افتراق هيستوپاتولوژيک اسکواموس سل كارسينوماي دهاني با تمايز بالا و وروكوزكارسينوما از طريق رنگ‌آميزي اختصاصي غشاي پايه
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
عاشوري مهدي*,سليميان آسيه,جلايرنادري نوشين نویسنده / نويسندگان
مترجم
اسکواموس سل - وروکوزکارسینوما - غشای پایه کلید واژه
زمينه و هدف: افتراق هيستوپاتولوژيك بين اسكواموس سل كارسينوماي دهاني با تمايز بالا و وروكوزكارسينوماي دهاني بسيار مشكل است. اين دو ضايعه نيازمند درمان هاي متفاوتي مي ‌باشند، بنابراين بايد در جستجوي راهي بود كه بتوان آنها را به صورت مطمئن از هم جدا ساخت. در ضايعه اول در بيشتر موارد غشاي پايه اپي ‌تليالي منقطع است، در حالي كه در ضايعه دوم، اين غشا معمولا دست نخورده و يكپارچه مي ‌باشد، بنابراين بايد بتوان با بررسي اين موضوع بين اين دو ضايعه تفاوت قايل شد. مطالعه حاضر با هدف مقايسه رنگ ‌پذيري غشاي پايه در اين دو ضايعه جهت افتراق هيستوپاتولوژيك انجام شد. روش‌ بررسي: مطالعه حاضر به روش بررسي تست‌ هاي تشخيصي انجام شد. تعداد 26 بلوك پارافينه شامل 15 مورد اسکواموس سل كارسينوماي دهاني با تمايز بالا و 11 مورد وروكوزكارسينوماي دهاني از بايگاني پاتولوژي انستيتو كانسر بيمارستان امام خميني تهران استخراج گرديد. مقاطع بافتي با روش Periodic Acid Schiff جهت بررسي امتداد غشاي پايه رنگ‌آميزي شد و به وسيله ميكروسكوپ نوري مورد مطالعه قرار گرفت. با بررسي آماري، حساسيت و ويژگي اين روش به دست آمد. يافته ها: حساسيت اين روش جهت تشخيص اسکواموس سل كارسينوماي دهاني از وروكوزكارسينوماي دهاني 100% به دست آمد و ويژگي آن 90.9% بود. Positive predictive value اين روش 93.75% محاسبه شد، در حالي كه Negative predictive value آن 100% تعيين گرديد. نتيجه‌گيري: براساس نتايج مطالعه حاضر، حساسيت اين روش جهت تشخيص اسكوآموس سل كارسينوماي دهاني از روكوزكارسينوما بسيار بالا بود، بنابراين استفاده از آن توصيه مي‌ شود. چکیده
تهران، خيابان وصال شيرازي، خيابان ايتاليا، دانشكده دندانپزشكي شاهد، گروه آموزشي آسيب شناسي دهان و فك و صورت - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 
افتراق هيستوپاتولوژيک اسکواموس سل كارسينوماي دهاني با تمايز بالا و وروكوزكارسينوما از طريق رنگ‌آميزي اختصاصي غشاي پايه

زمينه و هدف:
افتراق هيستوپاتولوژيك بين اسكواموس سل كارسينوماي دهاني با تمايز بالا و وروكوزكارسينوماي دهاني بسيار مشكل است. اين دو ضايعه نيازمند درمان هاي متفاوتي مي ‌باشند، بنابراين بايد در جستجوي راهي بود كه بتوان آنها را به صورت مطمئن از هم جدا ساخت. در ضايعه اول در بيشتر موارد غشاي پايه اپي ‌تليالي منقطع است، در حالي كه در ضايعه دوم، اين غشا معمولا دست نخورده و يكپارچه مي ‌باشد، بنابراين بايد بتوان با بررسي اين موضوع بين اين دو ضايعه تفاوت قايل شد. مطالعه حاضر با هدف مقايسه رنگ ‌پذيري غشاي پايه در اين دو ضايعه جهت افتراق هيستوپاتولوژيك انجام شد.

روش‌ بررسي:
مطالعه حاضر به روش بررسي تست‌ هاي تشخيصي انجام شد. تعداد 26 بلوك پارافينه شامل 15 مورد اسکواموس سل كارسينوماي دهاني با تمايز بالا و 11 مورد وروكوزكارسينوماي دهاني از بايگاني پاتولوژي انستيتو كانسر بيمارستان امام خميني تهران استخراج گرديد. مقاطع بافتي با روش Periodic Acid Schiff جهت بررسي امتداد غشاي پايه رنگ‌آميزي شد و به وسيله ميكروسكوپ نوري مورد مطالعه قرار گرفت. با بررسي آماري، حساسيت و ويژگي اين روش به دست آمد.

يافته ها:
حساسيت اين روش جهت تشخيص اسکواموس سل كارسينوماي دهاني از وروكوزكارسينوماي دهاني 100% به دست آمد و ويژگي آن 90.9% بود. Positive predictive value اين روش 93.75% محاسبه شد، در حالي كه Negative predictive value آن 100% تعيين گرديد.

نتيجه‌گيري:
براساس نتايج مطالعه حاضر، حساسيت اين روش جهت تشخيص اسكوآموس سل كارسينوماي دهاني از وروكوزكارسينوما بسيار بالاتر بود، بنابراين استفاده از آن توصيه مي‌ شود.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

ویتامین‌ها, تست های آزمایشگاهی ( آلدولاز ), Vitamin, ویروسHIV, LDL, هماتولوژِی و بیوشیمی و ایمنولوژی, گرانول, ویروس, ماکروسیتوز, جایگاه رشته انگل شناسی, سودموناس آئروژینوزا, zaliw, RNAi, ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت, ویروس, پلي‌اتيلن, لیکوئید, فارمد, پنموکوک, لکونوستوک, CA125, هماتولوژی, کاردیولیپین, پایگاهESI, اسیدکلریدریک, فلورسنت, کلسترول بدخون ال دی ای, باکتری, آلفا توکوفرول , صدمه به DNA, نور, تعرفه‌های, نوتروفیل, سنتتیک, رستولوم, هموگلوبین, lubrica, ویسکوزیته, مديترانه‌اي, نوکلئیک, زمان انكوباسيون تست, نوتروفیلها, بیلی روبین دایرکت, ﺿﺪﻗﺎرﭼﯽ, سرطان های سینه مردانه, والدشتروم, نمونه‌گيري, بیوتکنولوژیست‌ها, تجویز, متامیلوسیتها, آنوفل, کالیبراسیون گلوکومتر, جداسازی, تتراسایکلین, ویروس, هموگلوبین, استاتین‌ها و آسپرین , آدیسون, دکترای, سالیسیلات, هموگلوبين, نوتروفیل, ESR, Professor Nazneen Rahman, چشمانتان, pRB, باکتری ایرانی, Mixo, آزمایشگاه آسیب شناسی, C3b,