بررسي ژنتيکي پشه خاكي فلبوتوموس پاپاتاسي، ناقل اصلي ليشمانيا ميجر، بر اساس مارکرهاي ژنتيکي و تنوع هاپلوتايپ‌هاي DNA در مناطق مختلف ايران
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
پرويزي پرويز*,باغبان نسرين نویسنده / نويسندگان
مترجم
پشه خاکی - لیشمانیا میجر - فلبوتوموس پاپاتاسی کلید واژه
مقدمه: پشه خاكي فلبوتوموس پاپاتاسي ماده، ناقل اصلي انگل ليشمانيا ميجر، عامل بيماري ليشمانيوز جلدي روستايي در ايران است. داشتن دانش و آگاهي از تغييرات ژنتيکي و جمعيتي پشه خاكي‌ها، براي هر نوع برنامه تحقيقاتي روي انتقال بيماري ليشمانيوز و كنترل آن مفيد خواهد بود. ژن سيتوكروم بي و ژن رمزگذاري پروتیین هسته‌اي و همچنين ژن پروتیین سطحي باکتري wolbachia (ولباکيا) به‌عنوان مارکر مورد استفاده قرار گرفتند. روش کار: از تله چسبان، تله قيفي، تله نوراني CDC و آسپيراتور جهت صيد پشه خاکي‌ها از مناطق مورد مطالعه در ايران استفاده شد. هر پشه خاکي در روي يک قطره 1 x TE در روي اسلايد تميز زير لوپ قرار داده شده، سر و انتهاي بدن جهت شناسايي جدا و مابقي جهت جدا كردن DNA تشريح و براي هر پشه از هر دو پرايمر جهت تعيين توالي استفاده شد. نتايج: سه قطعه از سيتوکروم بي با PCR تکثير و تعيين توالي شدند. در قطعه CB1 از ميان 189 توالي، 33 هاپلوتايپ، قطعه CB3 از ميان 44 توالي، 7 هاپلوتايپ و قطعه Cyt b Long از ميان 149 توالي، 49 هاپلوتايپ تشخيص داده شد. فراواني ژن پروتیین سطحي باکتري ولباکيا در فلبوتوموس پاپاتاسي بالا بود، اما تنها يک نوع هاپلوتايپ از ژن (wsp) يافت گرديد. ژن رمزگذاري پروتیین هسته‌اي با PCRتکثير يافت، ولي توالي نوکلئوتيدهاي آن در بعضي از قسمت‌هاي اين قطعه ژن خوانا نبود. بحث: در آناليزهاي فيلوژنتيکي هر سه قطعه از ژن سيتوکروم بي، يک شبکه منفرد شجره (tree) فيلوژنتيکي از هاپلوتايپ‌هاي آن به‌دست آمد. برخلاف سيتوکروم بي، ژن پروتیین سطحي باکتري ولباکيا (wsp) در فلبوتوموس پاپاتاسي، هيچ‌گونه چند شکلي ديده نشد که نشانه عدم وجود زير گونه يا گونه‌ها در اين پشه خاکي است. تفاوت چنداني از شجره هاپلوتايپ‌هاي مجزا از بقيه و يا درصد فراواني آن در دو شرايط محيطي متفاوت پشه خاکي‌هاي جمع آوري شده يعني لانه جوندگان و نيز اماکن انساني و حيواني و يا فواصل جغرافيايي مشاهده نگرديد. چکیده
انستيتو پاستور ايران - آزمايشگاه سيستماتيک مولکولی - بخش انگل شناسی - تهران – ايران - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 
بررسي ژنتيکي پشه خاكي فلبوتوموس پاپاتاسي، ناقل اصلي ليشمانيا ميجر، بر اساس مارکرهاي ژنتيکي و تنوع هاپلوتايپ‌هايDNA  در مناطق مختلف ايران

مقدمه:
پشه خاكي فلبوتوموس پاپاتاسي ماده، ناقل اصلي انگل ليشمانيا ميجر، عامل بيماري ليشمانيوز جلدي روستايي در ايران است. داشتن دانش و آگاهي از تغييرات ژنتيکي و جمعيتي پشه خاكي‌ها، براي هر نوع برنامه تحقيقاتي روي انتقال بيماري ليشمانيوز و كنترل آن مفيد خواهد بود. ژن سيتوكروم بي و ژن رمزگذاري پروتیین هسته‌اي و همچنين ژن پروتیین سطحي باکتري wolbachia (ولباکيا) به‌عنوان مارکر مورد استفاده قرار گرفتند.

روش کار:
 از تله چسبان، تله قيفي، تله نوراني CDC و آسپيراتور جهت صيد پشه خاکي‌ها از مناطق مورد مطالعه در ايران استفاده شد. هر پشه خاکي در روي يک قطره 1 x TE در روي اسلايد تميز زير لوپ قرار داده شده، سر و انتهاي بدن جهت شناسايي جدا و مابقي جهت جدا كردن DNA تشريح و براي هر پشه از هر دو پرايمر جهت تعيين توالي استفاده شد.

نتايج:
 سه قطعه از سيتوکروم بي با PCR تکثير و تعيين توالي شدند. در قطعه CB1 از ميان 189 توالي، 33 هاپلوتايپ، قطعه CB3 از ميان 44 توالي، 7 هاپلوتايپ و قطعه Cyt b Long از ميان 149 توالي، 49 هاپلوتايپ تشخيص داده شد. فراواني ژن پروتیین سطحي باکتري ولباکيا در فلبوتوموس پاپاتاسي بالا بود، اما تنها يک نوع هاپلوتايپ از ژن (wsp) يافت گرديد. ژن رمزگذاري پروتیین هسته‌اي با PCRتکثير يافت، ولي توالي نوکلئوتيدهاي آن در بعضي از قسمت‌هاي اين قطعه ژن خوانا نبود.

بحث:
در آناليزهاي فيلوژنتيکي هر سه قطعه از ژن سيتوکروم بي، يک شبکه منفرد شجره (tree
) فيلوژنتيکي از هاپلوتايپ‌هاي آن به‌دست آمد. برخلاف سيتوکروم بي، ژن پروتیین سطحي باکتري ولباکيا (wsp) در فلبوتوموس پاپاتاسي، هيچ‌گونه چند شکلي ديده نشد که نشانه عدم وجود زير گونه يا گونه‌ها در اين پشه خاکي است. تفاوت چنداني از شجره هاپلوتايپ‌هاي مجزا از بقيه و يا درصد فراواني آن در دو شرايط محيطي متفاوت پشه خاکي‌هاي جمع آوري شده يعني لانه جوندگان و نيز اماکن انساني و حيواني و يا فواصل جغرافيايي مشاهده نگرديد.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

اسکوآموس, طرح تحول نظام سلامت, یاخته‌ای, میوگلوبین, عفونت‌های زنانه , هليكوباكتر, اوکسیتوسین, هموليز, میکروسکوپ, سالمونلا, ژیاردیا لامبلیا , احساس سرگیجه و خستگی , NMP22, پارانشيم, سیگلو, آنتی کاردیولیپین, میکروب‌ های مفید روده, سیتوتکسیتی, کلرید باریوم, GGT, IFA, کورینه, پاتولوژیست‌ها, آنزیم‌های متابولیک, فاسیولا, تغییرات مزد و حقوق, دکتر فاطمه ناد علی, اریتروپویتین, پیشگیری و درمان بیماری‌های اسهالی, پلاسمای, تیروئید, پلاسبو, FUS, چرا پروتئوس سوارمینگ دارد, گرانول, نوتروفیلها, آدنوکارسینوما, ذبح اسلامي و رشد باكتري ها, بیفیدوباکتریوم, تیانین, گرفتگی (انسداد) روده, توکوفرول, سیتوپلاسم, لکوسیت, گلبولهای سفید خون, بیماری های گوارشی و کبد, ویتامین, آنتي بيوگرام, یوروبیلی, الکالین, نانودماسنج, پنومونی (عفونت ریوی), میکروارگانیسم, فتالوسیانین, خطر حمله قلبی در بیماران التهاب مفاصل , Mentzen, سرودیاگنوستیک, میکروتوم, آرسنیک،, ماسوله, میتوکندریایی, گلبول, جشنواره ام اس, ایماتینیب, آزمایشگاه مرجع سلامت, هیرسوتیسم،کاهش, فوشین اسیدی, پستانداران, Capsomer, فوليك,