عوامل خطر سرطان مري و ارتباط آن با مكان هاي مختلف آناتوميك مري در درمانگاه گوارش ارس اردبيل
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
اعظمي احد*,يزدان بد عباس,عباس قلي زاده ناطق,صادقي يگانه نویسنده / نويسندگان
مترجم
سرطان مری - دستگاه گوارش کلید واژه
زمينه و هدف: بر طبق گزارش اخير وزارت بهداشت، سرطان مري دومين سرطان شايع و كشنده در اردبيل مي باشد. مطالعه حاضر به منظور بررسي پاتولوژي و ارتباط آناتوميك قسمت هاي مختلف مري با عوامل خطر سرطان مري در اردبيل انجام شد. روش كار: اين مطالعه آينده نگر - از نوع توصيفي - تحليلي در كلينيك فوق تخصصي گوارش شهر اردبيل در بيماران مراجعه كننده به كلينيك از سال 1379-82 انجام گرفت. بيماران با نشانه هاي هشداردهنده دستگاه گوارش فوقاني با ويدئو آندوسكوپ فيبراپتيك بررسي شدند و از ضايعات مشكوك به سرطان مري 5-6 عدد بيوپسي تهيه شد و سپس تشخيص سرطان مري با پاتولوژي در 152 بيمار تاييد گرديد و با توجه به محل آناتوميك ضايعه، اطلاعات مربوط به سن، جنس، سطح تحصيلات، محل سكونت، مصرف سيگار، مشروبات الكلي و اوپيوم ثبت گرديد. در نهايت اطلاعات به دست آمده به كمك نرم افزار آماري EPI 2000 تجزيه و تحليل شد. يافته ها: ميانگين سني بيماران مبتلا به سرطان مري 11.64 ± 59 سال و نسبت جنس مذكر به مونث 1 به 1 بود. %77 بيماران ساكن روستا و %93.4 بيماران بي سواد بودند. %82.9 سرطان ها از نوع (Squamous Cell Carcinoma)SCC، %16.4 از نوع آدنوكارسينوما و %0.7 كارسينوم درجا بود. شايع ترين محل گرفتاري SCC مري ثلث مياني با 73 بيمار (%48) بود. در مقابل شايع ترين محل آدنوكارسينوم مري با 31 بيمار (%20) در ثلث تحتاني مري قرار داشت. در تحليل آماري بين سرطان مري با مصرف سيگار، الكل و اوپيوم ارتباط آماري معني دار وجود نداشت. نتيجه گيري: سرطان مري دومين سرطان شايع در اردبيل مي باشد اين مطالعه نشان داد برخلاف كشورهاي غربي در اردبيل سرطان مري ارتباطي با مصرف سيگار و الكل ندارد. بنابراين لازم است براي واضح تر شدن عوامل خطر در اردبيل بررسي هاي ديگري در خصوص ارتباط سرطان مري با عوامل شناخته شده مانند نيتروزامين ها و محتواي خاك و توليدات كشاورزي منطقه و خصوصيات ژنتيكي بيماران در آينده صورت گيرد. چکیده
گروه داخلي دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 
عوامل خطر سرطان مري و ارتباط آن با مكان هاي مختلف آناتوميك مري در درمانگاه گوارش ارس اردبيل

زمينه و هدف:

بر طبق گزارش اخير وزارت بهداشت، سرطان مري دومين سرطان شايع و كشنده در اردبيل مي باشد. مطالعه حاضر به منظور بررسي پاتولوژي و ارتباط آناتوميك قسمت هاي مختلف مري با عوامل خطر سرطان مري در اردبيل انجام شد.

روش كار:

اين مطالعه آينده نگر - از نوع توصيفي - تحليلي در كلينيك فوق تخصصي گوارش شهر اردبيل در بيماران مراجعه كننده به كلينيك از سال 1379-82 انجام گرفت. بيماران با نشانه هاي هشداردهنده دستگاه گوارش فوقاني با ويدئو آندوسكوپ فيبراپتيك بررسي شدند و از ضايعات مشكوك به سرطان مري 5-6 عدد بيوپسي تهيه شد و سپس تشخيص سرطان مري با پاتولوژي در 152 بيمار تاييد گرديد و با توجه به محل آناتوميك ضايعه، اطلاعات مربوط به سن، جنس، سطح تحصيلات، محل سكونت، مصرف سيگار، مشروبات الكلي و اوپيوم ثبت گرديد. در نهايت اطلاعات به دست آمده به كمك نرم افزار آماري EPI 2000 تجزيه و تحليل شد.

يافته ها:

ميانگين سني بيماران مبتلا به سرطان مري 11.64 ± 59 سال و نسبت جنس مذكر به مونث 1 به 1 بود. %77 بيماران ساكن روستا و %93.4 بيماران بي سواد بودند. %82.9 سرطان ها از نوع (Squamous Cell Carcinoma)SCC، %16.4 از نوع آدنوكارسينوما و %0.7 كارسينوم درجا بود. شايع ترين محل گرفتاري SCC مري ثلث مياني با 73 بيمار (%48) بود. در مقابل شايع ترين محل آدنوكارسينوم مري با 31 بيمار (%20) در ثلث تحتاني مري قرار داشت. در تحليل آماري بين سرطان مري با مصرف سيگار، الكل و اوپيوم ارتباط آماري معني دار وجود نداشت.

نتيجه گيري:

سرطان مري دومين سرطان شايع در اردبيل مي باشد اين مطالعه نشان داد برخلاف كشورهاي غربي در اردبيل سرطان مري ارتباطي با مصرف سيگار و الكل ندارد. بنابراين لازم است براي واضح تر شدن عوامل خطر در اردبيل بررسي هاي ديگري در خصوص ارتباط سرطان مري با عوامل شناخته شده مانند نيتروزامين ها و محتواي خاك و توليدات كشاورزي منطقه و خصوصيات ژنتيكي بيماران در آينده صورت گيرد.

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

عفونت های خونی, روشهای انتقال و انتشار ویروسها , کلرادو, عضله, شکل گیری رولو, نیمه‌کریستالین, نئوفرمانس, گروه خونیB, محیط های کشت, toxoplasma, انتی بیوتیک ها , شمارش WBC, میکروارگانیسم, گوارشی, هیالورونیک, مختصر, آنتي‌اكسيداني, رشته های تخصصی آزمایشگاهی, ارتباط بین باکتری, عدم رعایت بهداشت دهان و دندان, هلیکوباکترپیلوری, ترازوی, هپارین, آب, hepatitis, ویتامین D, پارامدیکال, نقص ژنتیکی, هفتمین, متیلن بلوی لوفلر, نوتروفیلها, اپتيليال, توكسوپلاسموز, پروتوتروف, آزمایش الکتروفورز پروتئین های سرم, فنازوپيريدين, نالیدیکسیک, آزمایش های هورمونی, زندگي با همه مسائل و سختي هايش خيلي زيباست., نشخیص, فلوریدا, لانژو, بتاتالاسمي, پلاسمید, Vector, هموگلوبین, مورژلونز, بیلیروبین مستقیم یا غیر کونژوگه, نانوذرات, مانيتورينگ, نمونه csf, بیماری های پوستی, لپتین, گلیسیرید, متخصص میکروب شناسی, هرپس, هماگلوتیناسیون, میکرومتر, تفسیر, نوكلئوتيدي, آزمایشگاه‌سم‌شناسی پزشکی قانونی, انتروكوكوس, Urine, تستهای آزمایشگاهی (Complement component), Landsteiner, سنگوئینوم, گياه, هیئت مدیره کانون دانش‌آموختگان, آرتروپودا, گلوکومتر,