مقايسه سطح سرمي TSH IRMA با TRH test در افراد سالم مشكوك به ساب كلينيكال هيپرتيروئيدي بيمارستان شريعتي و امام 82-1381
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
كشاورز زيرك امين,فروغي آل داوود سيدسهي,سلطاني اكبر,اردشيرلاريجاني محمدباقر نویسنده / نويسندگان
مترجم
TSH IRMA - TRH test - هیپرتیروئیدی کلید واژه
مقدمه:ساب كلينيكال هيپرتيروئيدي، وضعيتي است كه با TSH پايين تر از حد نرمال و ساير اندكس هاي تيروئيدي نرمال تعريف مي شود و اگرچه معمولا علايم باليني ندارد ولي عوارض زيادي را خصوصا در افراد مسن موجب ميگردد. روش اندازه گيري TSH در ايران عمدتا روش IRMA است. هدف از انجام اين طرح، تعيين ارزش TSH پايين در اين افراد و كمك به نحوه تصميم گيري در برخورد با اين بيماران مي باشد. مواد و روشها: جمعيت مورد مطالعه در اين طرح را افراد با TSH سرمي كمتر از 5mu/l به روش IRMA) و T3 و (T4 نرمال بدون بيماري واضح تيروئيدي و غيرتيروئيدي كه به درمانگاه هاي غدد شريعتي و امام خميني مراجعه كرده بودند، تشكيل مي دادند. يك نمونه TSH پايه و نمونه ديگر، 30 دقيقه بعد از تزريق وريدي TRH گرفته شد و ارتباط TSH پايه با ساب كلينيكال هيپرتيروئيدي در اين افراد مورد بررسي قرار گرفت. يافته ها: افراد تحت مطالعه براساس TSH پايه به 5 گروه تفكيك شدند. شيوع ساب كلينيكال هيپرتيروئيديسم در اين گروهها بدين قرار بود: در افراد با TSH پايه0.1mu/l و كمتر، 100% ، mu/l 0.2-0.1 ،%75 ، 0.2-0.3mu/l ، %38.5 ، 0.3-0.4mu/l ، %14.3 و در موارد بيشتر از 0.4mu/l، مشخص شد كه اين روش براي تشخيص ساب كلينيكال هيپررتيروئيدي به تنهايي مناسب نيست، همچنين بين مقادير TSH پايه و d.TSH رابطه خطي (r =0.68 ; P<0.001) و كوبيك (Cubic) ، (r =0.79, P<0.001) وجود داشت. نتيجه گيري و توصيه ها: از آنجا كه آزمون TRH پرهزينه است و انجام آن براي تمامي موارد مقرون به صرفه نيست، مي توان مقادير TSH كمتر از0.25mu/l را بيمار و مقادير بيشتر از0.4mu/l را نرمال قلمداد نمود و براي موارد بين 0.25-0.4mu/lبا در نظر گرفتن خطر بيماري براي هر فرد، در صورت لزوم آزمون TRH را انجام داد. چکیده
مجله دانشكده پزشكي 1384; 63(3):249-254 - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
  

مقايسه سطح سرمي TSH IRMA با TRH test در افراد سالم مشكوك به ساب كلينيكال هيپرتيروئيدي بيمارستان شريعتي و امام 82-1381مقدمه:
ساب كلينيكال هيپرتيروئيدي، وضعيتي است كه با TSH پايين تر از حد نرمال و ساير اندكس هاي تيروئيدي نرمال تعريف مي شود و اگرچه معمولا علايم باليني ندارد ولي عوارض زيادي را خصوصا در افراد مسن موجب ميگردد. روش اندازه گيري TSH در ايران عمدتا روش IRMA است. هدف از انجام اين طرح، تعيين ارزش TSH پايين در اين افراد و كمك به نحوه تصميم گيري در برخورد با اين بيماران مي باشد.

مواد و روشها:
جمعيت مورد مطالعه در اين طرح را افراد با TSH سرمي كمتر از 5mu/l به روش IRMA) و T3 و (T4 نرمال بدون بيماري واضح تيروئيدي و غيرتيروئيدي كه به درمانگاه هاي غدد شريعتي و امام خميني مراجعه كرده بودند، تشكيل مي دادند. يك نمونه TSH پايه و نمونه ديگر، 30 دقيقه بعد از تزريق وريدي TRH گرفته شد و ارتباط TSH پايه با ساب كلينيكال هيپرتيروئيدي در اين افراد مورد بررسي قرار گرفت.

يافته ها:
 افراد تحت مطالعه براساس TSH پايه به 5 گروه تفكيك شدند. شيوع ساب كلينيكال هيپرتيروئيديسم در اين گروهها بدين قرار بود: در افراد با TSH پايه0.1mu/l و كمتر، 100% ، mu/l 0.2-0.1 ،%75 ، 0.2-0.3mu/l ، %38.5 ، 0.3-0.4mu/l ، %14.3 و در موارد بيشتر از 0.4mu/l، مشخص شد كه اين روش براي تشخيص ساب كلينيكال هيپررتيروئيدي به تنهايي مناسب نيست، همچنين بين مقادير TSH پايه و d.TSH رابطه خطي (r =0.68 ; P<0.001) و كوبيك (Cubic) ، (r =0.79, P<0.001) وجود داشت.

نتيجه گيري و توصيه ها:
 از آنجا كه آزمون TRH پرهزينه است و انجام آن براي تمامي موارد مقرون به صرفه نيست، مي توان مقادير TSH كمتر از0.25mu/l را بيمار و مقادير بيشتر از0.4mu/l را نرمال قلمداد نمود و براي موارد بين 0.25-0.4mu/lبا در نظر گرفتن خطر بيماري براي هر فرد، در صورت لزوم آزمون TRH را انجام داد.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

تب دانگ خونی (هموراژیک), قارچ پنی سیلیوم, porphyria cutanea tarda, كلوني, ایمنولوژی, دیوید, آسپرژیلوس, سوزش, میکروب شناسی, DENSITY, خانواده های بیماران ام اس, مخملک, کربوهیدرات‌های, محیط کشت, مروارید, آزمون هاي رقابتي و اختياري آزمايشگاهيان, اسید های مضر, اسپکتروفتومتر, حالت‌ تهوع, کورتیزول, پرايمر, پونکسیون, کورینه, پوکی, Safety, عفونتها, منوکلونال, درمان بیماری های پوستی, کاهش چربی بدن, یاخته‌ای, فوشین, Transformation, گلبول‌سفید, Sputum, لیپوپروتئین, موم, ویتامین‌ها, میکروبی, عسل/PVA, موی, هپاتیت C مزمن , انتروكوليتيكا, لیپوپروتئین, واردات كيت هاي آزمايشگاهي , چربی, وارونگی, تیروتوکسیکوز, داون(مونگولیسم), هموتائورین, مورفولوژیک, یائسگی, بیماری های اتوایمیون , لیموترش, ایزومتریک, انگل شناسی, سازمان بهداشت جهانی, کنسرسیومی, واکسینیا, منیزیم, ناباروری, معیارهای مهم ارزیابی یک کیت الایزا, Parvo viros B19, گلبول, فلورسانس, عوامل بيولوژيكي , ویتامین, لاسا, جوش سرسیاه, گلوکوکورتیکوئیدها, كونژوگاسيون,