مقايسه روش پاپ اسمير به تنهايي و توام با اسيد استيك در تشخيص سرطان دهانه رحم
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
جاهدبزرگان طيبه,بهتاش نادره نویسنده / نويسندگان
مترجم
پاپ اسمیر - اسید استیک - سرطان دهانه رحم کلید واژه
زمينه: سرطان رحم هنوز در كشورهاي در حال توسعه از سرطان‌هاي شايع زنان است و يكي از راه‌هاي شناسايي زودرس آن انجام آزمايش غربال‌گري پاپ اسمير است. هدف: مطالعه به منظور مقايسه پاپ اسمير با اسيد استيك و بدون آن در تشخيص سرطان دهانه رحم انجام شد. مواد و روش‌ها: اين مطالعه تجربي- تشخيص بر روي 1600 خانم مراجعه كننده به درمانگاه زنان بيمارستان بوعلي و امام خميني تهران انجام شد. اين افراد شامل خانم‌هاي متأهل غير حامله زير 45 سال بدون سابقه CIN، سرطان ثابت شده دهانه رحم، كرابو، كون و كوتر بودند. پس از انجام پاپ اسمير براي تمام بيماران، دهانه رحم يا اسيداستيك سه درصد براي سي ثانيه شستشو داده شد. تمام مواردي كه پاپ اسمير غير طبيعي يا سفيد شدن اپي تليوم دهانه رحم داشتند، كولپوسكوپي و بيوپسي شدند. سپس بر اساس يافته‌هاي به دست آمده حساسيت، ويژگي، ارزش پيشگويي مثبت و منفي هر دو روش مشخص گرديد. يافته‌ها: از 1600 بيمار، 104 نفر به علت پاپ اسمير غيرطبيعي و سفيد شدن اپي تليوم كولپوسكوپي و بيوپسي شدند. از اين تعداد 23 نفر پاپ اسمير غيرطبيعي داشتند. 60 نفر سفيد شدن اپي تليوم داشتند كه داراي پاپ اسمير طبيعي بودند. از اين 60 مورد 13 مورد انواع CIN، 1 مورد سرطان مهاجم دهانه رحم و 46 مورد بيماري خوش خيم دهانه رحم گزارش شد. نتيجه گيري: شستشوي دهانه رحم با اسيداستيك سبب كاهش 23 درصد موارد CIN شد؛ بنابراين مي‌تواند به عنوان يك روش همراهي كمك كننده باشد، ولي نمي‌تواند جايگزين پاپ اسمير شود. چکیده
مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين پاييز 1382; 7(پیوست (پیاپی 28)):73-75- ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 
مقايسه روش پاپ اسمير به تنهايي و توام با اسيد استيك در تشخيص سرطان دهانه رحم

زمينه:

سرطان رحم هنوز در كشورهاي در حال توسعه از سرطان‌هاي شايع زنان است و يكي از راه‌هاي شناسايي زودرس آن انجام آزمايش غربال‌گري پاپ اسمير است.

هدف:

مطالعه به منظور مقايسه پاپ اسمير با اسيد استيك و بدون آن در تشخيص سرطان دهانه رحم انجام شد. مواد و روش‌ها: اين مطالعه تجربي- تشخيص بر روي 1600 خانم مراجعه كننده به درمانگاه زنان بيمارستان بوعلي و امام خميني تهران انجام شد. اين افراد شامل خانم‌هاي متأهل غير حامله زير 45 سال بدون سابقه CIN، سرطان ثابت شده دهانه رحم، كرابو، كون و كوتر بودند. پس از انجام پاپ اسمير براي تمام بيماران، دهانه رحم يا اسيداستيك سه درصد براي سي ثانيه شستشو داده شد. تمام مواردي كه پاپ اسمير غير طبيعي يا سفيد شدن اپي تليوم دهانه رحم داشتند، كولپوسكوپي و بيوپسي شدند. سپس بر اساس يافته‌هاي به دست آمده حساسيت، ويژگي، ارزش پيشگويي مثبت و منفي هر دو روش مشخص گرديد.

يافته‌ها:

از 1600 بيمار، 104 نفر به علت پاپ اسمير غيرطبيعي و سفيد شدن اپي تليوم كولپوسكوپي و بيوپسي شدند. از اين تعداد 23 نفر پاپ اسمير غيرطبيعي داشتند. 60 نفر سفيد شدن اپي تليوم داشتند كه داراي پاپ اسمير طبيعي بودند. از اين 60 مورد 13 مورد انواع CIN، 1 مورد سرطان مهاجم دهانه رحم و 46 مورد بيماري خوش خيم دهانه رحم گزارش شد.

نتيجه گيري:

شستشوي دهانه رحم با اسيداستيك سبب كاهش 23 درصد موارد CIN شد؛ بنابراين مي‌تواند به عنوان يك روش همراهي كمك كننده باشد، ولي نمي‌تواند جايگزين پاپ اسمير شود.

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

کاردیولیپین, Homocystein, ژیاردیاز (Giardiasis ) , هماتوکریت, جورج, سانتریفیوژ, آلكالین, هیپرکلسمی, G6PD, هورمون‌های, میکروسکوپ, شیمیدانان, بوتوليسم, لنفوم, بررسي عفونت در محيط كشت, وزن, ویروسها, نقص کروموزومی, نوارهای فیبری بافت‌های شکم, Biomedical, MICROBIOLOGY, آزمایشات ساندویچی, ویروس, كمپلمان, پويكيلوسايتوزيس, نمک, رشته دکترای حرفه ای پزشکی, شيگلوز, کلسیمی, ويتامين, لومینسانس, مورفولوژیکی, Perzijski, گلیسیرید, میکروبی, مختصر, گلوبين, چای, ویتامین, کوهلر, نرمال, کتاب فارسی بیوشیمی, رابطه استرس های مداوم با افزایش وزن, كيت هاي عفوني به روش الايزا, سرولوژی, گزارش مرفولوژی RBC, سالیسیلات, سرخرگ های تاجی, میکروسکوپ, کەنداوی, کشت ادرار, C3b, Golfo, گلبول, مقادیر IgM, Vaccination, کلسیفیکاسیون, جفت آنتي ژن و آنتي بادي, آب, خونريزي نقطه اي, میترامایسین, هموليز, هموگلوبین, کلبسیلانمونیا, نوتروفيل, ایمپلنت, تورم پاها , بیماری التهابی روده, سمپاتیک, درد میگرن,