بررسي پارامترهاي هماتولوژيك و سطح هموگلوبين A2 و F در والدين بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور در بيرجند در سال 1381
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
چهكندي طيبه نویسنده / نويسندگان
مترجم
هموگلوبین A2 - هموگلوبین F - تالاسمی ماژور کلید واژه
تالاسمي‌ها شايع ترين اختلالات ارثي توليد هموگلوبين مي‌باشند كه با كاهش سنتز زنجيره گلوبين مشخص مي‌شوند. با توجه به خصوصيات ژنتيكي متفاوت افراد در هر جامعه، ناقلين اين بيماري ممكن است كه از نظر آزمايشگاهي خصوصيات فنوتيپي متفاوت داشته باشند. اين مطالعه با هدف تعيين وضعيت يافته‌هاي آزمايشگاهي ناقلين در والدين كودكان مبتلا به تالاسمي ماژور صورت گرفت. در اين مطالعه توصيفي، 42 نفر از والدين كودكان مبتلا به بتا تالاسمي ماژور از نظر شاخص‌هاي CBC، حجم متوسط گلبولي (MCV)، متوسط هموگلوبين گلبول قرمز (MCH)، تعداد RBC، HB و هموگلوبين A2 و F مورد بررسي قرار گرفتند. از افراد مذكور 2 سي‌سي خون وريدي گرفته و در ويال‌هاي آماده مصرف حاوي محلول K3EDTA جهت انجام CBC توسط دستگاه سلول شمار ABX الكتروفورز هموگلوبين با ژل استات سلولز در PH قليايي به آزمايشگاه ارسال شد. MCV كمتر از 80 Ft،MCH كمتر از 27 Pg،HbA2 از 3.5 MCH درصد به ترتيب بعنوان اختلال اساسي در CBC الكتروفورز هموگلوبين در نظر گرفته شد. در صد درصدموارد، بالاتر از حدMCV ،MCH و HbA2با مقادير طبيعي اختلاف داشت. بازه مرجع MCV و MCH به ترتيب ( (65-73.7 ftو ((17.7-24 Pg بدست آمد. 64.3 درصد افراد، RBC بالاتر از حد طبيعي و 33.3 درصد RBC طبيعي داشتند. بازه مرجع آن 3.8-8.3 HbA2 درصد بدست آمد. HbF صد درصد موارد طبيعي (كمتر از 2 درصد) و بازه مرجع آن 1.4-0.8 درصد بود. تفاوت‌هاي بدست آمده در پارامترهاي هماتولوژيك و سطح هموگلوبين A2 و F نسبت به مقادير حاصل از ديگر مطالعات مي‌تواند ناشي از تنوع جهش‌هاي ژني اين بيماري باشد و با توجه به تنوع نژادي و قومي ملت ايران و تعداد نسبتا زياد ژن‌هاي جهشي در ايران، پيشنهاد مي‌شود بررسي‌هاي مشابه در ديگر نواحي ايران صورت گيرد. چکیده
دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 
بررسي پارامترهاي هماتولوژيك و سطح هموگلوبينA2  وF  در والدين بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور در بيرجند در سال 1381


سابقه و هدف :
تالاسمي‌ها شايع ترين اختلالات ارثي توليد هموگلوبين مي‌باشند كه با كاهش سنتز زنجيره گلوبين مشخص مي‌شوند. با توجه به خصوصيات ژنتيكي متفاوت افراد در هر جامعه، ناقلين اين بيماري ممكن است كه از نظر آزمايشگاهي خصوصيات فنوتيپي متفاوت داشته باشند. اين مطالعه با هدف تعيين وضعيت يافته‌هاي آزمايشگاهي ناقلين در والدين كودكان مبتلا به تالاسمي ماژور صورت گرفت.

مواد و روشها :
در اين مطالعه توصيفي، 42 نفر از والدين كودكان مبتلا به بتا تالاسمي ماژور از نظر شاخص‌هاي CBC، حجم متوسط گلبولي (MCV)، متوسط هموگلوبين گلبول قرمز (MCH)، تعداد RBC، HB و هموگلوبين A2 و F مورد بررسي قرار گرفتند. از افراد مذكور 2 سي‌سي خون وريدي گرفته و در ويال‌هاي آماده مصرف حاوي محلول K3EDTA جهت انجام CBC توسط دستگاه سلول شمار ABX الكتروفورز هموگلوبين با ژل استات سلولز در PH قليايي به آزمايشگاه ارسال شد. MCV كمتر از 80 Ft،MCH كمتر از 27 Pg،HbA2 از 3.5 MCH درصد به ترتيب بعنوان اختلال اساسي در CBC الكتروفورز هموگلوبين در نظر گرفته شد. 

یافته ها :
درصدموارد، بالاتر از حد
MCV ،MCH و HbA2با مقادير طبيعي اختلاف داشت. بازه مرجع MCV و MCH به ترتيب ( (65-73.7 ftو ((17.7-24 Pg بدست آمد. 64.3 درصد افراد، RBC بالاتر از حد طبيعي و 33.3 درصد RBC طبيعي داشتند. بازه مرجع آن 3.8-8.3 HbA2 درصد بدست آمد. HbF صد درصد موارد طبيعي (كمتر از 2 درصد) و بازه مرجع آن 1.4-0.8 درصد بود.

نتیجه گیری :
تفاوت‌هاي بدست آمده در پارامترهاي هماتولوژيك و سطح هموگلوبين
A2 و F نسبت به مقادير حاصل از ديگر مطالعات مي‌تواند ناشي از تنوع جهش‌هاي ژني اين بيماري باشد و با توجه به تنوع نژادي و قومي ملت ايران و تعداد نسبتا زياد ژن‌هاي جهشي در ايران، پيشنهاد مي‌شود بررسي‌هاي مشابه در ديگر نواحي ايران صورت گيرد.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

گوریل, گلیکوپروتئین, جنتامايسين, magnification, هیپوتالاموس, پرتونگاري, اورگانيسم, آمونیاک, نانومتر, فسفات, بیماری قلبی, XelicêFarsi, رشته علوم آزمايشگاهي, تست AFP, ميكرون, كيت هاي عفوني به روش الايزا, نمک, پروتئینهای, فضانورد, تیروگلوبولین, کاروتن, کلومیفن, Helicella, ماده سور فکتانت, انواع ناباروری, میراسیدیوم, کورینه, آندوسكوپ, میزان crp, كمپلمان, پرولاکتینوما, استافيلوكوكي, هليکوباکترپيلوري, سیتوپاتولوژی, Toxoplasma gondii infection, باکتری E.coli, پلی پوزیس, مکمل‌های, آنافيلاتوكسين, میلیوئید, رادیکال‌های, نوتروفیلشم, سونوگرافی, نوزادی, میوکارد), RAST, میکروبی, DHEA, سایت پزشکان بدون مرز, جذب آهن خون, مرگ‌ومیر, WBC, Z2Y2, گاستروآنتریت, متیل, گویچه, preparation, MCH : مختصر شده MEAN CORPOSCULAR OF HEMOGLOBIN, هموگلوبینهای, هپاتوسلولار،هپاتیت،, متابوليسم, شیکر, بیماری ایدز , transferrin, قارچ پنی سیلیوم, ویروس, ALT/SGPT, ایمونوفلئورسانس, استاف, هموگلوبین,