مقايسه حساسيت و ويژگي سيتولوژي و اندازه گيري فعاليت تلومراز در ادرار به روش Trap Assay جهت تشخيص سرطان مثانه
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
ضرغامي نصرت اله,فرشيد بهمن,صمدزاده سعيد,نجمي بهزاد,علني بهرنگ,حلاج زاده جمال نویسنده / نويسندگان
مترجم
تلومراز - Trap Assay - سرطان مثانه کلید واژه
مقدمه و هدف: تلومراز يک آنزيم ترانس کريپتازي معکوس است که جهت ناميرايي و سرطانزايي سلولهاي سرطاني مورد نياز مي باشد و تشخيص فعاليت تلومراز يک روش اميدوار کننده جهت تشخيص زودرس سرطان مثانه و ساير تومورها مي باشد. در اين مطالعه حساسيت دو روش سيتولوژي ادراري و اندازه گيري فعاليت تلومراز در بيماران مبتلا به سرطان مثانه مقايسه گرديد. روش کار: در اين تحقيق از نوع موردي - شاهدي، تعداد 33 بيمار مبتلا به سرطان مثانه بعنوان گروه مورد و 33 بيمار فاقد سرطان مثانه بعنوان گروه شاهد مراجعه کننده به بخش اورولوژي بيمارستان امام خميني اروميه مورد بررسي قرار گرفتند. از همه بيماران دو نمونه اولين ادرار صبحگاهي قبل از انجام هر گونه مداخله درماني گرفته شد تا جهت انجام سيتولوژي ادراري و اندازه گيري فعاليت تلومراز بر پايه واکنشهاي زنجيره اي پليمراز واليزا مورد آزمايش قرار گيرند. نتايج: حساسيت سيتولوژي ادراري در تومورهاي درجه يک %30، درجه دو %83 و درجه سه %52 اندازه گيري شد در حالي که حساسيت اندازه گيري فعاليت آنزيم تلومراز در تومورهاي درجه يک %80 و در تومورهاي با درجه دو و سه %100 بود. حساسيت کلي سيتولوژي ادراري نيز %51.5 و حساسيت تلومراز %93 اندازه گيري شد. همچنين ويژگي تست اندازه گيري آنزيم تلومراز %87.5 محاسبه گرديد. فعاليت آنزيم تلومراز و سيتولوژي ادراري در هيچکدام از بيماران فاقد کانسر مثانه مثبت نبود. نتيجه نهايي: اندازه گيري فعاليت تلومراز در افراد مبتلا به سرطان مثانه نسبت به سيتولوژي ادراري از حساسيت بالاتري برخوردار بوده و يک روش مناسب جهت تشخيص و پيگيري بيماران مبتلا به سرطان مثانه مي باشد. چکیده
گروه بيوشيمي باليني مرکز تحقيقات کاربردي دارويي دانشگاه علوم پزشکي تبريز - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 
مقايسه حساسيت و ويژگي سيتولوژي و اندازه گيري فعاليت تلومراز در ادرار به روش Trap Assay جهت تشخيص سرطان مثانه

مقدمه و هدف:

تلومراز يک آنزيم ترانس کريپتازي معکوس است که جهت ناميرايي و سرطانزايي سلولهاي سرطاني مورد نياز مي باشد و تشخيص فعاليت تلومراز يک روش اميدوار کننده جهت تشخيص زودرس سرطان مثانه و ساير تومورها مي باشد. در اين مطالعه حساسيت دو روش سيتولوژي ادراري و اندازه گيري فعاليت تلومراز در بيماران مبتلا به سرطان مثانه مقايسه گرديد.

روش کار:

در اين تحقيق از نوع موردي - شاهدي، تعداد 33 بيمار مبتلا به سرطان مثانه بعنوان گروه مورد و 33 بيمار فاقد سرطان مثانه بعنوان گروه شاهد مراجعه کننده به بخش اورولوژي بيمارستان امام خميني اروميه مورد بررسي قرار گرفتند. از همه بيماران دو نمونه اولين ادرار صبحگاهي قبل از انجام هر گونه مداخله درماني گرفته شد تا جهت انجام سيتولوژي ادراري و اندازه گيري فعاليت تلومراز بر پايه واکنشهاي زنجيره اي پليمراز واليزا مورد آزمايش قرار گيرند.

نتايج:

حساسيت سيتولوژي ادراري در تومورهاي درجه يک %30، درجه دو %83 و درجه سه %52 اندازه گيري شد در حالي که حساسيت اندازه گيري فعاليت آنزيم تلومراز در تومورهاي درجه يک %80 و در تومورهاي با درجه دو و سه %100 بود. حساسيت کلي سيتولوژي ادراري نيز %51.5 و حساسيت تلومراز %93 اندازه گيري شد. همچنين ويژگي تست اندازه گيري آنزيم تلومراز %87.5 محاسبه گرديد. فعاليت آنزيم تلومراز و سيتولوژي ادراري در هيچکدام از بيماران فاقد کانسر مثانه مثبت نبود.

نتيجه نهايي:

اندازه گيري فعاليت تلومراز در افراد مبتلا به سرطان مثانه نسبت به سيتولوژي ادراري از حساسيت بالاتري برخوردار بوده و يک روش مناسب جهت تشخيص و پيگيري بيماران مبتلا به سرطان مثانه مي باشد.

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

پي‌سي‌آر, فیستول رکتوم, هورمون اریتروپویتین, GPT, Bacterium, لومینسانس, لابراتوار, کیستیک, بيوتروريستي, یرسینیا انتروکولیتیکا, هاگ, سيلندرهاي گلبول سفيد, نتایج آزمایش, Human, گاما آمینوبوتیریک اسید, virus, کلامیدیا پنمونیه, هماتوكسيلين, وسترن, بتاتالاسمي, HSV-1, نوترکیب, هيپوكروم, تیروئید, WBC, محیط های افتراقی, ایمیدازولی, واکسن, ویروس‌های, schizont, عفونتها, هپاتیت, Adernocorticotropic, جذب آهن خون, ژن CDKN2A که مخفف Cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, گلیکوپروتئین, ترانزيشنال, روز علوم آزمایشگاهیان, ماهیچه, فرکانس, کولامین, میکروب شناسی, هپاتیکا, گرمسیری, دژنرسانس, هموگلوبین, اوروفارنکس, فاكتورهاي, چربی کبد, بروملین, پنیر پروبیوتیک, Sánchez-Jiménez, ماسوله, مونوسیت, Golpo, فلاژلي, لوب, میکروارگانیسم‌ها, واکسن, مورفولوژی, هليكو, كنگو, هموليز, گولوتارالدهید, کاردیولیپین, pRB, تاثیر سطح ویتامین D, اكسیژنه, متابولیکی, هیستامین,