افتراق هيستوپاتولوژيک اسکواموس سل كارسينوماي دهاني با تمايز بالا و وروكوزكارسينوما از طريق رنگ‌آميزي اختصاصي غشاي پايه
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
عاشوري مهدي*,سليميان آسيه,جلايرنادري نوشين نویسنده / نويسندگان
مترجم
اسکواموس سل - وروکوزکارسینوما - غشای پایه کلید واژه
زمينه و هدف: افتراق هيستوپاتولوژيك بين اسكواموس سل كارسينوماي دهاني با تمايز بالا و وروكوزكارسينوماي دهاني بسيار مشكل است. اين دو ضايعه نيازمند درمان هاي متفاوتي مي ‌باشند، بنابراين بايد در جستجوي راهي بود كه بتوان آنها را به صورت مطمئن از هم جدا ساخت. در ضايعه اول در بيشتر موارد غشاي پايه اپي ‌تليالي منقطع است، در حالي كه در ضايعه دوم، اين غشا معمولا دست نخورده و يكپارچه مي ‌باشد، بنابراين بايد بتوان با بررسي اين موضوع بين اين دو ضايعه تفاوت قايل شد. مطالعه حاضر با هدف مقايسه رنگ ‌پذيري غشاي پايه در اين دو ضايعه جهت افتراق هيستوپاتولوژيك انجام شد. روش‌ بررسي: مطالعه حاضر به روش بررسي تست‌ هاي تشخيصي انجام شد. تعداد 26 بلوك پارافينه شامل 15 مورد اسکواموس سل كارسينوماي دهاني با تمايز بالا و 11 مورد وروكوزكارسينوماي دهاني از بايگاني پاتولوژي انستيتو كانسر بيمارستان امام خميني تهران استخراج گرديد. مقاطع بافتي با روش Periodic Acid Schiff جهت بررسي امتداد غشاي پايه رنگ‌آميزي شد و به وسيله ميكروسكوپ نوري مورد مطالعه قرار گرفت. با بررسي آماري، حساسيت و ويژگي اين روش به دست آمد. يافته ها: حساسيت اين روش جهت تشخيص اسکواموس سل كارسينوماي دهاني از وروكوزكارسينوماي دهاني 100% به دست آمد و ويژگي آن 90.9% بود. Positive predictive value اين روش 93.75% محاسبه شد، در حالي كه Negative predictive value آن 100% تعيين گرديد. نتيجه‌گيري: براساس نتايج مطالعه حاضر، حساسيت اين روش جهت تشخيص اسكوآموس سل كارسينوماي دهاني از روكوزكارسينوما بسيار بالا بود، بنابراين استفاده از آن توصيه مي‌ شود. چکیده
تهران، خيابان وصال شيرازي، خيابان ايتاليا، دانشكده دندانپزشكي شاهد، گروه آموزشي آسيب شناسي دهان و فك و صورت - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 
افتراق هيستوپاتولوژيک اسکواموس سل كارسينوماي دهاني با تمايز بالا و وروكوزكارسينوما از طريق رنگ‌آميزي اختصاصي غشاي پايه

زمينه و هدف:
افتراق هيستوپاتولوژيك بين اسكواموس سل كارسينوماي دهاني با تمايز بالا و وروكوزكارسينوماي دهاني بسيار مشكل است. اين دو ضايعه نيازمند درمان هاي متفاوتي مي ‌باشند، بنابراين بايد در جستجوي راهي بود كه بتوان آنها را به صورت مطمئن از هم جدا ساخت. در ضايعه اول در بيشتر موارد غشاي پايه اپي ‌تليالي منقطع است، در حالي كه در ضايعه دوم، اين غشا معمولا دست نخورده و يكپارچه مي ‌باشد، بنابراين بايد بتوان با بررسي اين موضوع بين اين دو ضايعه تفاوت قايل شد. مطالعه حاضر با هدف مقايسه رنگ ‌پذيري غشاي پايه در اين دو ضايعه جهت افتراق هيستوپاتولوژيك انجام شد.

روش‌ بررسي:
مطالعه حاضر به روش بررسي تست‌ هاي تشخيصي انجام شد. تعداد 26 بلوك پارافينه شامل 15 مورد اسکواموس سل كارسينوماي دهاني با تمايز بالا و 11 مورد وروكوزكارسينوماي دهاني از بايگاني پاتولوژي انستيتو كانسر بيمارستان امام خميني تهران استخراج گرديد. مقاطع بافتي با روش Periodic Acid Schiff جهت بررسي امتداد غشاي پايه رنگ‌آميزي شد و به وسيله ميكروسكوپ نوري مورد مطالعه قرار گرفت. با بررسي آماري، حساسيت و ويژگي اين روش به دست آمد.

يافته ها:
حساسيت اين روش جهت تشخيص اسکواموس سل كارسينوماي دهاني از وروكوزكارسينوماي دهاني 100% به دست آمد و ويژگي آن 90.9% بود. Positive predictive value اين روش 93.75% محاسبه شد، در حالي كه Negative predictive value آن 100% تعيين گرديد.

نتيجه‌گيري:
براساس نتايج مطالعه حاضر، حساسيت اين روش جهت تشخيص اسكوآموس سل كارسينوماي دهاني از وروكوزكارسينوما بسيار بالاتر بود، بنابراين استفاده از آن توصيه مي‌ شود.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

آشنایی با اجزای یک کیت الایزا, ديابت, لاکتوفرین, آنزیمولوژی, سلولزی, سولفات, كوليك, اسپورولیزه شدن, پیریدوکسین, SMBG, زیست شناس برنده جایزه نوبل, کپسول بومن پرفوزیون یا فیلتراسیون, عفونت با قارچ تريكوفيتون , بدخیم, دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی, نورمتانفرین, مقاومت دارویی ضدمیکروبی, Bacterium, ناوداني, کیتهای الایزا, رئیس دانشگاه علوم پزشکی, نانوباکتر, aeruginosa, گیرنده آلفا دو آدرنرژیک, خونگیری, استروییدی, عكس‌برداري‌, بیماری بواسیر, هلمنت, حکیم سیداسماعیل جرجانی, گرایشهای پزشکی, پسماند, لیشمانیوز, کست سلولهای توبولار کلیوی, ميكروب, سولفاناميدها, آدنوزین, بیومولکول, تست های تشخیصی کبد چرب, کهیر , ﻋﻀﻼﻧﯽ, مولکول DNA در اينترفاز, پلاسماسلی, ترنس, درماتوفیت, کاندیدیائی, اسهال‌خوني, Persik, آنژین, آنزيمها, گوارشی, انواع لوسمی‌های حاد, نخ دندان, بای پس عروق کرونر, نفروتیک, استرانسیوم, کروموزومی, هپاتیت C مزمن , كيت تورچ, نانومتر, كمپلمان, تجهیزات, اگزوداي, Lipids, همولیز, آلکالین, هماتولوژی, هورمون, ساختمان و غلظت ترومبین , سیستماتیک,