ارزيابي روش ايمونو فلورساني غيرمستقيم (IFA) در تشخيص بيماري بروسلوز در مقايسه با ساير روش هاي سرولوژي
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
قسمتي ماريا نویسنده / نويسندگان
مترجم
ایمونو فلورسانس غیر مستقیم - بروسلوز - سرولوژی کلید واژه
مقدمه: جنس بروسلا شامل 6 گونه مي باشد كه از ميان آنها تنها چهار گونه در انسان بيماري زا است؛ بروسلا آبورتوس، بروسلا ملي تنيس، بروسلا سوئيس و بروسلا كانيس. بروسلاها باكتري هاي كوچك غيرمتحرك، گرم منفي، بدون كپسول و به فرم كوكوباسيل مي باشند و اين باكتري انگل داخل سلولي سيستم رتيكولوآندوتليال است و عفونت ناشي از بروسلا انتشار جهاني دارد. هدف: در اين بررسي نتايج تست هاي سرولوژيك بدست آمده از 500 نمونه مشكوك به بيماري مورد بررسي قرار گرفته است. مواد و روش‌ها: روش هاي مختلف آزمايش شامل: رزبنگال، رايت سريع، رايت لوله اي، كومبس رايت، 2ME و IFA مي باشند كه نتايج حاصل از آزمايشات فوق به ترتيب زير مورد مقايسه قرار گرفته اند. نتايج: تيتر آنتي بادي ضدبروسلايي در آزمايش رزبنگال 4/24%، رايت سريع22.2% ، رايت لوله اي 2/21%، كومبس رايت 8/23% و ايمونوفلورسانس غيرمستقيم 4/%21 بود. ميانگين هندسي (GMRT) تيتر آنتي بادي ضدبروسلايي نيز به ترتيب زير بود: رايت لوله اي 5/284، كومبس رايت 4/294 و .۳۲۶.۳ (IFA) توزيع فراواني نسبي تيتر آنتي‌بادي ضدبروسلايي براساس سن و جنس، مشخص مي‌كرد كه درصد آلودگي مردان با 3/38% بيشتر از زنان (6/15%) بود و بيشترين موارد مثبت مربوط به گروه هاي سني كمتر از 20 سال و كمترين به گروه هاي سني بيش از 46 سال تعلق داشت. توزيع فراواني نسبي آنتي بادي ضدبروسلايي براساس فصل نيز نشان مي داد كه در فصول مختلف درصد موارد آلودگي داراي اختلاف معني‌داري نبود. ويژگي تست IFA بيشتر از آزمايش رايت لوله اي نشان داده شده است (98%) و حساسيت تست IFA بيشتر از آزمايش 2ME مشخص گرديد (100%) نتيجه‌گيري: به طور كلي، به كارگيري تست IFA در مورد مبتلايان به بروسلوز داراي موارد مثبت كاذب و منفي كاذب كمتري مي باشد. چکیده
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد لاهيجان - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 
ارزيابي روش ايمونو فلورساني غيرمستقيم (IFA) در تشخيص بيماري بروسلوز در مقايسه با ساير روش هاي سرولوژي

مقدمه:
جنس بروسلا شامل 6 گونه مي باشد كه از ميان آنها تنها چهار گونه در انسان بيماري زا است؛ بروسلا آبورتوس، بروسلا ملي تنيس، بروسلا سوئيس و بروسلا كانيس. بروسلاها باكتري هاي كوچك غيرمتحرك، گرم منفي، بدون كپسول و به فرم كوكوباسيل مي باشند و اين باكتري انگل داخل سلولي سيستم رتيكولوآندوتليال است و عفونت ناشي از بروسلا انتشار جهاني دارد.

هدف:
در اين بررسي نتايج تست هاي سرولوژيك بدست آمده از 500 نمونه مشكوك به بيماري مورد بررسي قرار گرفته است.

مواد و روش‌ها:
روش هاي مختلف آزمايش شامل: رزبنگال، رايت سريع، رايت لوله اي، كومبس رايت، 2ME و IFA مي باشند كه نتايج حاصل از آزمايشات فوق به ترتيب زير مورد مقايسه قرار گرفته اند.

نتايج:
تيتر آنتي بادي ضدبروسلايي در آزمايش رزبنگال 4/24%، رايت سريع22.2% ، رايت لوله اي 2/21%، كومبس رايت 8/23% و ايمونوفلورسانس غيرمستقيم 4/%21 بود. ميانگين هندسي (GMRT) تيتر آنتي بادي ضدبروسلايي نيز به ترتيب زير بود: رايت لوله اي 5/284، كومبس رايت 4/294 و .۳۲۶.۳ (IFA) توزيع فراواني نسبي تيتر آنتي‌بادي ضدبروسلايي براساس سن و جنس، مشخص مي‌كرد كه درصد آلودگي مردان با 3/38% بيشتر از زنان (6/15%) بود و بيشترين موارد مثبت مربوط به گروه هاي سني كمتر از 20 سال و كمترين به گروه هاي سني بيش از 46 سال تعلق داشت. توزيع فراواني نسبي آنتي بادي ضدبروسلايي براساس فصل نيز نشان مي داد كه در فصول مختلف درصد موارد آلودگي داراي اختلاف معني‌داري نبود. ويژگي تست IFA بيشتر از آزمايش رايت لوله اي نشان داده شده است (98%) و حساسيت تست IFA بيشتر از آزمايش 2ME مشخص گرديد (100%)

نتيجه‌گيري:
به طور كلي، به كارگيري تستIFA 
در مورد مبتلايان به بروسلوز داراي موارد مثبت كاذب و منفي كاذب كمتري مي باشد.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

پارچه‌های ضدمیکروب, آتروفي, محیط کشت, نیاسین،, باکتریوم Propionibacterium, Veterinary, پشه‌های, توسط يك مبتكر ايراني سنسور اندازه‌گيري قند خون به كمك فناوري نانو طراحي شد, ميکروسکپي, سم زدایی از بدن , میکروب, خطر کمبود ويتامين دي, هضم و متابولیسم , اتوآنالايزر, اصطلاحات آزمايشگاهي , MI, سديمان, فوشین بازی, فرهيختگانه, هیبریدی, مجعد!, ضدبارداری, مقطراستريل(DDW), اپی‌تلیال, لانژو, ارگانیسمها, اپی کاردیوم, کنگره بین المللی دو سالانه ایمونولوژی, آپاتیت, پوستی, Rouleaux Formation, transferrin, نانودارو, نیتروفنیل, ميكروسيتوز, ورزش, ASPARTATAE, کربوکسیل, هوچکين, کنژوگه, فولیکولار, انتي بادي هاي ناقص, میلوبلاستی, پوکی استخوان, Southernblot, محققين, عارضه, آمنوره, کروموزومهایی, عوامل ایجاد خطا در تست‌های الایزا, گرانولوسیتها, چکاپ های دوره ای زنان, Chediak-Higashi, واﮐﺴـﻦ, استرپتومایسین, استروژن, اندوکاردیت, درد های شکمی, جانوری, محيط, سیتوکروم, آلدسترون, هیومن, فتومترمحلول, گلوکورونیک, نوسان, آنتی زن - آنتی بادی, معرض ابتلا به چاقی, گاما, آندوسكوپ,