تشخيص عفونت تريكوموناس واژيناليس با استفاده از روش RCR
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
رباني محمد*,جعفريان دهكردي عباس,صابري بهنام,مردانيان فرحناز نویسنده / نويسندگان
مترجم
تریکوموناس واژینالیس - PCR کلید واژه
عفونت تريكوموناس واژيناليس يكي از شايع ترين عوامل ايجاد كننده بيماري هاي منتقل شونده غير ويروسي جنسي است. مهم ترين روش براي تشخيص تريكوموناس واژيناليس در حال حاضر تشخيص ميكروسكوپي انگل با استفاده از تست لام مرطوب مي باشد كه حساسيت اين روش تقريبا 60 درصد است. مطالعه ميكروسكوپي كشت هاي اختصاصي حاوي انگل، حساسيت را تا حدودي افزايش داده اما يكي از مشكلات استفاده از محيط هاي كشت، عدم امكان آناليز سريع و دقيق آن مي باشد. در اين مطالعه با استفاده از روش مولكولي بر آن شديم تا عفونت تريكوموناس واژيناليس را در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه زنان بيمارستان شهيد بهشتي اصفهان مورد بررسي قرار داده و نتايج آن را با تست هاي لام مرطوب و مشاهده كلينيكي مقايسه كنيم. سوآپ واژينالي از 24 زن مراجعه كننده به درمانگاه زنان بيمارستان شهيد بهشتي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان گرفته شد. هر يك از نمونه هاي گرفته شده به دو قسمت تقسيم گرديد. يك قسمت آن فورا با تست لام مرطوب و در زير ميكروسكوپ مورد مطالعه قرار گرفت و قسمت ديگر در محلول (Phosphate Buffered Saline = PBS) به صورت سوسپانسيون تهيه شده و به آزمايشگاه بيوتكنولوژي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان منتقل گرديد. سوسپانسيون PBS حاصله جهت انجام واكنش PCR اختصاصي براي تريكوموناس واژيناليس مورد استفاده قرار گرفت. در اين مطالعه 24 نمونه اخذ شده به دو دسته 8 و 16 تايي تقسيم شدند. دسته اول با دو تست لام مرطوب و PCR و دسته دوم با تشخيص كلينيكي (توسط پزشك متخصص زنان) و تست PCR مورد بررسي قرار گرفتند. نمونه هاي اخذ شده در گروه اول با هر دو تست لام مرطوب و PCR مثبت تشخيص داده شدند. در گروه دوم، 9 نمونه از 16 نمونه با تست PCR مثبت تشخيص داده شدند كه از ميان اين تعداد نمونه، 8 عدد در طي بررسي و تشخيص كلينيكي مثبت تشخيص داده شده بودند. در مورد گروه اول حساسيت تست PCR برابر 100% (8 عدد از 8 نمونه) و اختصاصي بودن آن نيز 100% بود (8 عدد از 8 نمونه) بود. در مورد گروه دوم حساسيت تست PCR برابر 100% (9 عدد از 9 نمونه) و اختصاصي بودن آن نيز 100 درصد (9 عدد از 9 نمونه) بود. در اين گروه حساسيت تشخيص كلينيكي 88.9 % (8 عدد از 9 نمونه) و اختصاصي بودن آن 50 % (8 عدد از 16 نمونه) بود. چکیده
گروه فارماکولوژي، دانشكده داروسازي و علوم دارويي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 تشخيص عفونت تريكوموناس واژيناليس با استفاده از روشRCR 

زمینه و هدف :
عفونت تريكوموناس واژيناليس يكي از شايع ترين عوامل ايجاد كننده بيماري هاي منتقل شونده غير ويروسي جنسي است. مهم ترين روش براي تشخيص تريكوموناس واژيناليس در حال حاضر تشخيص ميكروسكوپي انگل با استفاده از تست لام مرطوب مي باشد كه حساسيت اين روش تقريبا 60 درصد است. مطالعه ميكروسكوپي كشت هاي اختصاصي حاوي انگل، حساسيت را تا حدودي افزايش داده اما يكي از مشكلات استفاده از محيط هاي كشت، عدم امكان آناليز سريع و دقيق آن مي باشد.

مواد و روشها :
در اين مطالعه با استفاده از روش مولكولي بر آن شديم تا عفونت تريكوموناس واژيناليس را در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه زنان بيمارستان شهيد بهشتي اصفهان مورد بررسي قرار داده و نتايج آن را با تست هاي لام مرطوب و مشاهده كلينيكي مقايسه كنيم. سوآپ واژينالي از 24 زن مراجعه كننده به درمانگاه زنان بيمارستان شهيد بهشتي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان گرفته شد. هر يك از نمونه هاي گرفته شده به دو قسمت تقسيم گرديد. يك قسمت آن فورا با تست لام مرطوب و در زير ميكروسكوپ مورد مطالعه قرار گرفت و قسمت ديگر در محلول (Phosphate Buffered Saline = PBS) به صورت سوسپانسيون تهيه شده و به آزمايشگاه بيوتكنولوژي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان منتقل گرديد. سوسپانسيون PBS حاصله جهت انجام واكنش PCR اختصاصي براي تريكوموناس واژيناليس مورد استفاده قرار گرفت. در اين مطالعه 24 نمونه اخذ شده به دو دسته 8 و 16 تايي تقسيم شدند. دسته اول با دو تست لام مرطوب و PCR و دسته دوم با تشخيص كلينيكي (توسط پزشك متخصص زنان) و تست PCR مورد بررسي قرار گرفتند.

یافته ها :
نمونه هاي اخذ شده در گروه اول با هر دو تست لام مرطوب و
PCR مثبت تشخيص داده شدند. در گروه دوم، 9 نمونه از 16 نمونه با تست PCR مثبت تشخيص داده شدند كه از ميان اين تعداد نمونه، 8 عدد در طي بررسي و تشخيص كلينيكي مثبت تشخيص داده شده بودند. در مورد گروه اول حساسيت تست PCR برابر 100% (8 عدد از 8 نمونه) و اختصاصي بودن آن نيز 100% بود (8 عدد از 8 نمونه) بود.

نتیجه گیری :
در مورد گروه دوم حساسيت تست
PCR برابر 100% (9 عدد از 9 نمونه) و اختصاصي بودن آن نيز 100 درصد (9 عدد از 9 نمونه) بود. در اين گروه حساسيت تشخيص كلينيكي 88.9 % (8 عدد از 9 نمونه) و اختصاصي بودن آن 50 % (8 عدد از 16 نمونه) بود.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

گلبول, پیتدکراتولایزیس, انجام تستهای سرولوژی , متابليتهاي, ران و مهره های پایین کمری, Citrate, سلنیوم, بیوفیلم, سيفليس در زنان باردار , crystals, طرح اعتباربخشی آزمايشگاه, دیوکسین, مولکولی, Fucic, viruses, هیپرلیپوپروتئینمی, هيدريشن, تقویت, رشته های طب انتقال خون, کمبود ویتامین D و بیماری MS, کابوت, ویروسها, فعالیت پروتئین C, گوشت, میکروسکوپ, پلاسما, رسپتورها, پراکسیدازی, آکانتوسفالا, لایه پوشاننده معده, دكتراي, متیلن, نيتروفنيل, C1Q-C2-C3-C4-C5-9, هیدروکسـیدی, مخمر‌ها, hygglin, اندوکاردیت, ذبح اسلامي, papova, پروستات, میکروگرم, RDW, پروتئین FSP27, کنترل کیفی, سرماخوردگی, شل شدن دریچه مری, سيلور, میکروراگانیسم, آلفا فیتو پروتئین, دستگاه تنفسی, کواگولاز, فارمدآوران سبز, توكسوپلاسموز, مانيتورينگ, viruli, هیدرولیزات کازئین, اریتروئیدی, بیماری های قلبی عروقی, لیپید, اسيد اسکوربيک ( ويتامينC ) , نیتروژنی, لوسمی, تک‌هسته‌ای, DNA, برونکوسکوپی, آدامانتـیل, داروی اینترفرون, دستورالعمل, مقدار بيش از حد رطوبت,