بررسي سطح آلفا - فتو پروتیين سرم در بيماران مبتلا به تهديد به سقط در مقايسه با گروه كنترل
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
اخوان ستاره نویسنده / نويسندگان
مترجم
آلفا - فتو پروتئین - سقط - آنومالی جنین کلید واژه
مقدمه: آلفا فتوپروتئين (AFP) گليكوپروتئيني است كه در اوايل حاملگي از كيسه زرده توليد شده و در اواخر حاملگي توسط دستگاه گوارش و كبد جنين ساخته مي‌شود. اين ماده در سرم جنين جريان يافته و وارد ادرار جنين و مايع آمنيون مي‌گردد. اين مطالعه با هدف تعيين عوامل مرتبط با آنومالي‌هاي جنيني در تهديد به سقط و لزوم اندازه‌گيري a- فتوپروتئين در سرم مادر انجام شد. مواد و روشها: مطالعه از نوع همگروهي بوده و گروه مورد شامل يكصد مورد بيمار دچار خونريزي واژينال تريمستراول بود كه در طي سالهاي 82-1381 به كلينيك تخصصي بيمارستان بعثت سنندج مراجعه نمودند. به ازا هر بيمار، يك نفر بدون خونريزي به صورت همسان انتخاب شد. سطح آلفا فتوپروتئين در هر دو گروه در هفته 16 و 18 حاملگي اندازه‌گيري شد و داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS.win مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت. يافته‌ها: نتايج اين مطالعه نشان داد كه در گروه داراي خونريزي نسبت به گروه كنترل ميزان آلفا فتوپروتئين در هفته 16 افزايش پيدا كرده و اين حالت فزاينده در هفته 18 به مراتب نسبت به گروه كنترل بيشتر بوده است (P<0.001) نتيجه‌گيري: با توجه به مطالب فوق مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه افزايش AFP در بيماران مبتلا به تهديد سقط در مقايسه با گروه كنترل بيشتر بوده و اين مي‌تواند بيانگر وجود احتمالي آنومالي جنين باشد كه لازم است با بررسيهاي تكميلي تشخيص داده شود. چکیده
گروه زنان، دانشگاه علوم پزشكي كردستان، بيمارستان بعثت، سنندج - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 
بررسي سطح آلفا - فتو پروتیين سرم در بيماران مبتلا به تهديد به سقط در مقايسه با گروه كنترل

مقدمه:
آلفا فتوپروتئين (AFP) گليكوپروتئيني است كه در اوايل حاملگي از كيسه زرده توليد شده و در اواخر حاملگي توسط دستگاه گوارش و كبد جنين ساخته مي‌شود. اين ماده در سرم جنين جريان يافته و وارد ادرار جنين و مايع آمنيون مي‌گردد. اين مطالعه با هدف تعيين عوامل مرتبط با آنومالي‌هاي جنيني در تهديد به سقط و لزوم اندازه‌گيري a- فتوپروتئين در سرم مادر انجام شد.

مواد و روشها:
مطالعه از نوع همگروهي بوده و گروه مورد شامل يكصد مورد بيمار دچار خونريزي واژينال تريمستراول بود كه در طي سالهاي 82-1381 به كلينيك تخصصي بيمارستان بعثت سنندج مراجعه نمودند. به ازا هر بيمار، يك نفر بدون خونريزي به صورت همسان انتخاب شد. سطح آلفا فتوپروتئين در هر دو گروه در هفته 16 و 18 حاملگي اندازه‌گيري شد و داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS.win مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت.

يافته‌ها:
نتايج اين مطالعه نشان داد كه در گروه داراي خونريزي نسبت به گروه كنترل ميزان آلفا فتوپروتئين در هفته 16 افزايش پيدا كرده و اين حالت فزاينده در هفته 18 به مراتب نسبت به گروه كنترل بيشتر بوده است (P<0.001)

نتيجه‌گيري:
با توجه به مطالب فوق مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه افزايش AFP در بيماران مبتلا به تهديد سقط در مقايسه با گروه كنترل بيشتر بوده و اين مي‌تواند بيانگر وجود احتمالي آنومالي جنين باشد كه لازم است با بررسيهاي تكميلي تشخيص داده شود.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

کاندیدا, گاستريت, میکروب, RED BLOOD CELL, گوارش, ميكروبي, نارس, ایبوپروفن, اسيد سيتريک , آندوكرين, دیابت, اریترسما, متیل, شيستوزوميا, عدسی‌های, آفلاتوکسین G 2, تربچه, Bacteriology, پژوهشگر, هیپرآلدوسترونیسم, کورتیزول, گلیسرول, وزن, Cystine, Rh, كلمبيا, سرولوژیک, آزمایشگاههای, اتوایمیون, سوگند نامه فارغ التحصیلی رشته علوم ازمایشگاهی, داروهای اسپرين يا بروفن, آدنوکارسینوم, فتالوسیانین, ویروس, فنولیک, گلوتامیک, عفونت‌های فوزاریوم در بیماران گرانولوسیتوپنیک , پاتوژنهای, پوست و زیبایی, غده‌های عفونی روده, انجمن متخصصین علوم دارویی, تشخيص سرطان خون در 20 دقيقه, كمپلمان, میکروارگانیسم, روغن‌های گیاهی, اگزالات, فسفریله, پلاسبو, هپاتوما, انتي بادي عاي بلوکان, نیتروسلولزی, کریستالوگرافی, مسموميت‌ها, آجیل, نوتروفیلشم, آنزیم‌های متابولیک, چربی دور شکم , Helicella, واکوئل, اریتوبلاستها, مضرص(crenated), هیبرید, مخفف Enzyme Linked Fluorescent Assay, آﻧﺘﯽژن, ایمونوالکتروفورز, میتوکندری, ویروسها, اکتسابی, نوتروفیل, نانوکامپوزيت,