اتيولوژي و پاتولوژي 93 بيمار دريچه اي قلبي عمل شده در بيمارستان افشار يزد
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
فروزان نيا سيدخليل,عبدالهي محمدحسن نویسنده / نويسندگان
مترجم
پاتولوژی - دریچه قلب کلید واژه
بيماريهاي دريچه ي قلب از شايعترين بيماريهاي قلب در كشور ما ميباشد. عليرغم پيشرفتهاي اخير در تكنيكهاي تشخيصي و درماني هنوز بيماريهاي دريچه اي كنترل نشده (مخصوصاً در مناطق با سطح اقتصادي و اجتماعي پايين) و ضايعات زيادي از خود بر جاي ميگذارد. اين مطالعه از نوع توصيفي - مقطعي و به روش آينده نگر است كه در فاصله مهر ماه 1379 لغايت فروردين ماه 1381 بر روي 93 بيمار كه جهت عمل جراحي دريچه قلب به بخش جراحي قلب بيمارستان افشار يزد مراجعه نموده اند صورت گرفت. نمونه بافتي دريچه تمام بيماران به بخش پاتولوژي ارسال شد. 41 نفر (44.1%) از بيماران عمل تعويض دريچه آئورت، 32 نفر (34.4%) عمل تعويض دريچه ميترال، 14 نفر (15.1%) عمل تعويض دريچه آئورت و ميترال با هم و 4 نفر (4.3%) تعويض دريچه ميترال و تركوسپيد و 2 نفر (2.2%) تعويض سه دريچه آئورت، ميترال و تركوسپيد با هم داشتند. بيشترين عمل دريچه در زنان تعويض دريچه ميترال و در مردان تعويض دريچه آئورت بوده است. 58% از بيماران ساكن شهر يزد، 33.3% از ساير شهرهاي استان يزد و 8.6% از ساير نقاط ايران مراجعه كرده بودند. براساس گزارش پاتولوژي، 56 مورد دريچه ها (60.2%) روماتيك،32 مورد (34.4%) دژنراتيو و چهار مورد (4.3%) التهابي بود، كه شايعترين دريچه مبتلا به روماتيسم دريچه ميترال و شايعترين دريچه با پاتولوژي دژنراتيو، دريچه آئورت بود. عليرعم تشخيص و درمان تب روماتيسمي در كشور ما هنوز شايعترين علت بيماريهاي دريچه اي تب روماتيسمي است كه با ارتقاي كيفيت بهداشت و درمان ميتوان آن را كاهش داد. چکیده
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 
اتيولوژي و پاتولوژي 93 بيمار دريچه اي قلبي عمل شده در بيمارستان افشار يزد

سابقه و هدف :
بيماريهاي دريچه ي قلب از شايعترين بيماريهاي قلب در كشور ما ميباشد. عليرغم پيشرفتهاي اخير در تكنيكهاي تشخيصي و درماني هنوز بيماريهاي دريچه اي كنترل نشده (مخصوصاً در مناطق با سطح اقتصادي و اجتماعي پايين) و ضايعات زيادي از خود بر جاي ميگذارد.
 
مواد و روشها :
اين مطالعه از نوع توصيفي - مقطعي و به روش آينده نگر است كه در فاصله مهر ماه 1379 لغايت فروردين ماه 1381 بر روي 93 بيمار كه جهت عمل جراحي دريچه قلب به بخش جراحي قلب بيمارستان افشار يزد مراجعه نموده اند صورت گرفت. نمونه بافتي دريچه تمام بيماران به بخش پاتولوژي ارسال شد. 41 نفر (44.1%) از بيماران عمل تعويض دريچه آئورت، 32 نفر (34.4%) عمل تعويض دريچه ميترال، 14 نفر (15.1%) عمل تعويض دريچه آئورت و ميترال با هم و 4 نفر (4.3%) تعويض دريچه ميترال و تركوسپيد و 2 نفر (2.2%) تعويض سه دريچه آئورت، ميترال و تركوسپيد با هم داشتند. بيشترين عمل دريچه در زنان تعويض دريچه ميترال و در مردان تعويض دريچه آئورت بوده است. 58% از بيماران ساكن شهر يزد، 33.3% از ساير شهرهاي استان يزد و 8.6% از ساير نقاط ايران مراجعه كرده بودند.

یافته ها :
براساس گزارش پاتولوژي، 56 مورد دريچه ها (60.2%) روماتيك،32 مورد (34.4%) دژنراتيو و چهار مورد (4.3%) التهابي بود، كه شايعترين دريچه مبتلا به روماتيسم دريچه ميترال و شايعترين دريچه با پاتولوژي دژنراتيو، دريچه آئورت بود.

نتیجه گیری :
عليرعم تشخيص و درمان تب روماتيسمي در كشور ما هنوز شايعترين علت بيماريهاي دريچه اي تب روماتيسمي است كه با ارتقاي كيفيت بهداشت و درمان ميتوان آن را كاهش داد.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

رسپتورهورمون, تاكوزيس, الكتروشيميايي, پستانداران, لومینسانس, معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری, واكوئل غذايي, چربی‌های حیوانی, ﭘﻠﯽ, HGB, مدفوع, polymer, Health, فضانوردان, کاتترها, واﮐﺴـﻦ, فیبرینی, پيشگيري, خطر ابتلا به سرطان, اووسیست یا شیزونت انگل, ترمبوسایتوپنی, Historical biology, methenamine, کروماتین, پیوند, بیماری MS, VLDL, جذب آهن خون, تریامسینولون, zaljev, استرپتوکوک, بتاتالاسمي, گروه خوني, ویروسها, لیکوپن, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی , NEU, کلسیمی, پارافین, شریانهای, فلورژنیک, كلوني, کم کاری غده تیروئید, فلورومتری, آنزيمها, ویروس, مرفولوژی, مولکولی, ژن, انگل شیستوزوما, گرانولوسیتها, ویروسهایی, پارکینسون, لکوپلاکی, سیستماتیک, توکوفرول, ویروسها, اتوایمیون, بدلیانس, نفلومتری, تليال, سارکوئیدوز, هپاتیکا, تشخيص سرطان خون در 20 دقيقه, لوزالمعده, پروتیستها, کمبود ویتامین d, واﮐﺴﻦ, لاكتوز منفي ها سفيد رنگ, Acute Lymphocytic - Lymphoblastic Leukemia- ALL ,