بررسي اعتبار سنجش HCG ترشحات سرويكوواژينال در تشخيص پارگي پيش از موعد پرده هاي جنيني
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
نورالسادات كريمان , الهام جعفري , حميدرضا اميرمقدمي , حميد علوي مجد نویسنده / نويسندگان
مترجم
hCG - پرده های جنینی کلید واژه
تحقيق به روش کارآزمائي باليني و از نوع تشخيصي روي 86 خانم باردار مراجعه كننده به اورژانس مامايي و درمانگاه پري ناتال بيمارستان وليعصر (عج) شهرستان زنجان انجام گرفت. نمونه ها در دو گروه 43 نفري پارگي قطعي پرده هاي جنيني [ديد مستقيم با اسپاکولوم (+)، آزمون فرن(+) و آزمون نيترازين (+)] و گروه کنترل يا پرده هاي جنيني سالم [ديد مستقيم با اسپاکولوم (-)، آزمون فرن (-) و آزمون نيترازين (-)] که از نظر هفته حاملگي همسان شده بودند، مورد بررسي قرار گرفتند. نمونه سرويکوواژينال از طريق شستشوي فورنيكس خلفي با 5 سي سي نرمال سالين و آسپيره کردن آن حاصل شد و با روش ELISA مورد بررسي قرار گرفت. سطح آستانه اي با استفاده از منحني ROC (Receiver operating characteristic curve) تعيين و قدرت تشخيصي اين روش شامل حساسيت، ويژگي، صحت، ارزش پيشگويي مثبت و منفي در تشخيص پارگي زودرس پرده هاي جنيني تعيين گرديد. چکیده
تهران، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشكده پرستاري و مامايي - ارسالی توسط کاربر ahad ( آقای احد زارع ) منابع
. .
  

بررسي اعتبار سنجش HCG ترشحات سرويكوواژينال در تشخيص پارگي پيش از موعد پرده هاي جنيني

نویسندگان : نورالسادات كريمان , الهام جعفري , حميدرضا اميرمقدمي , حميد علوي مجد

منبع : تهران، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشكده پرستاري و مامايي

سابقه و هدف: با توجه به شيوع و عوارض پارگي زودرس پرده هاي جنيني (PROM) و اهميت تشخيص درست وبه موقع آن و ميزان بالاي مثبت و منفي کاذب روش هاي تشخيصي موجود، اين تحقيق با هدف تعيين اعتبار سنجش HCG ترشحات سرويكوواژينال جهت تشخيص PROM در زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان ولي عصر (عج) شهرستان زنجان در سال 1385 انجام گرفت.

روش بررسي : تحقيق به روش کارآزمائي باليني و از نوع تشخيصي روي 86 خانم باردار مراجعه كننده به اورژانس مامايي و درمانگاه پري ناتال بيمارستان وليعصر (عج) شهرستان زنجان انجام گرفت. نمونه ها در دو گروه 43 نفري پارگي قطعي پرده هاي جنيني [ديد مستقيم با اسپاکولوم (+)، آزمون فرن(+) و آزمون نيترازين (+)] و گروه کنترل يا پرده هاي جنيني سالم [ديد مستقيم با اسپاکولوم (-)، آزمون فرن (-) و آزمون نيترازين (-)] که از نظر هفته حاملگي همسان شده بودند، مورد بررسي قرار گرفتند. نمونه سرويکوواژينال از طريق شستشوي فورنيكس خلفي با 5 سي سي نرمال سالين و آسپيره کردن آن حاصل شد و با روش ELISA مورد بررسي قرار گرفت. سطح آستانه اي با استفاده از منحني ROC (Receiver operating characteristic curve) تعيين و قدرت تشخيصي اين روش شامل حساسيت، ويژگي، صحت، ارزش پيشگويي مثبت و منفي در تشخيص پارگي زودرس پرده هاي جنيني تعيين گرديد.

يافته ها : حد آستانه اي مناسب جهت سنجش کمي HCG ترشحات سرويكوواژينال جهت تشخيص PROM 22 ميلي واحد در ميلي ليتر بدست آمد و بر اين اساس حساسيت اين تست در تشخيص پارگي زودرس پرده هاي جنيني 3/95درصد، ويژگي آن7/97 درصد، ارزش پيشگويي مثبت آن 6/97 درصد، ارزش پيشگويي منفي آن 5/95 درصد و صحت آن 5/96 درصد بود.

نتيجه گيري : قدرت تشخيصي سنجش کمي HCG ترشحات سرويکوواژينال به روش ELISA جهت تشخيص PROM در حد قابل قبولي مي باشد.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

محلولی, كلني, کرومونما, PT, عوارض کمبود ویتامین D , میتوکندریایی, بیماری کوشینگ, پروبیوتیك‌ها, تخمدان, استئاتوپاتیت غیر الکلی, سرطان گاستریک, لاکتوز, CMV, پارامدیکال, خونریزی‌دهنده, درد عصبی (نوروپاتی), جلبک‎های, علت سوارمینگ, رتيكوآندوتليال, وارثتی, هموگلوبین, کپسید, انتقال ویروس کرونا, هماگلوتیناسیون, سارکوئیدوز, پنومونی یا عفونت ریه‌ها, کیستیک, عفونت‌های زنانه , Calibrators, کرومات, عوامل افزايش دهنده جذب آهن, هیداتید, فوروسماید, معرض ابتلا به چاقی, نفلومتری, هیپوکلریت, داینامیک, يليروبين, مقاومت دارویی ضدمیکروبی, ائوزینوفیلها, هیپوفیزی،, ویتامین, میکروسکوپی, میکروبی, Pleg-mor, واکنش‌های, هموگلوبين, لنفوپروليفراتيو, عضلانی_اسکلتی, فیکساسیون, قانون سختی کار شاغلان رشته علوم آزمایشگاهی, نئوپلاسم, ساکاریدها, عفونت مثانه, کاهش تعداد کارگران, عفونتها, تست LAL, ساختمان و غلظت پروترومبین, پایگاهESI, آپولیپوپروتئین, میکروارگانیسم, myeloblastic, آنفلوآنزا, باكتري كلستريديوم بوتولينوم, تکنیک, لوسمي, آدنوزین, لیپولیتیک, انجمن Osteopathic, ضدبارداری,