شيوع بالاي هيپوتيروئيدي شديد نوزادان: نياز براي استراتژي تشخيصي و درماني موثر در برنامه كشوري غربالگري كم كاري مادرزادي تيروئيد
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
اردوخاني آرش,ميرميران پروين,هدايتي مهدي,رمضان خاني علي,عزيزي فريدون نویسنده / نويسندگان
مترجم
هیپوتیروئیدی - تیروکسین - غربالگری کلید واژه
سابقه و هدف: شيوع بالاي هيپوتيروييدي نوزادان در تهران و دماوند قبلا گزارش شده است ولي شدت هيپوتيروييدي مورد ارزيابي قرار نگرفته است. گزارش حاضر به اين موضوع مي‌پردازد. مواد و روش‌ها: از اسفند 1376 تا پايان خرداد 1382، 31 نوزاد هيپوتيروييد ترم (≥32 هفته) در برنامه غربالگري هيپوتيروييدي نوزادان شناسايي و در دو گروه دايمي (n=25) و گذرا (n=6) دسته ‌بندي شدند. گروه دايمي به ديس ژنزي (n=18) و ديس هورمونوژنزي (n=7) و گروه ديس ژنزي به دو زير گروه اكتوپي - هيپوپلازي (n=13) و آتيروييدي (n=5) تقسيم شدند. گروه‌هاي مذكور از لحاظ مقادير تيروكسين سرم و وجود هيپوتيروييدي شديد (T4<42.8 nmol/l) با يكديگر مقايسه شدند. نتايج: ميانگين و انحراف معيار تيروكسين سرم در گروه دايمي (38.0±42.2 nmol/l) كمتر از گذرا (p<0.01, 101.9±46.5) بود. غلظت تيروكسين سرم در ديس ژنزي (41.9±47.5 nmol/l) و ديس هورمونوژنزي مشابه (27.8±23.7 nmol/l) و در آتيروييدي (11.1±5.9 nmol/l) پايين‌تر از هيپوتيروييدي گذرا بود (p<0.05). و 18 (72%) هيپوتيروييدي دايمي، 1 (16.7%) هيپوتيروييدي گذرا، 8 (61.5%) اكتوپي - ديس پلازي، 5 (100%) آتيروييدي و 5 (71.4%) دست هورمونوژنزي، از هيپوتيروييدي شديد رنج مي‌برند. نسبت شانس وقوع هيپوتيروييدي شديد در انواع دايمي 12.9 برابر گذرا بود (فاصله اطمينان (1.27-130.54: %95. نتيجه‌گيري و توصيه‌ها: شيوع بالاي هيپوتيروييدي شديد نياز براي طراحي يك برنامه ملي غربالگري موثر در شروع زود هنگام و با دوز دارويي مناسب را مطرح مي‌نمايد. چکیده
مركز تحقيقات غدد درون‌ريز و متابوليسم، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 


شيوع بالاي هيپوتيروئيدي شديد نوزادان: نياز براي استراژي تشخيصي و درماني موثر در برنامه كشوري غربالگري كم كاري مادرزادي تيروئيد

سابقه و هدف:
شيوع بالاي هيپوتيروييدي نوزادان در تهران و دماوند قبلا گزارش شده است ولي شدت هيپوتيروييدي مورد ارزيابي قرار نگرفته است. گزارش حاضر به اين موضوع مي‌پردازد.

مواد و روش‌ها:
از اسفند 1376 تا پايان خرداد 1382، 31 نوزاد هيپوتيروييد ترم (≥32 هفته) در برنامه غربالگري هيپوتيروييدي نوزادان شناسايي و در دو گروه دايمي (n=25) و گذرا (n=6) دسته ‌بندي شدند. گروه دايمي به ديس ژنزي (n=18) و ديس هورمونوژنزي (n=7) و گروه ديس ژنزي به دو زير گروه اكتوپي - هيپوپلازي (n=13) و آتيروييدي (n=5) تقسيم شدند. گروه‌هاي مذكور از لحاظ مقادير تيروكسين سرم و وجود هيپوتيروييدي شديد (T4<42.8 nmol/l) با يكديگر مقايسه شدند.

نتايج:
ميانگين و انحراف معيار تيروكسين سرم در گروه دايمي (38.0±42.2 nmol/l) كمتر از گذرا (p<0.01, 101.9±46.5) بود. غلظت تيروكسين سرم در ديس ژنزي (41.9±47.5 nmol/l) و ديس هورمونوژنزي مشابه (27.8±23.7 nmol/l) و در آتيروييدي (11.1±5.9 nmol/l) پايين‌تر از هيپوتيروييدي گذرا بود (p<0.05). و 18 (72%) هيپوتيروييدي دايمي، 1 (16.7%) هيپوتيروييدي گذرا، 8 (61.5%) اكتوپي - ديس پلازي، 5 (100%) آتيروييدي و 5 (71.4%) دست هورمونوژنزي، از هيپوتيروييدي شديد رنج مي‌برند. نسبت شانس وقوع هيپوتيروييدي شديد در انواع دايمي 12.9 برابر گذرا بود (فاصله اطمينان (1.27-130.54: %95.

نتيجه‌گيري و توصيه‌ها:
شيوع بالاي هيپوتيروييدي شديد نياز براي طراحي يك برنامه ملي غربالگري موثر در شروع زود هنگام و با دوز دارويي مناسب را مطرح مي‌نمايد.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

ماتریکس, همولیتیک, نوتروفیلها, میکرو, هیپوتالاموس, نانو سوزن قلمی BD, دیابت نوع 2, اعتباربخشی آزمایشگاه های تشخیص طبی, کلومیفن, کلریدریک, كلسيم, گویچه‌های, انکلزیون, هماگلوتیناسیون, ارگانیسمی, یائسگی, Cayman, كيوان پورسعيد, اپتیک, ویسکوزیته, میلومایی, اسیدهای مضر, ریزلوله‌ها, سرسمپلر, Persiese Golf, نوتروفیل, غلات سبوس دار, Viro-immun آلمان, محلول, infection, كمپلمان, dihydroxy-vitamin, ماکروفاژ, real-time, کنتراست, Phospholipids, کتاب دکتر وجگانی, آلدئیدی, ماهی ساردین, تشخیص سریع محل سرطان, میلوم, آنزيم كنژوگه, انفارکتوس, انجمن ام اس, کارسینوم, عباس فرزانگان, میکروسکوپ, نانوالیاف, باکتری E.coli و پاک سازی محیط, ماموگرافی،, ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ, Wolbachia, بروملین, آمینوبوتیریک, تستهای آزمایشگاهی (Bence jones protein ), تخم انگل در ادرار, تست‌هاي, وارفارين, Urea, گلوبولینها, پیامک‌ها, عفونت هلیکوباکتر , Viro-immun كشور آلمان, آنیزوسیتوز, پلاکت‌ها, پستانداران, آندومتر, شرکت سامان تجهیز, متوتروکسات, محیط كشت مولر هینتون آگار,