بررسي پارامترهاي هماتولوژيك و سطح هموگلوبين A2 و F در والدين بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور در بيرجند در سال 1381
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
چهكندي طيبه نویسنده / نويسندگان
مترجم
هموگلوبین A2 - هموگلوبین F - تالاسمی ماژور کلید واژه
تالاسمي‌ها شايع ترين اختلالات ارثي توليد هموگلوبين مي‌باشند كه با كاهش سنتز زنجيره گلوبين مشخص مي‌شوند. با توجه به خصوصيات ژنتيكي متفاوت افراد در هر جامعه، ناقلين اين بيماري ممكن است كه از نظر آزمايشگاهي خصوصيات فنوتيپي متفاوت داشته باشند. اين مطالعه با هدف تعيين وضعيت يافته‌هاي آزمايشگاهي ناقلين در والدين كودكان مبتلا به تالاسمي ماژور صورت گرفت. در اين مطالعه توصيفي، 42 نفر از والدين كودكان مبتلا به بتا تالاسمي ماژور از نظر شاخص‌هاي CBC، حجم متوسط گلبولي (MCV)، متوسط هموگلوبين گلبول قرمز (MCH)، تعداد RBC، HB و هموگلوبين A2 و F مورد بررسي قرار گرفتند. از افراد مذكور 2 سي‌سي خون وريدي گرفته و در ويال‌هاي آماده مصرف حاوي محلول K3EDTA جهت انجام CBC توسط دستگاه سلول شمار ABX الكتروفورز هموگلوبين با ژل استات سلولز در PH قليايي به آزمايشگاه ارسال شد. MCV كمتر از 80 Ft،MCH كمتر از 27 Pg،HbA2 از 3.5 MCH درصد به ترتيب بعنوان اختلال اساسي در CBC الكتروفورز هموگلوبين در نظر گرفته شد. در صد درصدموارد، بالاتر از حدMCV ،MCH و HbA2با مقادير طبيعي اختلاف داشت. بازه مرجع MCV و MCH به ترتيب ( (65-73.7 ftو ((17.7-24 Pg بدست آمد. 64.3 درصد افراد، RBC بالاتر از حد طبيعي و 33.3 درصد RBC طبيعي داشتند. بازه مرجع آن 3.8-8.3 HbA2 درصد بدست آمد. HbF صد درصد موارد طبيعي (كمتر از 2 درصد) و بازه مرجع آن 1.4-0.8 درصد بود. تفاوت‌هاي بدست آمده در پارامترهاي هماتولوژيك و سطح هموگلوبين A2 و F نسبت به مقادير حاصل از ديگر مطالعات مي‌تواند ناشي از تنوع جهش‌هاي ژني اين بيماري باشد و با توجه به تنوع نژادي و قومي ملت ايران و تعداد نسبتا زياد ژن‌هاي جهشي در ايران، پيشنهاد مي‌شود بررسي‌هاي مشابه در ديگر نواحي ايران صورت گيرد. چکیده
دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 
بررسي پارامترهاي هماتولوژيك و سطح هموگلوبينA2  وF  در والدين بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور در بيرجند در سال 1381


سابقه و هدف :
تالاسمي‌ها شايع ترين اختلالات ارثي توليد هموگلوبين مي‌باشند كه با كاهش سنتز زنجيره گلوبين مشخص مي‌شوند. با توجه به خصوصيات ژنتيكي متفاوت افراد در هر جامعه، ناقلين اين بيماري ممكن است كه از نظر آزمايشگاهي خصوصيات فنوتيپي متفاوت داشته باشند. اين مطالعه با هدف تعيين وضعيت يافته‌هاي آزمايشگاهي ناقلين در والدين كودكان مبتلا به تالاسمي ماژور صورت گرفت.

مواد و روشها :
در اين مطالعه توصيفي، 42 نفر از والدين كودكان مبتلا به بتا تالاسمي ماژور از نظر شاخص‌هاي CBC، حجم متوسط گلبولي (MCV)، متوسط هموگلوبين گلبول قرمز (MCH)، تعداد RBC، HB و هموگلوبين A2 و F مورد بررسي قرار گرفتند. از افراد مذكور 2 سي‌سي خون وريدي گرفته و در ويال‌هاي آماده مصرف حاوي محلول K3EDTA جهت انجام CBC توسط دستگاه سلول شمار ABX الكتروفورز هموگلوبين با ژل استات سلولز در PH قليايي به آزمايشگاه ارسال شد. MCV كمتر از 80 Ft،MCH كمتر از 27 Pg،HbA2 از 3.5 MCH درصد به ترتيب بعنوان اختلال اساسي در CBC الكتروفورز هموگلوبين در نظر گرفته شد. 

یافته ها :
درصدموارد، بالاتر از حد
MCV ،MCH و HbA2با مقادير طبيعي اختلاف داشت. بازه مرجع MCV و MCH به ترتيب ( (65-73.7 ftو ((17.7-24 Pg بدست آمد. 64.3 درصد افراد، RBC بالاتر از حد طبيعي و 33.3 درصد RBC طبيعي داشتند. بازه مرجع آن 3.8-8.3 HbA2 درصد بدست آمد. HbF صد درصد موارد طبيعي (كمتر از 2 درصد) و بازه مرجع آن 1.4-0.8 درصد بود.

نتیجه گیری :
تفاوت‌هاي بدست آمده در پارامترهاي هماتولوژيك و سطح هموگلوبين
A2 و F نسبت به مقادير حاصل از ديگر مطالعات مي‌تواند ناشي از تنوع جهش‌هاي ژني اين بيماري باشد و با توجه به تنوع نژادي و قومي ملت ايران و تعداد نسبتا زياد ژن‌هاي جهشي در ايران، پيشنهاد مي‌شود بررسي‌هاي مشابه در ديگر نواحي ايران صورت گيرد.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

هورمون‌ها, پورفیریا کوتانئا تاردا (porphyria cutanea tarda), اسپاچولا, ژنوحسگر, LOW DENSITY LIPOPROTEIN, تروپونین, کوشینگ, تقویت کارکرد سیستم ایمنی بدن, تومورمارکرها, هرپس, دقت(CV), هماتولوژی, اکسیتوسین, Persiabukten, گروه, کورتيزول, گردش, مورفولوژی, همولیز, ورود, پیتوسپورم, باكتري كلستريديوم بوتولينوم, ماژول‌های, مولتی‌ویتامین‌‌ها, تفســــير, پارواویروس, علائم تب دانگ, ﮐﻮﻧﮋوﮔﻪ, نانوباکتریایی, دوپامین, مانیتور, خون کبد, هموليز, تایوگلیکولات سدیم, ﻫﻮﻣﻮرال, ارتروسیت, مونوکلونال, نوتروفيل, میکروسکوپ, ويروسي, پیرچشمی, آندروژنیکی, کاپوزی, شورای فناوری سلامت, مالتیپل, دانشگاه های علوم پزشکی کشور, عصبی, كاتتريزاسيون, سیرکادین, زيست‌فناوري, هوچکين, آبله, آنتی اکسیدان هیدروکسی, ویروسها, اتیولوژیک, میکروب شناسی, FBS, واﮐﺴﻦ, میتوکندری, تيترهاي, مایکو, التهاب عروقی (واسکولیت), درمان پرکاری تیروئید, قبل از آزمایش کلسترول خون , پروبیوتیک, گلیکوژنی, میکروبیولوژیکی, توکسین, الكتروفورز, GVHD,