مطالعه ميزان DNA سلولي در سرطان ترانزيشنال مثانه و ارتباط آن با گريدينگ تومور
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
ترابي نژاد سيمين,سهرابي‌ سيده‌ زينب‌ نویسنده / نويسندگان
مترجم
سرطان ترانزیشنال مثانه - تومور گریدینگ کلید واژه
ترانزيشنال سل كارسينوماي (TCC) مثانه توموري است كه از نظر رفتار بيولوژيك غير قابل پيش بيني بوده و روش هاي مورفولوژيك گريدينگ اين تومور براي مشخص نمودن سير باليني آن به تنهايي كافي نيستند. هدف از اين مطالعه بررسي رابطه بين grading و staging پاتولوژيك و مقدار DNA سلولي به خصوص در تومورهاي گريد II (IIa, IIb) است كه حالت حد فاصل دارند. در اين مطالعه گذشته نگر كه بر روي 30 نمونه از بيماران با TCC مثانه انجام گرفت، مقدار DNA سلول هاي تومورال به وسيله دستگاه فلوسيتومتري اندازه گيري شد و نتايج آن با grade، stageو ديگر شاخص هاي مورفولوژيك از جمله تهاجم تومور به عروق خوني، لنفاوي و اعصاب مقايسه گرديد. رابطه مثبت و معني داري بين گريد تومور و DNA پلوئيدي وجود داشت (p<0.003). همچنين در تـومورهاي گريـد II كـه به دو دستهb و a تقسيم شـده بودند، بين زيـر گـروه ها و مقـدار DNA رابطه معني داري برقرار بود stage (p<0.003) تومور و مقدار DNA رابطه معني داري با هم داشتند (p<0.003) و مقدار DNA سلولي با شاخص هايي نظير تهاجم تومور به عروق خوني، لنفاتيك و اعصاب از رابطه معني داري برخوردار بود (p<0.0008) مقدار DNA سلولي در TCC مثانه در تعيين پيش آگهي مفيد بوده و به خصوص در گريد II به عنوان يك روش مكمل همراه با گريدينگ و staging در مشخص نمودن سير باليني بيماري كاربرد خواهد داشت. در مراكزي كه امكان اندازه گيري مقدار DNA سلولي وجود ندارد، استفاده دقيق از شاخص هاي مورفولوژيك براي گريدينگ تومورهاي مثانه تا حدي در تعيين پيش آگهي تومور كمك كننده است. چکیده
مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان تابستان 1381; 9(3):114-121 - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 
مطالعه ميزان DNA سلولي در سرطان ترانزيشنال مثانه و ارتباط آن با گريدينگ تومور

مقدمه:
ترانزيشنال سل كارسينوماي (TCC) مثانه توموري است كه از نظر رفتار بيولوژيك غير قابل پيش بيني بوده و روش هاي مورفولوژيك گريدينگ اين تومور براي مشخص نمودن سير باليني آن به تنهايي كافي نيستند.

اهداف:
هدف از اين مطالعه بررسي رابطه بين grading و staging پاتولوژيك و مقدار DNA سلولي به خصوص در تومورهاي گريد II (IIa, IIb) است كه حالت حد فاصل دارند.

مواد و روش ها:
در اين مطالعه گذشته نگر كه بر روي 30 نمونه از بيماران با TCC مثانه انجام گرفت، مقدار DNA سلول هاي تومورال به وسيله دستگاه فلوسيتومتري اندازه گيري شد و نتايج آن با grade، stageو ديگر شاخص هاي مورفولوژيك از جمله تهاجم تومور به عروق خوني، لنفاوي و اعصاب مقايسه گرديد.

یافته ها:
رابطه مثبت و معني داري بين گريد تومور و DNA پلوئيدي وجود داشت (p<0.003). همچنين در تـومورهاي گريـد II كـه به دو دستهb و a تقسيم شـده بودند، بين زيـر گـروه ها و مقـدار DNA رابطه معني داري برقرار بود stage (p<0.003) تومور و مقدار DNA رابطه معني داري با هم داشتند (p<0.003) و مقدار DNA سلولي با شاخص هايي نظير تهاجم تومور به عروق خوني، لنفاتيك و اعصاب از رابطه معني داري برخوردار بود (p<0.0008) مقدار DNA سلولي در TCC مثانه در تعيين پيش آگهي مفيد بوده و به خصوص در گريد II به عنوان يك روش مكمل همراه با گريدينگ و staging در مشخص نمودن سير باليني بيماري كاربرد خواهد داشت.

نتایج:
در مراكزي كه امكان اندازه گيري مقدار DNA سلولي وجود ندارد، استفاده دقيق از شاخص هاي مورفولوژيك براي گريدينگ تومورهاي مثانه تا حدي در تعيين پيش آگهي تومور كمك كننده است.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

مونوسيت, علوم آزمايشگاهي, آب, میکروتوبولهای, آنيزوسايتوزيس, پلاسمید, بازديدكنندگان فاسكو, PDW, هیبریداسیون, داروهای اسپرين يا بروفن, کالیبراسیون لوپ میکروب شناسی, VLDL, همولیز, ایزوآگلوتینوژن, ویتامین‌های, گاس, اندولی, درماتوفیت, Hb, مورژلونز, پيلوري, تبریک روز علوم آزمایشگاهی, latum, Escherichia coli, ارولوژي, کربن 14 یک ماده رادیو اکتیو کم خطر, ﻫﻮﻣﻮرال, جنین, کربوکسیلی, کروموزوم ناقص, Teluk, كيت هاي كمولومينسنس , میکروسکوپ, تروفوزوئیت, BOHB, محدوده نرمال tsh, مورفولوژی, میولوما, آزمایشگاه پاتوبیولوژی مهر, اپیگالوکتاکین, نوتروفیل, دیازو, گلبولهای قرمز, بیماری ژنتیکی, کالیبراسیون, پریودنتال, آمونیا, گليكوزيله, 10 واقعیت جذاب در مورد مغز انسان, هیپوکسی, بوتاكس و ديس پورت, علی ملکی، سعید کاویانی، کامران منصور, سيتوپلاسم, بروز آمیلوئیدوز, Pho-su-oan, هلیکوباکتر, ترمیم, افزایش ضربان قلب, CIN AGAR, بیماری های ناشی از کمبود ویتامین D , ویبریو, ويمنتين, میکروسکوپ, آموزش زبان انگليسي, نفلومتري, كلسترول, مرورگر‌های, ناباروری, هاسفال, گلبول های سفید در رسوب ادرار ,