ارزيابي تشخيص بروسلا آبورتوس با PCR و مقايسه آن با روش كشت
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
حسيني دوست سيدرضا*,احمدي علي,احمدي زينب,حاجيا مسعود,سفيري زهرا,گل منش ليلا نویسنده / نويسندگان
مترجم
بروسلا آبورتوس - PCR - بروسلوز کلید واژه
مقدمه: بروسلوز يك بيماري زئونوز است كه انتشار جهاني دارد. اين بيماري از قديم در نقاط مختلف ايران شايع بوده و با توجه به عوارض اقتصادي و پزشكي حايز اهميت است. با توجه به خسارات ناشي از شيوع بروسلوز، كنترل و پيشگيري آن از اولويت ويژه‌اي برخوردار است. تشخيص به موقع و دقيق اين بيماري نقطه شروع هرگونه برنامه موثر به‌منظور كنترل آن در انسان و دام است. روش‌هاي متداول تشخيص هميشه همراه با مشكلات فني براي تشخيص عفونت مي‌باشند. امروزه توجه محققان به روش‌هاي مولكولي و بويژه روش PCR جلب شده است. در اين مطالعه كارآيي يك جفت پرايمر در چند نمونه انساني و حيواني ارزيابي شد. مواد و روش كار: سويه‌هاي استاندارد بروسلا از آزمايشگاه رفرانس تهيه و در شرايط استاندارد نگهداري شدند. كليه مقالات منتشر شده در خصوص پرايمرهاي اختصاصي بروسلا جمع‌آوري و نقاط ضعف و قوت ست‌هاي مختلف بررسي گرديد و پرايمرهاي اختصاصي براي تكثير قطعه ژنومي IS711 با توجه به مزاياي آن انتخاب گرديد. ژنوم سويه‌‌هاي استاندارد استخراج و شرايط PCR در آزمايشگاه بهينه شده و حساسيت و ويژگي آنها تعيين گرديد. در انتها، تمامي سويه‌‌هاي كلينيكي (انساني و دامي) با متد بهينه شده PCR، آزمايش و با روش كشت و نيز نتايج سرولوژيك مقايسه گرديدند. نتايج: نتايج مربوط به آزمايشات كشت و سرولوژي نشان دهنده قابليت‌هاي محدود اين روش‌ها براي تشخيص گونه‌هاي بروسلا مي‌باشد. مطابق اين نتايج در بين 42 نمونه مثبت سرولوژيك تنها از 6 نمونه با روش كشت، باكتري ايزو‌له شد. از ده نمونه دامي كه با روش كشت و PCR آزمايش شدند، حساسيت كشت 40 درصد و حساسيت PCR 60 درصد بود. ضمنا پنج نمونه انساني كه از نظر سرولوژيك مثبت تلقي شده بودند، به همين ترتيب آزمايش شدند كه هر پنج نمونه با روش كشت نيز مثبت گرديدند، ولي تنها چهار نمونه را روش PCR تشخيص داد. بحث: روش‌هاي متنوع تشخيص بروسلا اعم از روش كشت و روش‌هاي سرولوژيك مورد تایید بوده ولي مشكلات و محدوديت‌هاي خاص خود را دارند. از آنجا كه نتايج مربوط به ست‌هاي آزمايش شده هم‌خواني قابل قبولي با يكديگر نداشتند، اين تحقيق به‌منظور دستيابي به يك ست قابل اجرا در آزمايشگاه‌هاي باليني طراحي شد. نتايج حاصله حاكي از كارآيي مناسب پرايمرهاي مورد استفاده است؛ هر چند حساسيت آنها با آنچه قبلا گزارش شده بود مطابقت زيادي نداشت. به‌نظر مي‌رسد با استفاده از شرايط و مواد استاندارد مي‌توان به نتايج بهتري نيز دست يافت. عدم رديابي بروسلا آبورتوس در يك نمونه باليني در اين تحقيق به‌خاطر مشكلات روش تشخيص نبوده است؛ بلكه احتمالا به علت ويژگي بالاي پرايمرهاي مورد نظر بوده است. چکیده
دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌ا...«عج» - پژوهشكده طب رزمي - مركز تحقيقات بيولوژي مولكولي – تهران – ايران - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 
ارزيابي تشخيص بروسلا آبورتوس باPCR  و مقايسه آن با روش كشت

مقدمه:
بروسلوز يك بيماري زئونوز است كه انتشار جهاني دارد. اين بيماري از قديم در نقاط مختلف ايران شايع بوده و با توجه به عوارض اقتصادي و پزشكي حايز اهميت است. با توجه به خسارات ناشي از شيوع بروسلوز، كنترل و پيشگيري آن از اولويت ويژه‌اي برخوردار است. تشخيص به موقع و دقيق اين بيماري نقطه شروع هرگونه برنامه موثر به‌منظور كنترل آن در انسان و دام است. روش‌هاي متداول تشخيص هميشه همراه با مشكلات فني براي تشخيص عفونت مي‌باشند. امروزه توجه محققان به روش‌هاي مولكولي و بويژه روش PCR جلب شده است. در اين مطالعه كارآيي يك جفت پرايمر در چند نمونه انساني و حيواني ارزيابي شد.

مواد و روش كار:
 سويه‌هاي استاندارد بروسلا از آزمايشگاه رفرانس تهيه و در شرايط استاندارد نگهداري شدند. كليه مقالات منتشر شده در خصوص پرايمرهاي اختصاصي بروسلا جمع‌آوري و نقاط ضعف و قوت ست‌هاي مختلف بررسي گرديد و پرايمرهاي اختصاصي براي تكثير قطعه ژنومي IS711 با توجه به مزاياي آن انتخاب گرديد. ژنوم سويه‌‌هاي استاندارد استخراج و شرايط PCR در آزمايشگاه بهينه شده و حساسيت و ويژگي آنها تعيين گرديد. در انتها، تمامي سويه‌‌هاي كلينيكي (انساني و دامي) با متد بهينه شده PCR، آزمايش و با روش كشت و نيز نتايج سرولوژيك مقايسه گرديدند.

نتايج:
نتايج مربوط به آزمايشات كشت و سرولوژي نشان دهنده قابليت‌هاي محدود اين روش‌ها براي تشخيص گونه‌هاي بروسلا مي‌باشد. مطابق اين نتايج در بين 42 نمونه مثبت سرولوژيك تنها از 6 نمونه با روش كشت، باكتري ايزو‌له شد. از ده نمونه دامي كه با روش كشت و PCR آزمايش شدند، حساسيت كشت 40 درصد و حساسيت PCR 60 درصد بود. ضمنا پنج نمونه انساني كه از نظر سرولوژيك مثبت تلقي شده بودند، به همين ترتيب آزمايش شدند كه هر پنج نمونه با روش كشت نيز مثبت گرديدند، ولي تنها چهار نمونه را روش PCR تشخيص داد.

بحث:
روش‌هاي متنوع تشخيص بروسلا اعم از روش كشت و روش‌هاي سرولوژيك مورد تایید بوده ولي مشكلات و محدوديت‌هاي خاص خود را دارند. از آنجا كه نتايج مربوط به ست‌هاي آزمايش شده هم‌خواني قابل قبولي با يكديگر نداشتند، اين تحقيق به‌منظور دستيابي به يك ست قابل اجرا در آزمايشگاه‌هاي باليني طراحي شد. نتايج حاصله حاكي از كارآيي مناسب پرايمرهاي مورد استفاده است؛ هر چند حساسيت آنها با آنچه قبلا گزارش شده بود مطابقت زيادي نداشت. به‌نظر مي‌رسد با استفاده از شرايط و مواد استاندارد مي‌توان به نتايج بهتري نيز دست يافت. عدم رديابي بروسلا آبورتوس در يك نمونه باليني در اين تحقيق به‌خاطر مشكلات روش تشخيص نبوده است؛ بلكه احتمالا به علت ويژگي بالاي پرايمرهاي مورد نظر بوده است.




نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

اسیداستیک, عباس فرزانگان, سالیسیلات, تریپتوفان, سمی‌بودن, Rouleaux Formation, کیتریدیال, Troponin-I, مبتلایان, ائوزینوفیل, لوسمي, پنوموکوک, باكتري سالمونلاتيفي , اریتماتوز, يرسينيا مانيتول, اسلاید آزمایشگاهی, شورای سلامت دهان, بیوتیک‌ها, مخاء دستگاه عصبی, تترااستيك, پژوهشی, HBV-HCV-HAV, آمبلوپیا, کاتترها, کاربرد الایزا در تشخیص بیماری‌ها و ناهنجاری‌های مختلف, TG, میوگلوبین, ایمنوگلوبین, همولیتیک, real-time, سلول های اندوکاردیوم, بیماری های قلبی , لوسمي, نفروتیک, ISCOM, گلوکوم, Applichem, انجام آزمایش خون , استافیلوکوکی, آندروژن, اسید آمینه آرژنین , عفونت‌های زنانه , ThunderBolt, HIV1/2 , اپی‌تلیوم, بیماری ایدز, لاکتوباسیلوس, مایکوباکتریوم, ویروس, سرئوس, لومی, ميكروسكوپ‌, پليمريزاسيون, پلی‌پپتیدهای, آميب ها, میزان crp, اسپیروکت, گویچه, مورژلونز, لانست, پاسخگویی, لنفوئیدی, تست AFP, نوتروفیلها, نوتروفیلها, کلینیکی, ترمیم بافت انسان, آب دیونیزه و کانداکتیویتی, کلسیم, کورنل,