بررسي ارزش تشخيصي سرولوژي در مقايسه با پاتولوژي براي تشخيص عفونت هليكوباكترپيلوري
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
ميرناصري سيدمحمدمهدي*,يوردخاني فاطمه,اله وردي بهار,سياوشي فريده,خاتمي غلام رضا نویسنده / نويسندگان
مترجم
پاتولوژي، سرولوژي، كشت، هليكوباكترپيلوري کلید واژه
زمينه و هدف: جايگزيني ميكروب هليكوباكترپيلوري در معده در اوايل كودكي روي مي دهد و يكي از شايع ترين عوامل عفوني در انسان مي باشد كه با ايجاد آسيب نسبي در دستگاه گوارش فوقاني باعث مستعد كردن فرد به زخم معده، دئونوم، لنفوم و سرطان معده مي شود. روش هاي تهاجمي - تشخيصي اين عفونت، از طريق كشت و بررسي پاتولوژي نمونه حاصل از انجام آندوسكوپي مي باشد. روش هاي غيرتهاجمي آن تست تنفسي با كربن نشاندار و سرولوژي است. با توجه به اينكه كيت هاي سرولوژي موجود در كشور براي بزرگسالان ساخته شده است، ما تصميم گرفتيم كه مقايسه اي با تست هاي استاندارد داشته باشيم تا ارزش تشخيصي آنها را مشخص نماييم. روش بررسي: اين مطالعه به صورت مورد - شاهدي (Cross-sectional) بر روي 100 نفر از كودكان و نوجوانان 6-18 ساله مراجعه كننده به بخش گوارش بيمارستان مركز طبي كودكان انجام شد. از بيماراني كه در آندوسكوپي آنها، التهاب، زخم و گاستريت ندولر داشتند و فاقد سابقه سوختگي، مصرف داروهاي ضد التهاب غيراستروئيدي (NSAID) و استرس منجر به زخم بودند، نمونه بيوپسي از ناحيه آنتروم معده جهت بررسي و پاتولوژي برداشته شد و همزمان 3 سي سي خون وريدي براي انجام آزمون سرولوژي IgG به روش الايزا از ايشان گرفته شد. يافته ها: از 100 كودك 60 پسر و 40 دختر وارد مطالعه شدند و %91 از كودكان تحت بررسي، داراي سابقه بيماري گوارشي و %28.6 بيماران سابقه بيماري گوارشي را در خانواده ذكر مي كردند كه در %17.1 پدر خانواده سابقه بيماري گوارشي را داشته است. التهاب، زخم واروزيون به ترتيب در %94، %31.4 و %34.4 بيماران مشاهده شد. در %50 موارد التهاب در معده و به صورت ندولر بوده است. محل زخم %17 در معده و محل اروزيون در %23 در دئودنوم بوده است. آزمون اوره آز، سرولوژي و پاتولوژي به ترتيب در %57، %35 و %29 مثبت گزارش شد. حساسيت و اختصاصي بودن تست سرولوژي نسبت به پاتولوژي به ترتيب %45 و %71 به دست آمد. نتيجه گيري: تست سرولوژي در كودكان نسبت به تست هاي تشخيصي استاندارد تهاجمي هليكوباكترپيلوري از حساسيت ويژگي پاييني برخوردار است. چکیده
تهران، خيابان دكتر قريب، مركز تحقيقات گوارش و كبد كودكان، بيمارستان مركز طبي كودكان، دانشگاه علوم پزشكي تهران- ارسالی از طرف کاربر b3da منابع
. .
 
بررسي ارزش تشخيصي سرولوژي در مقايسه با پاتولوژي براي تشخيص عفونت هليكوباكترپيلوري

زمينه و هدف:
جايگزيني ميكروب هليكوباكترپيلوري در معده در اوايل كودكي روي مي دهد و يكي از شايع ترين عوامل عفوني در انسان مي باشد كه با ايجاد آسيب نسبي در دستگاه گوارش فوقاني باعث مستعد كردن فرد به زخم معده، دئونوم، لنفوم و سرطان معده مي شود. روش هاي تهاجمي - تشخيصي اين عفونت، از طريق كشت و بررسي پاتولوژي نمونه حاصل از انجام آندوسكوپي مي باشد. روش هاي غيرتهاجمي آن تست تنفسي با كربن نشاندار و سرولوژي است. با توجه به اينكه كيت هاي سرولوژي موجود در كشور براي بزرگسالان ساخته شده است، ما تصميم گرفتيم كه مقايسه اي با تست هاي استاندارد داشته باشيم تا ارزش تشخيصي آنها را مشخص نماييم.

روش بررسي:
اين مطالعه به صورت مورد - شاهدي (Cross-sectional) بر روي 100 نفر از كودكان و نوجوانان 6-18 ساله مراجعه كننده به بخش گوارش بيمارستان مركز طبي كودكان انجام شد. از بيماراني كه در آندوسكوپي آنها، التهاب، زخم و گاستريت ندولر داشتند و فاقد سابقه سوختگي، مصرف داروهاي ضد التهاب غيراستروئيدي (NSAID) و استرس منجر به زخم بودند، نمونه بيوپسي از ناحيه آنتروم معده جهت بررسي و پاتولوژي برداشته شد و همزمان 3 سي سي خون وريدي براي انجام آزمون سرولوژي IgG به روش الايزا از ايشان گرفته شد.
يافته ها: از 100 كودك 60 پسر و 40 دختر وارد مطالعه شدند و %91 از كودكان تحت بررسي، داراي سابقه بيماري گوارشي و %28.6 بيماران سابقه بيماري گوارشي را در خانواده ذكر مي كردند كه در %17.1 پدر خانواده سابقه بيماري گوارشي را داشته است. التهاب، زخم واروزيون به ترتيب در %94، %31.4 و %34.4 بيماران مشاهده شد. در %50 موارد التهاب در معده و به صورت ندولر بوده است. محل زخم %17 در معده و محل اروزيون در %23 در دئودنوم بوده است. آزمون اوره آز، سرولوژي و پاتولوژي به ترتيب در %57، %35 و %29 مثبت گزارش شد. حساسيت و اختصاصي بودن تست سرولوژي نسبت به پاتولوژي به ترتيب %45 و %71 به دست آمد.

نتيجه گيري:
تست سرولوژي در كودكان نسبت به تست هاي تشخيصي استاندارد تهاجمي هليكوباكترپيلوري از حساسيت ويژگي پاييني برخوردار است.نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

موکوپلی, سلامت قلب و عروق, البومین, آندوسكپ, هپاتیت, ویروس, آندوسكپي, بزرگترین غده‌ی بدن, آمیب‌ها, کالامین, ضدمیکروبی, PBS: مخفف و مختصر شده براي peripheral blood smear, الیگونوکلئوتید, اسپری‌های تنفسی, ایمنوگلوبولین‌ها, كمپاني CALBIOTECH, کلستروم (آغوز), spot, BJOG, پلاکهای, میکروب, بيوشيميست, هليكو, آگار, کینتیک, آنتی زن - آنتی بادی, هموگلوبينوري, رشته علوم آزمايشگاهي, گلبول, BOHB, انفوزیونی, کیستیک, لکوسیتهای, ژنتیک, سانترومر, حرکت سوارمینگ, كيت سرولوژي , باکتریایی, کشف ژن اطاعت, کاتکولامین, منیزیم, سلول هاي سرخ خون, استرکوبیلین, باکتریوفاژها, ضعف سيستم ايمني بدن , گلبولین, چای, Perzsa-öböl, كاناليكولهاي, آنیزوسیتوز, کونژوگه, نانوبیو, لیپیدی, میزبانانی, حس بویایی, قلیایی, تستهای آزمایشگاهی (C-Peptide), هورمونهای, فسفریلاسیون, روماتيسمي, تليال, روغن های گیاهی, ابتلا به چاقی, غدد آدرنال(فوق کلیوی), نانوباکتر, داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی, دترژنتهای, فاکتورهای, فیلم سینمائی آزمایشگاه, گرمسیری,