بهينه‌ سازي خلوص فاكتور IX انعقادي با استفاده از كروماتوگرافي تمايلي هپارين و مقايسه آن با کروماتوگرافي تعويض يوني
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
موسوي مطلق سيدشهاب الدين*,رضوان حوري,پورفتح اله علي اكبر,موسوي حسيني ميركامران نویسنده / نويسندگان
مترجم
فاکتور IX - کروماتوگرافی - هپارین کلید واژه
سابقه و هدف: بيماري هموفيلي B، به‌علت كاهش يا عدم وجود فاكتور IX انعقادي مي‌باشد. روش درمان انتخابي براي اين بيمـاران، استفـاده از فاكتـور IX است كه تا حـد امكـان خالص شـده باشد، لذا محققين درصـدد تفكيك و خالص‌سازي پروتئين‌ هاي پلاسمايي برآمده‌اند. از روش‌ هاي رايج جهت تخليص فاكتور IX مي‌ توان استفاده از كروماتوگرافي تعويض يوني را نام برد. ولي از دو دهه قبل به‌ تدريج كروماتوگرافي تمايلي نيز به‌كار گرفته شده است. هدف از اين تحقيق در مرحله اول يافتن ميزان خالص‌سازي فاكتور IX با استفاده از كروماتوگرافي تمايلي هپارين (به‌عنوان روش تكميلي) و سپس مقايسه آن با سيستم كروماتوگرافي تعويض يوني با استفاده از DEAE بوده است. مواد و روش‌ ها: مطالعـه انجـام شده از نـوع تجربـي بود. به ‌منظـور تهيه فاكتـورIX انعقـادي از ستون XK-16 و ژل‌ هــاي DEAE- سفاروز و هپارين- سفاروز استفاده گرديد. براي اندازه‌ گيري فعاليت انعقادي، كيت پلاسمايي فاقد فاكتور IX و براي اندازه‌ گيري ميزان آنتي‌ژن، كيت اليزا مورد استفاده قرار گرفت. يافته ‌ها: فعاليت ويژه فاكتور IX و در نهايت ميزان خالص ‌سازي آن نسبت به پلاسما در كليه مراحل كار مشخص گرديد كه با اضافه شدن يك مرحله كروماتوگرافي تمايلي (هپارين- سفاروز) به روش تهيه فاكتور IX، ميزان فعاليت ويژه فاكتور IX از 3.1IU/mg به 29IU/mg افزايش يافت و ميزان خلوص آن در مقايسه با پلاسما حدود1450 برابر شد. درحالي ‌كه در استفاده تنها از كروماتوگرافي تعويض يوني (DEAE- سفاروز)، خلوص فاكتور IX حدود 155 برابر پلاسما مي‌باشد. نتيجه گيري: نتايج اين بررسي نشان مي‌دهد كه اضافه نمودن يك مرحله كروماتوگرافي تمايلي با استفاده از هپارين، در افزايش درجه خلوص و فعاليت ويژه اين پروتئين پلاسمايي نقش چشمگيري داشته است. چکیده
دانشگاه تربيت مدرس - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 
 بهينه‌ سازي خلوص فاكتورIX  انعقادي با استفاده از كروماتوگرافي تمايلي هپارين و مقايسه آن با کروماتوگرافي تعويض يوني

سابقه و هدف:
بيماري هموفيلي B‌، به‌علت كاهش يا عدم وجود فاكتور IX انعقادي مي‌باشد. روش درمان انتخابي براي اين بيمـاران، استفـاده از فاكتـور IX است كه تا حـد امكـان خالص شـده باشد، لذا محققين درصـدد تفكيك و خالص‌سازي پروتئين‌ هاي پلاسمايي برآمده‌اند. از روش‌ هاي رايج جهت تخليص فاكتور IX مي‌ توان استفاده از كروماتوگرافي تعويض يوني را نام برد. ولي از دو دهه قبل به‌ تدريج كروماتوگرافي تمايلي نيز به‌كار گرفته شده است.

هدف از اين تحقيق در مرحله اول يافتن ميزان خالص‌سازي فاكتور IX با استفاده از كروماتوگرافي تمايلي هپارين (به‌عنوان روش تكميلي) و سپس مقايسه آن با سيستم كروماتوگرافي تعويض يوني با استفاده از DEAE بوده است.

مواد و روش‌ ها:
مطالعـه انجـام شده از نـوع تجربـي بود. به ‌منظـور تهيه فاكتـورIX انعقـادي از ستون XK-16 و ژل‌ هــاي DEAE- سفاروز و هپارين- سفاروز استفاده گرديد. براي اندازه‌ گيري فعاليت انعقادي، كيت پلاسمايي فاقد فاكتور IX و براي اندازه‌ گيري ميزان آنتي‌ژن، كيت اليزا مورد استفاده قرار گرفت.

يافته ‌ها:
فعاليت ويژه فاكتور IX و در نهايت ميزان خالص ‌سازي آن نسبت به پلاسما در كليه مراحل كار مشخص گرديد كه با اضافه شدن يك مرحله كروماتوگرافي تمايلي (هپارين- سفاروز) به روش تهيه فاكتور IX، ميزان فعاليت ويژه فاكتور IX از 3.1IU/mg به 29IU/mg افزايش يافت و ميزان خلوص آن در مقايسه با پلاسما حدود1450 برابر شد. درحالي ‌كه در استفاده تنها از كروماتوگرافي تعويض يوني (DEAE- سفاروز)، خلوص فاكتور IX حدود 155 برابر پلاسما مي‌باشد.

نتيجه گيري:
نتايج اين بررسي نشان مي‌دهد كه اضافه نمودن يك مرحله كروماتوگرافي تمايلي با استفاده از هپارين، در افزايش درجه خلوص و فعاليت ويژه اين پروتئين پلاسمايي نقش چشمگيري داشته است.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

قرص ضد بارداری, کریمه, باکتری, کنترل کیفی اسپکتروفتومتر, کونژوگه, پوکی, كرفس, مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت, نانوباکتر, نفروپاتی, هفته ام اس, ميكروب, توکسیک, داروهای تجویز شده توسط پزشک, كپسولاتوم, جذب بهتر مواد مغذی, نئوفرمانس, میوز, ویتامینA, گلوبين, فارمدآوران, وجود خون در استفراغ, وارفارين, آنالیز, دیسکها, میراسیدیوم, subtype, عضلاني, یوکاریوتی, نوتروفیل, میکروب شناسی, انسوليني, گزیلوز, ویتامین, ایمونوگلوبولین, كشت, یائسگی, gondii, انواع طراحی‌ در سیستم‌های الایزا, شرایط محیطی ایده‌آل, آلبیکنس, ویروس, coli, نانوباکترهای, اسید فست, سولفوریک, لگاریتمی, استئوآرتريت, فارماکولوژی, کتواسیدوز دیابتی, لومی, آگلوتین, وراثتی, ساكاريد, میکروسکوپ, نمونه برداری, ایمونوفلئورسانس, آنتامبا هيستوليتيكا, جراحی, نانوالیاف, گوش, گرسنگی, هورمونها, هايپوتيروئيديسم, ربات EcoBot III, عفونت های قارچی, آکنه, Glliter Cell , DITRIBUTION, پيلوري,