بررسي اپيدميولوژيكي نتايج پاپ اسمير آسيب شناسي بيمارستان امام رضا (ع) در طي دو سال متوالي
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
معاشري نرگس*,هدايتي هايده,ميري محمدرضا,علي آبادي نرگس نویسنده / نويسندگان
مترجم
دهانه رحم - پاپ اسمیر - کلید واژه
زمينه و هدف: يکي از روشهاي غربالگري عفونتها و تغييرات دهانه رحم، نمونه برداري از رحم مي باشد. معمولا غربالگري در فواصل 3 سال يک بار در زنان 20-65 ساله، ميزان وقوع و ميزان مرگ و مير سرطان دهانه رحم را تا حدود 90% کاهش مي دهد؛ تحقيق حاضر با توجه به اهميت اين آزمايش و ارزش تشخيصي آن و با هدف بررسي اپيدميولوژيکي نتايج پاپ اسمير آسيب شناسي بيمارستان امام رضا (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکي بيرجند در طي دو سال متوالي انجام شد. روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي، يرگه هاي آسيب شناسي موجود در بايگاني آسيب شناسي بيمارستان در طي دو سال متوالي مورد بررسي قرار گرفتند. در اين تحقيق متغيرهايي از جمله ميزان فراواني عفونتها، سن، تعداد زايمان، سقط و... نيز بررسي شدند و اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و آمار توصيفي خلاصه و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته ها: بر اساس نتايج پاپ اسمير مربوط به 2918 پرونده بايگاني شده، در 91.9% از موارد هيچ گونه عفونتي گزارش نشده بود؛ از 8.1% باقيمانده، 3.3% مبتلا به عفونتهاي قارچي (با ميانگين سني 33.5 سال و ميانگين تعداد زايمان 2.5 بار)، 3.8% مبتلا به عفونتهاي تريکومونايي (با ميانگين سني 32 سال و ميانگين تعداد زايمان 3 بار) و 1% مبتلا به عفونت باکتريال به دنبال شيردهي (با ميانگين سني 29 سال و ميانگين تعداد زايمان 2 بار) بودند؛ همچنين مشخص گرديد که فاصله زماني بين ابتلا به عفونت پس از سقط کمتر از فاصله زماني ابتلا به عفونت، پس از زايمان است. در مجموع ارتباط معني داري بين عفونت و متغيرهاي سن و تعداد زايمان وجود نداشت. نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين مطالعه، مي توان نتيجه گيري کرد که احتمال ابتلا به عفونت زودرس پس از سقط بيشتر از احتمال ابتلا به عفونت زودرس پس از زايمان است. چکیده
گروه آموزشی بهداشت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، خیابان غفاری منابع
. .
 

 

بررسي اپيدميولوژيكي نتايج پاپ اسمير آسيب شناسي بيمارستان امام رضا (ع) در طي دو سال متوالي

زمينه و هدف:
يکي از روشهاي غربالگري عفونتها و تغييرات دهانه رحم، نمونه برداري از رحم مي باشد. معمولا غربالگري در فواصل 3 سال يک بار در زنان 20-65 ساله، ميزان وقوع و ميزان مرگ و مير سرطان دهانه رحم را تا حدود 90% کاهش مي دهد؛ تحقيق حاضر با توجه به اهميت اين آزمايش و ارزش تشخيصي آن و با هدف بررسي اپيدميولوژيکي نتايج پاپ اسمير آسيب شناسي بيمارستان امام رضا (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکي بيرجند در طي دو سال متوالي انجام شد.

روش بررسي:
در اين مطالعه توصيفي- مقطعي، يرگه هاي آسيب شناسي موجود در بايگاني آسيب شناسي بيمارستان در طي دو سال متوالي مورد بررسي قرار گرفتند. در اين تحقيق متغيرهايي از جمله ميزان فراواني عفونتها، سن، تعداد زايمان، سقط و... نيز بررسي شدند و اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و آمار توصيفي خلاصه و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

يافته ها:
بر اساس نتايج پاپ اسمير مربوط به 2918 پرونده بايگاني شده، در 91.9% از موارد هيچ گونه عفونتي گزارش نشده بود؛ از 8.1% باقيمانده، 3.3% مبتلا به عفونتهاي قارچي (با ميانگين سني 33.5 سال و ميانگين تعداد زايمان 2.5 بار)، 3.8% مبتلا به عفونتهاي تريکومونايي (با ميانگين سني 32 سال و ميانگين تعداد زايمان 3 بار) و 1% مبتلا به عفونت باکتريال به دنبال شيردهي (با ميانگين سني 29 سال و ميانگين تعداد زايمان 2 بار) بودند؛ همچنين مشخص گرديد که فاصله زماني بين ابتلا به عفونت پس از سقط کمتر از فاصله زماني ابتلا به عفونت، پس از زايمان است. در مجموع ارتباط معني داري بين عفونت و متغيرهاي سن و تعداد زايمان وجود نداشت.

نتيجه گيري:
بر اساس يافته هاي اين مطالعه، مي توان نتيجه گيري کرد که احتمال ابتلا به عفونت زودرس پس از سقط بيشتر از احتمال ابتلا به عفونت زودرس پس از زايمان است.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

زيست‌فناوري, هموگلوبين, گوانین, فولیکول‌ها, روش لاتكس دستي, کپک, ویتامین, الكترومغناطيسي, تولید نوعی استخوان , مدرسه عالی پزشکی دانشگاه لیدز انگلستان, کلریدریک, گرانول, نانوباکتر, مینور, تریپتوفان, ویروس, فرمول‌سازی, کنترل کیفی و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی, کواگولاز, حساسيت هاي پوستي, نماتودهای, معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری, کامپوزيت, دفع زباله های عفونی, اسپكترو, کنژوگاسیون, ماركر, تليال, گوارش, بدخیمی, ویروس, ابژکتیو, تيترهاي, تیروزین, اریتماتوس, اداره غذا و داروي آمريكا (FDA), کمبود کلسیم, ميكروسكوپيك, بیماری های قلبی و عروقی , صدمه به DNA, سموم و رادیکال‌های آزاد, مارک, تزریق خون, چاق, ترومبوسیتوپنی, تریپنوفان, کوئینزلند, تولرانس, VP1, سیلیوم, میکرو, مکمل‌ها, لیکوئید, آزمایشگاه های پاتوبیولوژی, آنزیم آکرازیناز, سازمان بهداشت دهان و دندان در فرانسه, تصویربرداری, پرتودرمانی, آنزیم FBP1, شانزدهمین, استوموناس, شقاق مقعد یا فیشر, فارماکولوژی, انسولین, سنتتاز, واسکولار, ایوانوسکی, فلورسنت, ضدباكتريايي, نوارهای,