون كامل و يك قسمت سيترات سديم 3.6 درصد استفاده مي شود، در حاليكه در برخي از كيت هاي آزمايشگاهي و كتب مرجع توصيه به تصحيح حجم سيترات با توجه به ميزان هماتوكريت (HCT) شده است. ما در اين تحقيق نتايج تست PT و APTT را نزد بيماران آنميك با و بدون تصحيح حجم سيترات مقايسه كرده ايم. مواد و روش ها: اين تحقيق به روش تجربي بر روي نمونه خون 80 بيمار آنميك انجام گرفت و تست PT و APTT براي هر بيمار در 2 لوله با غلظت سيترات روتين به نسبت 9 به 1 در يكي و با غلظت سيتراتي كه حجم آن با توجه به ميزان HCT تصحيح شده است. آزمايش ها با استفاده از كيت بيومريو و دستگاه كواگولومتر انجام شد. نتايج هر لوله نيز جداگانه گزارش شد. نتايج بر اساس آزمون t- student مورد بررسي قرار گرفت. نتايج: ميانگين اختلاف PT بين دو لوله 3/0 ثانيه و 1.15 APTTثانيه بوده است. استنتاج: تصحيح حجم سيترات با توجه به ميزان HCT تفاوت معني داري را در ميزان PT و APTT نسبت به زماني كه اين تصحيح صورت نگرفته و غلظت سيترات به طور روتين استفاده شود (نسبت 9 به 1) هم از نظر باليني و هم از نظر آماري نشان نمي دهد. چکیده
مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران تابستان 1379; 10(27):8-11. - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
  

اثر غلظت هاي مختلف ماده ضد انعقاد سيترات بر روي نتايج زمان پروترومبين (PT) و رمبوپلاستين نسبي (APTT) در بيماران آنميك

ترابي زاده ژيلا,نقشوار فرشاد,شهربندي نغمه

سابقه و هدف: جهت جمع آوري نمونه هاي خون براي اندازه گيري زمان PT و APTT به طور روتين در ايران حتي در بيماران آنميك نيز از 9 قسمت خون كامل و يك قسمت سيترات سديم 3.6 درصد استفاده مي شود، در حاليكه در برخي از كيت هاي آزمايشگاهي و كتب مرجع توصيه به تصحيح حجم سيترات با توجه به ميزان هماتوكريت (HCT) شده است. ما در اين تحقيق نتايج تست PT و APTT را نزد بيماران آنميك با و بدون تصحيح حجم سيترات مقايسه كرده ايم.

مواد و روش ها: اين تحقيق به روش تجربي بر روي نمونه خون 80 بيمار آنميك انجام گرفت و تست PT و APTT براي هر بيمار در 2 لوله با غلظت سيترات روتين به نسبت 9 به 1 در يكي و با غلظت سيتراتي كه حجم آن با توجه به ميزان HCT تصحيح شده است. آزمايش ها با استفاده از كيت بيومريو و دستگاه كواگولومتر انجام شد. نتايج هر لوله نيز جداگانه گزارش شد. نتايج بر اساس آزمون t- student مورد بررسي قرار گرفت.

نتايج: ميانگين اختلاف PT بين دو لوله 3/0 ثانيه و 1.15 APTTثانيه بوده است.

استنتاج: تصحيح حجم سيترات با توجه به ميزان HCT تفاوت معني داري را در ميزان PT و APTT نسبت به زماني كه اين تصحيح صورت نگرفته و غلظت سيترات به طور روتين استفاده شود (نسبت 9 به 1) هم از نظر باليني و هم از نظر آماري نشان نمي دهد.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

Bacterium, Homogeneous, کمبود ویتامین ‌D, مورفيك, ويروس‌ها, هماتوكريت, اثر تابش اشعه خورشيد به پوست , تفاوت اب مقطر و اب ديونيزه, خراشیدگی و زخم, گندم, لیشمانیوز‌, باکتری ایرانی, رستولوم, HGB, ویروسها, CDKN2A, فولیکولی, درمان بیماری های ویروسی, ميكروسكوپ, مکیدن, مغز استخوان, جوان سازی سلولهای مغز , تیروئیدیت, نورونهای, ويدئوها, كوشينگ, مخفف Enzyme Linked Fluorescent Assay, CNS, HCV, اختصارات و اصطلاحات آزمايشگاهي – بيوشيمي, اثر هوک در آزمایش, پیوند, سلولز, HDL‌, TRANSAMINASE, متابولیکی, عباس فرزانگان, میکروسکوپی, نوتروفیلها, اکسیتوسین, COUNT, مایکو, mcv, سرگیجه, toxoplasma, CORPOSCULAR, حمله قلبی, هورمون‌ها, وردین, اطلس رنگی اسپرینگر Springer, پاتوبیولوژی سعید, نقص کروموزومی, TRANSAMINASE, OHSAS, CREATININE‌, falciparum, MS, کوهلر و میلستین, میتوکندریایی, محیطهای, ايمونوراديومتريك, بیماری های ناشی از کمبود ویتامین D , استریپ, گرانولر, Uric, میکروسکوپ, مادرزادی, باکتری مقیم در معده , C-MYC, نوتروفیل,