ارزيابي روش ايمونو فلورساني غيرمستقيم (IFA) در تشخيص بيماري بروسلوز در مقايسه با ساير روش هاي سرولوژي
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
قسمتي ماريا نویسنده / نويسندگان
مترجم
ایمونو فلورسانس غیر مستقیم - بروسلوز - سرولوژی کلید واژه
مقدمه: جنس بروسلا شامل 6 گونه مي باشد كه از ميان آنها تنها چهار گونه در انسان بيماري زا است؛ بروسلا آبورتوس، بروسلا ملي تنيس، بروسلا سوئيس و بروسلا كانيس. بروسلاها باكتري هاي كوچك غيرمتحرك، گرم منفي، بدون كپسول و به فرم كوكوباسيل مي باشند و اين باكتري انگل داخل سلولي سيستم رتيكولوآندوتليال است و عفونت ناشي از بروسلا انتشار جهاني دارد. هدف: در اين بررسي نتايج تست هاي سرولوژيك بدست آمده از 500 نمونه مشكوك به بيماري مورد بررسي قرار گرفته است. مواد و روش‌ها: روش هاي مختلف آزمايش شامل: رزبنگال، رايت سريع، رايت لوله اي، كومبس رايت، 2ME و IFA مي باشند كه نتايج حاصل از آزمايشات فوق به ترتيب زير مورد مقايسه قرار گرفته اند. نتايج: تيتر آنتي بادي ضدبروسلايي در آزمايش رزبنگال 4/24%، رايت سريع22.2% ، رايت لوله اي 2/21%، كومبس رايت 8/23% و ايمونوفلورسانس غيرمستقيم 4/%21 بود. ميانگين هندسي (GMRT) تيتر آنتي بادي ضدبروسلايي نيز به ترتيب زير بود: رايت لوله اي 5/284، كومبس رايت 4/294 و .۳۲۶.۳ (IFA) توزيع فراواني نسبي تيتر آنتي‌بادي ضدبروسلايي براساس سن و جنس، مشخص مي‌كرد كه درصد آلودگي مردان با 3/38% بيشتر از زنان (6/15%) بود و بيشترين موارد مثبت مربوط به گروه هاي سني كمتر از 20 سال و كمترين به گروه هاي سني بيش از 46 سال تعلق داشت. توزيع فراواني نسبي آنتي بادي ضدبروسلايي براساس فصل نيز نشان مي داد كه در فصول مختلف درصد موارد آلودگي داراي اختلاف معني‌داري نبود. ويژگي تست IFA بيشتر از آزمايش رايت لوله اي نشان داده شده است (98%) و حساسيت تست IFA بيشتر از آزمايش 2ME مشخص گرديد (100%) نتيجه‌گيري: به طور كلي، به كارگيري تست IFA در مورد مبتلايان به بروسلوز داراي موارد مثبت كاذب و منفي كاذب كمتري مي باشد. چکیده
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد لاهيجان - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 
ارزيابي روش ايمونو فلورساني غيرمستقيم (IFA) در تشخيص بيماري بروسلوز در مقايسه با ساير روش هاي سرولوژي

مقدمه:
جنس بروسلا شامل 6 گونه مي باشد كه از ميان آنها تنها چهار گونه در انسان بيماري زا است؛ بروسلا آبورتوس، بروسلا ملي تنيس، بروسلا سوئيس و بروسلا كانيس. بروسلاها باكتري هاي كوچك غيرمتحرك، گرم منفي، بدون كپسول و به فرم كوكوباسيل مي باشند و اين باكتري انگل داخل سلولي سيستم رتيكولوآندوتليال است و عفونت ناشي از بروسلا انتشار جهاني دارد.

هدف:
در اين بررسي نتايج تست هاي سرولوژيك بدست آمده از 500 نمونه مشكوك به بيماري مورد بررسي قرار گرفته است.

مواد و روش‌ها:
روش هاي مختلف آزمايش شامل: رزبنگال، رايت سريع، رايت لوله اي، كومبس رايت، 2ME و IFA مي باشند كه نتايج حاصل از آزمايشات فوق به ترتيب زير مورد مقايسه قرار گرفته اند.

نتايج:
تيتر آنتي بادي ضدبروسلايي در آزمايش رزبنگال 4/24%، رايت سريع22.2% ، رايت لوله اي 2/21%، كومبس رايت 8/23% و ايمونوفلورسانس غيرمستقيم 4/%21 بود. ميانگين هندسي (GMRT) تيتر آنتي بادي ضدبروسلايي نيز به ترتيب زير بود: رايت لوله اي 5/284، كومبس رايت 4/294 و .۳۲۶.۳ (IFA) توزيع فراواني نسبي تيتر آنتي‌بادي ضدبروسلايي براساس سن و جنس، مشخص مي‌كرد كه درصد آلودگي مردان با 3/38% بيشتر از زنان (6/15%) بود و بيشترين موارد مثبت مربوط به گروه هاي سني كمتر از 20 سال و كمترين به گروه هاي سني بيش از 46 سال تعلق داشت. توزيع فراواني نسبي آنتي بادي ضدبروسلايي براساس فصل نيز نشان مي داد كه در فصول مختلف درصد موارد آلودگي داراي اختلاف معني‌داري نبود. ويژگي تست IFA بيشتر از آزمايش رايت لوله اي نشان داده شده است (98%) و حساسيت تست IFA بيشتر از آزمايش 2ME مشخص گرديد (100%)

نتيجه‌گيري:
به طور كلي، به كارگيري تستIFA 
در مورد مبتلايان به بروسلوز داراي موارد مثبت كاذب و منفي كاذب كمتري مي باشد.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

جونز, مثبت, Lanceolatum, پليمراز, میکروارگانیسم, آندروستندیون, هیپوتالاموسی, استات, واﮐﺴـﻦ, لوسمی‌ حاد, طب, کلرانفنیکل, لاسا, پروترومبین, سيستين, Uric, فلایشمان, پلی‌سیتمی, پمپاژ, اريتروپويز, MRI, مگالوبلاستی, subtype, سنگ استروئیت, رژیم های غذایی دارای چربی های اشباع , پروستات, هپاتیت, کالیبراسیون, آدیسون, کووالانس, غذاهای حاوی ویتامین C, وسترن, لنفاوي, هموسيستئين, ويمنتين, آنتی بیوگرام, تراوش کارسینوم داکتال, میکروفلورهای, ریزوبیوم, CML, روز علوم آزمایشگاهیان, آفلاتوکسین B 1, مخمری, ویداس, ویتامین E و روی, سودموناس آئروژینوزا, ليشمانيا, هماتوکریت, سیستم ایمنی بدن, گروه های خونی, متیوین, هورمونهاي, ویتامین, آمیلاز, کوهلر, ابن‌سینای, Alteribacillus, پشه‌های, ویروسها, كست هاي گرانولر و واكسي(waxy), دیکلوفناک همراه با آسپیرین, فرآورده‌های, عوارض کمبود ویتامین D, کلستروم (آغوز), آدوکارسینیوم, هورمون‌ها, بتاتالاسمي, هیستوری, اکسایش, گلوتامیک,