كارايي روش برش انجمادي در تشخيص ماهيت ندول‌ هاي تيروييدي
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
مهرورز شعبان,خاتمي سيدمسعود,خوشيني سامان,نژادسنگسري جلال نویسنده / نويسندگان
مترجم
برش انجمادی - ندول های تیروئید - FNA کلید واژه
سابقه و هدف: مطالعه بافت تيروييد در حين عمل جراحي توسط آسيب شناسان به روش تهيه برش انجمادي (FS) انجام مي‌شود و اين كار علاوه بر افتراق بين توده‌هاي خوش‌خيم و بدخيم مي‌تواند از گسترش بي‌مورد عمل جراحي و يا از انجام عمل جراحي مجدد جلوگيري كند، در دو دهه گذشته بتدريج از نقش آن در تعيين ماهيت ندولهاي تيروئيد كاسته شده است و استفاده از آسپيراسيون با سوزن نازك (FNA) جايگزين آن گرديده است، هدف از اين مطالعه بررسي كارآيي و نقش اين روش در تشخيص صحيح ماهيت ندولهاي تيروييدي و مقايسه آن با مطالعات ديگر بود. مواد و روش‌ها: دراين مطالعه گذشته‌نگر تعداد 84 نفر 67) زن و 17 مرد) از بيماران مورد مطالعه قرار گرفتند كه به دليل داشتن ندولهاي تيروييدي تحت عمل جراحي تيروييدكتومي قرار گرفته و در حين عمل جراحي نمونه تيروييد آنها به روش بافت شناسي انجمادي مورد مطالعه قرار گرفت. ميانگين سن اين بيماران 36 سال (حداقل 15 و حداكثر70 سال) بود. يافته‌ها: براساس گزارش آسيب شناسي نهايي در اين بيماران 12 مورد (3/14 درصد) سرطان تيروييد و 72 مورد (7/85 درصد) به انواع بيماريهاي خوش خيم تيروئيد مبتلا بودند و شيوع بدخيمي دربين مردان 4/29 درصد و در بين زنان 4/10 درصد بود. با مقايسه گزارش برش انجمادي (FS) با نتايج آسيب شناسي نهايي،‌ تعداد 4 مورد (7/4 درصد) از گزارشات نادرست (2 مورد مثبت كاذب و 2 مورد كاذب)، و بقيه 80 مورد (3/95 درصد) از گزارشات صحيح بودند. ميزان حساسيت و اختصاصي بودن اين روش بتربيب 83% و 98% ، ارزش اخباري مثبت (P.P.V) و ارزش اخباري منفي (N.P.V) اين روش به ترتيب 83% و 98% بود. نتيجه گيري: استفاده از برش انجمادي به عنوان ابزاري دقيق در تعيين موارد مشكوك يا مبهم (FNA) توصيه مي‌شود به طوري كه از گسترش بي‌مورد عمل و صرف هزينه و وقت اضافي يا انجام عمل جراحي مجدد جلوگيري مي‌كند چکیده
گروه جراحي عمومي، دانشگاه علوم پزشکي بقیه اله، دانشکده پزشکي - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 
كارايي روش برش انجمادي در تشخيص ماهيت ندول‌ هاي تيروييدي

سابقه و هدف:

مطالعه بافت تيروييد در حين عمل جراحي توسط آسيب شناسان به روش تهيه برش انجمادي (FS) انجام مي‌شود و اين كار علاوه بر افتراق بين توده‌هاي خوش‌خيم و بدخيم مي‌تواند از گسترش بي‌مورد عمل جراحي و يا از انجام عمل جراحي مجدد جلوگيري كند، در دو دهه گذشته بتدريج از نقش آن در تعيين ماهيت ندولهاي تيروئيد كاسته شده است و استفاده از آسپيراسيون با سوزن نازك (FNA) جايگزين آن گرديده است، هدف از اين مطالعه بررسي كارآيي و نقش اين روش در تشخيص صحيح ماهيت ندولهاي تيروييدي و مقايسه آن با مطالعات ديگر بود.

مواد و روش‌ها:

دراين مطالعه گذشته‌نگر تعداد 84 نفر 67) زن و 17 مرد) از بيماران مورد مطالعه قرار گرفتند كه به دليل داشتن ندولهاي تيروييدي تحت عمل جراحي تيروييدكتومي قرار گرفته و در حين عمل جراحي نمونه تيروييد آنها به روش بافت شناسي انجمادي مورد مطالعه قرار گرفت. ميانگين سن اين بيماران 36 سال (حداقل 15 و حداكثر70 سال) بود.

يافته‌ها:

براساس گزارش آسيب شناسي نهايي در اين بيماران 12 مورد (3/14 درصد) سرطان تيروييد و 72 مورد (7/85 درصد) به انواع بيماريهاي خوش خيم تيروئيد مبتلا بودند و شيوع بدخيمي دربين مردان 4/29 درصد و در بين زنان 4/10 درصد بود. با مقايسه گزارش برش انجمادي (FS) با نتايج آسيب شناسي نهايي،‌ تعداد 4 مورد (7/4 درصد) از گزارشات نادرست (2 مورد مثبت كاذب و 2 مورد كاذب)، و بقيه 80 مورد (3/95 درصد) از گزارشات صحيح بودند. ميزان حساسيت و اختصاصي بودن اين روش بتربيب 83% و 98% ، ارزش اخباري مثبت (P.P.V) و ارزش اخباري منفي (N.P.V) اين روش به ترتيب 83% و 98% بود.

نتيجه گيري:

استفاده از برش انجمادي به عنوان ابزاري دقيق در تعيين موارد مشكوك يا مبهم (FNA) توصيه مي‌شود به طوري كه از گسترش بي‌مورد عمل و صرف هزينه و وقت اضافي يا انجام عمل جراحي مجدد جلوگيري مي‌كند

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

neoformans, WBC, سيروز, میکروتوم, بتاگليكورونيداز, Quil, Calcifidiol, عفونت‌های زنانه , نایسریا, پستانک, بیماری انواع گونه ای ایزوسپورا, کوتینگ, متخصص قارچ شناسی, پلاسمید, ترامادول, میکروارگانیسمهای, حساسیت باکتری ها , کلسترول خوب HDL, فوزيفرم, شمارشگرهای, میکروسکوپ, کورتيزول, متابولیت, شصت و هفتمین مجمع جهانی بهداشت, موتاسیون, مایکوباکتریاها, سندرم ترنر, ژنهای, هوچکين, فنيرامين, رفرکتومتر, کستهای اداری, غيركونژوگه, استراويت, بیماری های گوارش, اشريشياكلي, نامباکتریوفاژ, مورفولوژی, تست Tnf بیشتر درچه مواردی کاربرد دارد؟ , انجام پاپ اسمیر , محیط های افتراقی, پروتئین FGF1, كنگو, ماتریکس, رژیم غذایی, میکرون, پروستات, تشخیص لوپوس, مالتیپل, میکروتوم, Shigella, ممبرانوس, اتو آنالايزر الايزا, inversion, کلسترول بالا, آبلیمو, هیستامین, Staphylococcus, هیدروکسی, میکروبیولوژی, هلیکو باکتر, گونادوتروپین, گلوکورونیداسیون, مصرف مواد فيبردار, هیدروپس, بالینی, شيگلا, فیستول, هموگلوبین, کارسينوم,