سنجش سطح سرمي CRP) C-Reactive Protein) در تعيين پيش آگهي بيماران مبتلا به سندرمهاي حاد كرونري
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
دكتر مهرداد نامداري دكتر ساسان ساكت دكتر بابك بهاروند محمد جواد طراحي زنده ياد دكتر طاهره زهتاب نویسنده / نويسندگان
مترجم
CRP ، انفاركتوس حاد قلبي ، آنژين صدري ناپايدار ، پيش آگهي کلید واژه
سنجش سطح سرمي (CRP) C-Reactive Protein در تعيين پيش آگهي بيماران مبتلا به سندرمهاي حاد كرونري دكتر مهرداد نامداري دكتر ساسان ساكت دكتر بابك بهاروند محمد جواد طراحي زنده ياد دكتر طاهره زهتاب مقدمه : بيماري عروق كرونر از شايع ترين، جدي ترين، مزمن ترين و كشنده ترين بيماريها در جهان است. اين گروه بيماريها شامل طيفي از بيماريهاست كه يك سر آن انفاركتوس حاد و سر ديگر آن ايسكمي بدون علامت است CRP در تعيين پيش آگهي آنژين صدري ناپايدار و انفاركتوس حاد قلبي اهميت خاص دار د . هدف از انجام اين مطالعه سنجش سطح سرمي CRP در تعيين پيش آگهي بيماران مبتلا به سندرمهاي حاد كرونري بود. مواد و روشها : در اين مطالعه مقطعي، بيماران بستري در بيمارستانهاي شهر خرم آباد با تشخيص آنژين صدري ناپايدار 32 نفر و انفاركتوس حاد قلبي٣٢ نفر ) با افراد سالم ( ٣٢ نفر مقايسه شدند . كليه يافته هاي كلينيكي و آزمايشگاهي در هنگام بستري، ١٢ ساعت بعد، ٤٨ ساعت بعد و هنگام ترخيص جمع آوري شد . تمام بيماران براي ١٤ روز پس از ترخيص پيگيري شدند. يافته ها : در بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد قلبي ميزان CRP بسیار بالاتر از بيماران مبتلا به آنژين صدري ناپايدار بو د وقوع حوادث قلبي د ر طي ١٤ روز پس از ترخيص با ميزان CRP در ٤٨ ساعت اول ارتباط معني دار داشت ميزان CRP با كسر تخليه بطني ارتباط معكوس داشت نتيجه گيري : بر اساس اين مطالعه ميزان CRP در بيماران انفاركتوس حاد قلبي بالاتر از بيماران با آنژين صدري ناپايدار بود و بالا بودن CRP با وقايع خارج بيمارستان در طي ١٤ روز پيگيري ارتباط داشت واژه هاي كليدي ،CRP انفاركتوس حاد قلبي، آنژين صدري ناپايدار، پيش آگهي چکیده
فصلنامه دانشگاه علوم پرشکی لرستان سال پنجم شماره 17 - ارسالی از طرف کاربر keivan-48 منابع
. .
  

سنجش سطح سرمي (CRP) C-Reactive Protein

در تعيين پيش آگهي بيماران مبتلا به سندرمهاي حاد كرونري

دكتر مهرداد نامداري دكتر ساسان ساكت دكتر بابك بهاروند محمد جواد طراحي زنده ياد دكتر طاهره زهتاب

مقدمه : بيماري عروق كرونر از شايع ترين، جدي ترين، مزمن ترين و كشنده ترين بيماريها در جهان است. اين گروه بيماريها

شامل طيفي از بيماريهاست كه يك سر آن انفاركتوس حاد و سر ديگر آن ايسكمي بدون علامت است CRP در تعيين پيش آگهي آنژين صدري ناپايدار و انفاركتوس حاد قلبي اهميت خاص دار د . هدف از انجام اين مطالعه سنجش سطح سرمي CRP در تعيين پيش آگهي بيماران مبتلا به سندرمهاي حاد كرونري بود.

مواد و روشها : در اين مطالعه مقطعي، بيماران بستري در بيمارستانهاي شهر خرم آباد با تشخيص آنژين صدري ناپايدار 32 نفر

و انفاركتوس حاد قلبي٣٢ نفر ) با افراد سالم ( ٣٢ نفر مقايسه شدند . كليه يافته هاي كلينيكي و آزمايشگاهي در هنگام بستري، ١٢ ساعت بعد، ٤٨ ساعت بعد و هنگام ترخيص جمع آوري شد . تمام بيماران براي ١٤ روز پس از ترخيص پيگيري شدند.

يافته ها : در بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد قلبي ميزان CRP بسیار بالاتر از بيماران مبتلا به آنژين صدري ناپايدار بو د وقوع حوادث قلبي د ر طي ١٤ روز پس از ترخيص با ميزان CRP در ٤٨ ساعت اول ارتباط معني دار داشت ميزان CRP با كسر تخليه بطني ارتباط معكوس داشت

نتيجه گيري : بر اساس اين مطالعه ميزان CRP در بيماران انفاركتوس حاد قلبي بالاتر از بيماران با آنژين صدري ناپايدار بود و بالا بودن CRP با وقايع خارج بيمارستان در طي ١٤ روز پيگيري ارتباط داشت

واژه هاي كليدي ،CRP انفاركتوس حاد قلبي، آنژين صدري ناپايدار، پيش آگهي
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

פערסישער, لنفوم, لیشمانیوز, آپاتیت, کمبود ویتامین دی, مکانیسم, کارشناسی ارشد انگل شناسی, لكوسيت, نمونه مايع مفصل, APO B, باكتري جنس بروسلا, گلیسیرید, پوویدین, سلول‌های, اسیدوفیل, كلسیم, بتاگالاکتوزیداز, سردرد های میگرنی, ایمونوتراپی, کربن 14 یک ماده رادیو اکتیو کم خطر, میکروبها, بتا هیدروکسی استروئید دهیدروژناز, مونوکلونال, ماتريكس, سفیلیس, زگیل , آندرولوژی, جنین, استافیلوکوکی, واکسن, هیدروژنی, سطح کلسترول خوب خون, اریتروبلاستوز, Leishmania, چربی, granulation, ایمرسیون, سازمان پزشکی قانونی, گرمسیری, منبع غني ويتامين دي, باکتری فتوسنتزکننده, آﺑﮕﺮﯾﺰﺷـﺎن, سرطان‌زایی, سرطان معده, ایجاد محیط بی هوازی, نرمی استخوان ها, گوارشي, واکسن, کروماتین, TRANSAMINASE, متافیزیک, ايزوآنزيم, نارسایی کلیوی, اشرشیاکلی, نوکلوئیک, کشف ویروس اچ آی وی, سیتوپلاسمیک, لوسین, شرکت سامان تجهیز, سرولوژيك, مالتیپل میلوما, مجله PLOS ONE , تومورهای, کاتالاز, مونونوکلئوز, کاردان علوم آزمایشگاهی, كلرامفنيكل, ویروسHIV, ويروسي‌, ferous,