ارزيابي آزمون FNA در بررسي توده هاي پستان و مقايسه آن با پاتولوژي GROSS
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
مدير عباس,ميرشمسي سيدمحمدحسين,هاشميان ماريا نویسنده / نويسندگان
مترجم
FNA - توده پستان - GROSS کلید واژه
توده هاي پستاني يکي از علل شايع مراجعات پزشکي در زنان مي باشد. از طرفي نحوه بررسي آن در رسيدن به تشخيص سريع و درمان به موقع از اهميت ويژه اي برخوردار است. از روشهاي تشخيص سهل و آسان براي بررسي توده هاي فوق FNA مي باشد. در اين مطالعه 110 بيمار زن در گروه سني 64-19 سال با شکايت توده پستاني مورد بررسي و همگي تحت آزمون FNA قرار گرفته اند. بدين صورت که نمونه توسط سوزن 22 به دست آمده و بر روي لام گسترده و توسط الکل 95% فيکس و جهت پاتولوژي ارسال گرديده است. بعد از آن توده هاي پستان به صورت بيوپسي باز برداشته و توسط پاتولوژيستهاي ديگر بررسي شده اند که در نهايت ميزان حساسيت تست با توجه به نتايج پاتولوژي 65 درصد و اختصاصي بودن آن 100 درصد به دست آمده است که اين ارقام تقريبا با آمارهاي ارائه شده در مطالعات مشابه در ساير ممالک نزديک مي باشد. چکیده
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد بهار 1380 - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 
ارزيابي آزمونFNA 
در بررسي توده هاي پستان و مقايسه آن با پاتولوژيGROSS 

مقدمه :
توده هاي پستاني يکي از علل شايع مراجعات پزشکي در زنان مي باشد. از طرفي نحوه بررسي آن در رسيدن به تشخيص سريع و درمان به موقع از اهميت ويژه اي برخوردار است. از روشهاي تشخيص سهل و آسان براي بررسي توده هاي فوق FNA مي باشد.

مواد و روش ها :
در اين مطالعه 110 بيمار زن در گروه سني 64-19 سال با شکايت توده پستاني مورد بررسي و همگي تحت آزمون
FNA قرار گرفته اند. بدين صورت که نمونه توسط سوزن 22 به دست آمده و بر روي لام گسترده و توسط الکل 95% فيکس و جهت پاتولوژي ارسال گرديده است. بعد از آن توده هاي پستان به صورت بيوپسي باز برداشته و توسط پاتولوژيستهاي ديگر بررسي شده اند .

نتایج : 
ميزان حساسيت تست با توجه به نتايج پاتولوژي 65 درصد و اختصاصي بودن آن 100 درصد به دست آمده است که اين ارقام تقريبا با آمارهاي ارائه شده در مطالعات مشابه در ساير ممالک نزديک مي باشد.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

پاراستامول, CLIA, مننژیت (عفونت پرده مغزی), skydrive, الکتروفورز پروتئین های سرم, نکروز, ریزلوله‌ای, چرب, يرسينيا, رشته بیولوژی, stool, Zebrina, نانیانگ, كريستال, فنازوپيريدين, بروسلوز, خدمات آزمایشگاهی, کاروتن, CMV, ویروس, پورفوبیلی, مردان, تب خرگوش, اپی‌تلیال, لومبار, بیماری روده‌ای, بیوتین بدن, کنژوگاسیون, گلیکو, TNF‌ يك فاكتور التهابي, نوتروفیلها, تستهای آزمایشگاهی (Chloride), سیستمیک, جامعه علوم آزمایشگاهی, وردین, ورزش‌کردن, سرفه های خشک و اختلال در بلع, هوموژن, لوگل, آنزیم آکرازیناز, ویتامین‌ها, گلومرولی, اندوسپور, Liberman-buchard, کونژوگه, زمان انكوباسيون تست, ویتامین, هموگلوبین, استخراج سلول های بنیادین, micrograph, کلرید باریوم, شرکت سامان تجهیز, متخصصين, نوزادان, هیستون, هرپس, salvage, متورم, سیلسیوس, هماتولوژِی, ویروس نایروویروس, LMP, شریان‌های کرونری, گرانولار, آگارز, نوتروفیل, آلکالین, کمپلکس انتي ژن و انتي بادي, بیماری های کبدی, گلبول‌سفید,