بررسي مقايسه اي حساسيت روش هاي تشخيصي گسترش مرطوب و كشت دياموند در شناسايي انگل تريكوموناس واژيناليس و ميزان ارتباط بين آلودگي و يافته هاي باليني
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
حضرتي تپه خسرو*,محمدزاده حبيب,مستقيم مهيار,فريدوني جاويد,مهري الهام نویسنده / نويسندگان
مترجم
دیاموند - تریکوموناس واژینالیس کلید واژه
پيش زمينه و هدف: تريکوموناس واژيناليس، تک ياخته يوکاريوت تاژکداري است که در مجاري ادرار و سرويکس و فورنيکس خلفي واژن افراد آلوده ديده مي شود. بيماري ناشي از آن را تريکومونيازيس مي نامند. متداولترين روش تشخيص انگل روش آزمايش ميکروسکوپيک گسترش مرطوب با حساسيتي در حدود 60 درصد مي باشد. اين مطالعه به بررسي مقايسه اي حساسيت روش هاي تشخيصي آزمايشگاهي آزمايش گسترش مرطوب و کشت انگل در محيط کشت دياموند در شناسايي انگل تريکوموناس واژيناليس پرداخته است. مواد و روش: در اين مطالعه ترشحات واژن 420 زن مراجعه کننده به مرکز بهداشت شماره 15 دانشگاه علوم پزشکي اروميه به دو روش آزمايش گسترش مرطوب به عنوان روش روتين تشخيصي و محيط کشت دياموند به عنوان روش استاندارد طلايي تشخيص انگل مورد بررسي قرار گرفت و نتايج هر دو آزمايش با هم مقايسه گرديد. يافته ها: از 420 نمونه مورد بررسي در روش گسترش مرطوب 11 مورد (2.6%) از نظر وجود انگل داراي آزمايش مثبت بودند در حالي که نتايج آزمايش کشت انگل آلودگي به انگل را در 10 مورد (2.4%) از مجموع موارد نشان داد. در اين مطالعه ميزان حساسيت آزمايش گسترش مرطوب و کشت در محيط کشت دياموند به ترتيب 100% و 90.9% به دست آمد. همچنين نتايج بررسي هاي آماري نشان داد که بين ميزان آلودگي و يافته هاي باليني از نظر آماري ارتباط معني داري وجود دارد (P<0.05). بحث و نتيجه گيري: از آنجا که روش کشت انگل غالباً از حساسيت بالاتري نسبت به ساير روش هاي تشخيصي برخوردار است شايد بتوان علت تفاوت نتايج در دو آزمايش گسترش مرطوب و کشت را ليزشدن انگل در نتيجه نقل و انتقالات لوله هاي آزمايش به آزمايشگاه انگل شناسي و يا نامساعد بودن شرايط رشد انگل در محيط کشت دانست. چکیده
ارومیه - گروه انگل شناسي و قارچ شناسي دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه منابع
. .
 

 
بررسي مقايسه اي حساسيت روش هاي تشخيصي گسترش مرطوب و كشت دياموند در شناسايي انگل تريكوموناس واژيناليس و ميزان ارتباط بين آلودگي و يافته هاي باليني

پيش زمينه و هدف:
تريکوموناس واژيناليس، تک ياخته يوکاريوت تاژکداري است که در مجاري ادرار و سرويکس و فورنيکس خلفي واژن افراد آلوده ديده مي شود. بيماري ناشي از آن را تريکومونيازيس مي نامند. متداولترين روش تشخيص انگل روش آزمايش ميکروسکوپيک گسترش مرطوب با حساسيتي در حدود 60 درصد مي باشد. اين مطالعه به بررسي مقايسه اي حساسيت روش هاي تشخيصي آزمايشگاهي آزمايش گسترش مرطوب و کشت انگل در محيط کشت دياموند در شناسايي انگل تريکوموناس واژيناليس پرداخته است.

مواد و روش:
در اين مطالعه ترشحات واژن 420 زن مراجعه کننده به مرکز بهداشت شماره 15 دانشگاه علوم پزشکي اروميه به دو روش آزمايش گسترش مرطوب به عنوان روش روتين تشخيصي و محيط کشت دياموند به عنوان روش استاندارد طلايي تشخيص انگل مورد بررسي قرار گرفت و نتايج هر دو آزمايش با هم مقايسه گرديد.

يافته ها:
از 420 نمونه مورد بررسي در روش گسترش مرطوب 11 مورد (2.6%) از نظر وجود انگل داراي آزمايش مثبت بودند در حالي که نتايج آزمايش کشت انگل آلودگي به انگل را در 10 مورد (2.4%) از مجموع موارد نشان داد. در اين مطالعه ميزان حساسيت آزمايش گسترش مرطوب و کشت در محيط کشت دياموند به ترتيب 100% و 90.9% به دست آمد. همچنين نتايج بررسي هاي آماري نشان داد که بين ميزان آلودگي و يافته هاي باليني از نظر آماري ارتباط معني داري وجود دارد (P<0.05).

بحث و نتيجه گيري:
از آنجا که روش کشت انگل غالباً از حساسيت بالاتري نسبت به ساير روش هاي تشخيصي برخوردار است شايد بتوان علت تفاوت نتايج در دو آزمايش گسترش مرطوب و کشت را ليزشدن انگل در نتيجه نقل و انتقالات لوله هاي آزمايش به آزمايشگاه انگل شناسي و يا نامساعد بودن شرايط رشد انگل در محيط کشت دانست.




نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

نمونه هاي ادرار - واژن - مدفوع - خلط - مايع مفصل - csf , سیتوکروم, كمپاني Spinreact, رامبد جوان, انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران, تالاسمی, آزمون لكوسيت استراز, یونورسیتی, شب‌ها غذای سبک بخورید, تریکلابندازول, میلوما, جذب, Calcium, VLDL, عدسی چشم‌ انسان, امینوآنتی‌پرین, نوتروفيل, نور آفتاب, کارسینوم, كلينيك, بهترين منبع ويتامين دي, سوزش سردل, گلوکومتر, گلومرولونفريت, autoimmune, محصولات سویا, نازوفارنکس, میکروارگانیسم, واكسن سياه زخم, فولیکولها, کاهش ویتامین D, منیزیم, دیاستولیک, اسپکتینومایسین, Persijosįlanka, سیفیلیس, پروتئین آمیلوئید A سرمی, لکه, میکروارگانیسم‌های, کلسیتونین, آمنوره, پروتئینی, گونادوتروپین, significantly, مویرگها, گرفتگی (انسداد) روده, تب روده, درمان خارش پوست سر, پروتئین RoxP, هماگلوتیناسیون, دانشگاه های علوم پزشکی, بیماری ایدز, پليت, نوتروفیلها, اندیکس ها و تست های اختصاصی, هاپلوتیپ های متیلاسیون, تست اویدیتی برای توکسو پلاسما, Acute Lymphocytic - Lymphoblastic Leukemia- ALL , Correa-Ochoa, میوکارد), توكسيوئيد, فتالئین, سنگوئینوم, Anti-MCV , اختصارات و اصطلاحات آزمايشگاهي – بيوشيمي, تيروئيدي, اداره کل تجهیزات پزشکی, پلیمری, کەنداوی فارس, هیستامین,