بررسي سطح ليپيدهاي سرمي و رابطه آنها با HbA1C به عنوان شاخص كنترل متابوليك در كودكان و نوجوانان ديابتي نوع 1
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
قائمي نصرت*,وكيلي رحيم نویسنده / نويسندگان
مترجم
لیپید های سرمی - HbA1C - دیابت نوع 1- کلسترول کلید واژه
هدف: ديابت نوع يک شايعترين اختلال غددي - متابوليکي دوران کودکي مي باشد و متاسفانه پيامدهاي زيستي، رواني و اجتماعي جبران ناپذيري بدنبال دارد، از جمله آنها عوارض قلبي عروقي است که شايعترين علت مرگ و مير اين بيماران مي باشد. هدف از اين تحقيق، بررسي لزوم غربالگري بيماران ديابتي از نظر ليپيدمي و کنترل و درمان آن به عنوان فاکتور خطر ابتلا به بيماري عروق کرونر مي باشد. روش مطالعه: در اين پژوهش مقطعي و توصيفي 51 نفر (30 پسر و 21 دختر) با ميانگين سني 2.6 13.47± سال با طيف سني 5 تا 18 سال از بيماران مراجعه کننده به مرکز تحقيقات ديابت خراسان بطور تصادفي انتخاب شدند و پس از اخذ شرح حال و معاينه باليني از نظر ليپدهاي سرمي (تري گليسريد، کلسترول تام، ليپوپروتئين با چگالي بالا (HDL)، ليپوپروتئين با چگالي پايين (LDL) و هموگلوبين A1C مورد بررسي قرار گرفتند. يافته ها: متوسط ليپدها 97±55.4=TG، 180.8±44.1=TC، 113.3±32.6=LDL، 48.4±10.8=HDL و ميانگين هموگلوبين A1C برابر 1.8 8.1± بود. ميانگين ليپدها در بيماران با هموگلوبين A1C بيشتر از 9 به همان ترتيب 123.60±75.80، 199.40±61.87، 129.20±44.66 و 50.93±9.61 بود و در بقيه بيماران (A1C<9) به ترتيب 85.94±40.64، 173.03±32.66، 106.64±23.71 و 47.28±11.23 بود. نتيجه گيري: بر اساس داده هاي فوق متوسط کلسترول تام و ليپوپروتئين با چگالي پايين بالاتر از مقادير تعيين شده به عنوان استاندارد درماني در ديابتي ها بود ولي ميانگين تري گليسريد و ليپوپروتئين با چگالي بالا در محدوده مناسب قرار داشتند. در مقايسه بيماراني که کنترل متابوليک ضعيف داشتند و ساير بيماران مشاهده شد که از نظر تري گليسريد و کلسترول تام و LDL افزايش معني داري وجود دارد اما در مورد ليپوپروتئين با چگالي بالا تفاوت معني دار آماري بين دو گروه مشاهده نشد. چکیده
مشهد، بيمارستان امام رضا، بخش کودکان - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 
بررسي سطح ليپيدهاي سرمي و رابطه آنها باHbA1C  به عنوان شاخص كنترل متابوليك در كودكان و نوجوانان ديابتي نوع 1


هدف:
ديابت نوع يک شايعترين اختلال غددي - متابوليکي دوران کودکي مي باشد و متاسفانه پيامدهاي زيستي، رواني و اجتماعي جبران ناپذيري بدنبال دارد، از جمله آنها عوارض قلبي عروقي است که شايعترين علت مرگ و مير اين بيماران مي باشد. هدف از اين تحقيق، بررسي لزوم غربالگري بيماران ديابتي از نظر ليپيدمي و کنترل و درمان آن به عنوان فاکتور خطر ابتلا به بيماري عروق کرونر مي باشد.

روش مطالعه:
 در اين پژوهش مقطعي و توصيفي 51 نفر (30 پسر و 21 دختر) با ميانگين سني 2.6 13.47± سال با طيف سني 5 تا 18 سال از بيماران مراجعه کننده به مرکز تحقيقات ديابت خراسان بطور تصادفي انتخاب شدند و پس از اخذ شرح حال و معاينه باليني از نظر ليپدهاي سرمي (تري گليسريد، کلسترول تام، ليپوپروتئين با چگالي بالا (HDL)، ليپوپروتئين با چگالي پايين (LDL) و هموگلوبين A1C مورد بررسي قرار گرفتند.

يافته ها:
 متوسط ليپدها 97±55.4=TG، 180.8±44.1=TC، 113.3±32.6=LDL، 48.4±10.8=HDL و ميانگين هموگلوبين A1C برابر 1.8 8.1± بود. ميانگين ليپدها در بيماران با هموگلوبين A1C بيشتر از 9 به همان ترتيب 123.60±75.80، 199.40±61.87، 129.20±44.66 و 50.93±9.61 بود و در بقيه بيماران (A1C<9) به ترتيب 85.94±40.64، 173.03±32.66، 106.64±23.71 و 47.28±11.23 بود.

نتيجه گيري:
بر اساس داده هاي فوق متوسط کلسترول تام و ليپوپروتئين با چگالي پايين بالاتر از مقادير تعيين شده به عنوان استاندارد درماني در ديابتي ها بود ولي ميانگين تري گليسريد و ليپوپروتئين با چگالي بالا در محدوده مناسب قرار داشتند. در مقايسه بيماراني که کنترل متابوليک ضعيف داشتند و ساير بيماران مشاهده شد که از نظر تري گليسريد و کلسترول تام و LDL افزايش معني داري وجود دارد اما در مورد ليپوپروتئين با چگالي بالا تفاوت معني دار آماري بين دو گروه مشاهده نشد.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

شیستوزوما مامانسونی, پوشش مجرای گوارش, ژنتیک, سیلندروئید, لکونوستوک, mcv, تترااستيك, نظم در ساختار کدون , واﮐﺴﻦ, تقویت سیستم , انکساری, کاندیدا, انجام آزمایش خون , دیستوماتوز, smear, لومینسانس, الایزا, نوتروفیل, ویروسها, سنتز, اسيد اسکوربيک ( ويتامينC ) , مخفف, Spinreact, آزمایشگاه باكتري شناسی, اولویا نورتون, کانتر, دی‌ان‌ای‌ها, گونادوتروپین, تست CRP يا C.reactive protein, واکسن, بلاتینگ, كمپاني Spinreact, مکمل‌ها, باکتری E.coli و پاک سازی محیط, كليه, الیگوساکاریدی, انواع ناباروری, ايمونوراديومتريك, نفلومتري, پیام, سلول‌های B غیرهوچکینی , بیماری های قلبی عروقی, ویالهای, H.پیلوری, آندوسكپي, MHC-I, میکولیک, هرپس, پیروات, کربوراندوم, علوم آزمايشگاهيان ايران, ویروس, ویروسها, nuclear, هپاتیت C مزمن , ایوانوسکی, لکوسیتوز, DNA clone, الکترومغناطیسی, بیماری کیسه صفرا, آلبیکنس, مانيتورينگ, تولید نوعی استخوان , Viro-Immun, ناباروری, جراحی‌های زیبایی, ویتامین, سلولز, دالتون, آسکاریس,