مقايسه حساسيت و ويژگي سيتولوژي و اندازه گيري فعاليت تلومراز در ادرار به روش Trap Assay جهت تشخيص سرطان مثانه
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
ضرغامي نصرت اله,فرشيد بهمن,صمدزاده سعيد,نجمي بهزاد,علني بهرنگ,حلاج زاده جمال نویسنده / نويسندگان
مترجم
تلومراز - Trap Assay - سرطان مثانه کلید واژه
مقدمه و هدف: تلومراز يک آنزيم ترانس کريپتازي معکوس است که جهت ناميرايي و سرطانزايي سلولهاي سرطاني مورد نياز مي باشد و تشخيص فعاليت تلومراز يک روش اميدوار کننده جهت تشخيص زودرس سرطان مثانه و ساير تومورها مي باشد. در اين مطالعه حساسيت دو روش سيتولوژي ادراري و اندازه گيري فعاليت تلومراز در بيماران مبتلا به سرطان مثانه مقايسه گرديد. روش کار: در اين تحقيق از نوع موردي - شاهدي، تعداد 33 بيمار مبتلا به سرطان مثانه بعنوان گروه مورد و 33 بيمار فاقد سرطان مثانه بعنوان گروه شاهد مراجعه کننده به بخش اورولوژي بيمارستان امام خميني اروميه مورد بررسي قرار گرفتند. از همه بيماران دو نمونه اولين ادرار صبحگاهي قبل از انجام هر گونه مداخله درماني گرفته شد تا جهت انجام سيتولوژي ادراري و اندازه گيري فعاليت تلومراز بر پايه واکنشهاي زنجيره اي پليمراز واليزا مورد آزمايش قرار گيرند. نتايج: حساسيت سيتولوژي ادراري در تومورهاي درجه يک %30، درجه دو %83 و درجه سه %52 اندازه گيري شد در حالي که حساسيت اندازه گيري فعاليت آنزيم تلومراز در تومورهاي درجه يک %80 و در تومورهاي با درجه دو و سه %100 بود. حساسيت کلي سيتولوژي ادراري نيز %51.5 و حساسيت تلومراز %93 اندازه گيري شد. همچنين ويژگي تست اندازه گيري آنزيم تلومراز %87.5 محاسبه گرديد. فعاليت آنزيم تلومراز و سيتولوژي ادراري در هيچکدام از بيماران فاقد کانسر مثانه مثبت نبود. نتيجه نهايي: اندازه گيري فعاليت تلومراز در افراد مبتلا به سرطان مثانه نسبت به سيتولوژي ادراري از حساسيت بالاتري برخوردار بوده و يک روش مناسب جهت تشخيص و پيگيري بيماران مبتلا به سرطان مثانه مي باشد. چکیده
گروه بيوشيمي باليني مرکز تحقيقات کاربردي دارويي دانشگاه علوم پزشکي تبريز - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 
مقايسه حساسيت و ويژگي سيتولوژي و اندازه گيري فعاليت تلومراز در ادرار به روش Trap Assay جهت تشخيص سرطان مثانه

مقدمه و هدف:

تلومراز يک آنزيم ترانس کريپتازي معکوس است که جهت ناميرايي و سرطانزايي سلولهاي سرطاني مورد نياز مي باشد و تشخيص فعاليت تلومراز يک روش اميدوار کننده جهت تشخيص زودرس سرطان مثانه و ساير تومورها مي باشد. در اين مطالعه حساسيت دو روش سيتولوژي ادراري و اندازه گيري فعاليت تلومراز در بيماران مبتلا به سرطان مثانه مقايسه گرديد.

روش کار:

در اين تحقيق از نوع موردي - شاهدي، تعداد 33 بيمار مبتلا به سرطان مثانه بعنوان گروه مورد و 33 بيمار فاقد سرطان مثانه بعنوان گروه شاهد مراجعه کننده به بخش اورولوژي بيمارستان امام خميني اروميه مورد بررسي قرار گرفتند. از همه بيماران دو نمونه اولين ادرار صبحگاهي قبل از انجام هر گونه مداخله درماني گرفته شد تا جهت انجام سيتولوژي ادراري و اندازه گيري فعاليت تلومراز بر پايه واکنشهاي زنجيره اي پليمراز واليزا مورد آزمايش قرار گيرند.

نتايج:

حساسيت سيتولوژي ادراري در تومورهاي درجه يک %30، درجه دو %83 و درجه سه %52 اندازه گيري شد در حالي که حساسيت اندازه گيري فعاليت آنزيم تلومراز در تومورهاي درجه يک %80 و در تومورهاي با درجه دو و سه %100 بود. حساسيت کلي سيتولوژي ادراري نيز %51.5 و حساسيت تلومراز %93 اندازه گيري شد. همچنين ويژگي تست اندازه گيري آنزيم تلومراز %87.5 محاسبه گرديد. فعاليت آنزيم تلومراز و سيتولوژي ادراري در هيچکدام از بيماران فاقد کانسر مثانه مثبت نبود.

نتيجه نهايي:

اندازه گيري فعاليت تلومراز در افراد مبتلا به سرطان مثانه نسبت به سيتولوژي ادراري از حساسيت بالاتري برخوردار بوده و يک روش مناسب جهت تشخيص و پيگيري بيماران مبتلا به سرطان مثانه مي باشد.

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

درون هسته سلول‌های کلیه, پنمونیه, کوکسیدهای, همودیالیز،, گرانولها, نانوذرات, سولفاناميدها, مدیاستین, گويچه, دترجنت‌های, کیت های هورمونی, biology, دیابت شیرین, مراكز آزمايشگاهي, واکسن, پيلوري, Plasmodium vivax gametocytes, چربی دور شکم , ميكروسيتوز, روش الکتروفورز سرم, virology, پونکسیون, واژينيت, تیفوسی, سانتریک, هلیکوباکتر پیلوری, BLAST, پژوهشي, دیسکها, کروماتینی, ائوزين, pipetting, کتواسیدوز, ferritin, میکروب, بدخیمی, b-hCG, هليكوباكترپيلوري, لكوسيتي, گلبول, میکروفلورهای, سلول‌های بنیادی عصبی مغز, كيت هاي آزمايشگاهي الايزا, میکروبیولوژی, سروتونین, آئروموناس, کاربرد الایزا در تشخیص بیماری‌ها و ناهنجاری‌های مختلف, اسيدفوليك, ویروسها, انکوباتور, واکسن, Calbiotech, هموستاز گلوکز, دکترای تخصصی بیماری های داخلی, ورزش, HCV, تروپونین, سوارمينگ توسط پروتئوس, FFP, رشته تخصصی دندانپزشکی, NCCLS, ائوزینوفیلی, پيشتاز, Tyrosine, گرسنگی, اکتینومیست, وزن, پورپورا اسپلنومگالی, سرطان سینه, Professor Nazneen Rahman,