سطح خوني هورمون پرولاكتين در زنان 14 تا 35 سال مبتلا به آكنه متوسط و شديد و مقايسه آن با زنان سالم
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
فقيهي گيتا*,صادقي نيا علي,كيوان فر مجيد نویسنده / نويسندگان
مترجم
پرولاکتین - آکنه کلید واژه
مقدمه. آندروژن ها مهمترين هورمون هاي دخيل در پاتوژنز آكنه مي باشند. اثر همياري ميان پرولاكتين و آندروژن ها و تاثير پرولاتكين بر روي متابوليسم آندروژن ها ، نقش پرولاكتين را در پاتوژنز آكنه مطرح مي سازد. هدف اين مطالعه تعيين ميانگين سطح خوني هورمون پرولاكتين در زنان مبتلا به آكنه و مقايسه آن با زنان سالم است. روش ها. در يك مطالعه شاهد - مورد ، گروه مورد 71 نفر از زنان مبتلا به آكنه شديد و متوسط مراجعه كننده به درمانگاه هاي آموزشي پوست و بدون دارا بودن عوامل مخدوش كننده انتخاب گرديدند. گروه شاهد 71 نفر از بين زنان 14 تا 35 سال ، بدون تظاهرات آكنه و بدون داشتن عوامل مخدوش كننده و همسان با گروه مورد انتخاب شدند. سطح خوني پرولاكتين در دو گروه با هم مقايسه شدند. نتايج. ميانگين سطح خوني پرولاكتين در گروه شاهد برابر با 533 ± 632miu/lit و در گروه مورد برابر با 533±632 miu/lit بدست آمد (p>0.05) . سطح خوني پرولاكتين با شدت آكنه ارتباط داشت(p<0.0001). ( r=0.81) بحث. شايد دليل عدم معني دار شدن اختلاف بين سطح خوني پرولاكتين در دو گروه علي رغم ارتباط قوي بين شدت آكنه و سطح خوني پرولاكتين حجم پايين نمونه و پراكندگي داده ها باشد. يافته ها مطرح كننده نقش احتمالي پرولاكتين در پاتوژنز آكنه مي باشد. مطالعات تكميلي براي تاييد نقش پرولاكتين در سبب شناسي آكنه لازم است. چکیده
گروه بيماري هاي پوست، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني استان اصفهان - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

سطح خوني هورمون پرولاكتين در زنان 14 تا 35 سال مبتلا به آكنه متوسط و شديد و مقايسه آن با زنان سالم

مقدمه:
آندروژن ها مهمترين هورمون هاي دخيل در پاتوژنز آكنه مي باشند. اثر همياري ميان پرولاكتين و آندروژن ها و تاثير پرولاتكين بر روي متابوليسم آندروژن ها ، نقش پرولاكتين را در پاتوژنز آكنه مطرح مي سازد. هدف اين مطالعه تعيين ميانگين سطح خوني هورمون پرولاكتين در زنان مبتلا به آكنه و مقايسه آن با زنان سالم است.

روش ها:
در يك مطالعه شاهد - مورد ، گروه مورد 71 نفر از زنان مبتلا به آكنه شديد و متوسط مراجعه كننده به درمانگاه هاي آموزشي پوست و بدون دارا بودن عوامل مخدوش كننده انتخاب گرديدند. گروه شاهد 71 نفر از بين زنان 14 تا 35 سال ، بدون تظاهرات آكنه و بدون داشتن عوامل مخدوش كننده و همسان با گروه مورد انتخاب شدند. سطح خوني پرولاكتين در دو گروه با هم مقايسه شدند.

نتايج :
ميانگين سطح خوني پرولاكتين در گروه شاهد برابر با 533 ± 632miu/lit و در گروه مورد برابر با 533±632 miu/lit بدست آمد (p>0.05) . سطح خوني پرولاكتين با شدت آكنه ارتباط داشت(p<0.0001). ( r=0.81)

بحث :
شايد دليل عدم معني دار شدن اختلاف بين سطح خوني پرولاكتين در دو گروه علي رغم ارتباط قوي بين شدت آكنه و سطح خوني پرولاكتين حجم پايين نمونه و پراكندگي داده ها باشد. يافته ها مطرح كننده نقش احتمالي پرولاكتين در پاتوژنز آكنه مي باشد. مطالعات تكميلي براي تاييد نقش پرولاكتين در سبب شناسي آكنه لازم است.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

فرمول FlhD4C2, تومورهای, رفلاكس اسید معده, هموگلوبین, هموگلوبین, لاتکس, نانوباکتر, محيط, شوره سر, کراسینگ, نوبيوسين, گيمسا, کاتابولیسم, نیکولائو, لکوسیتها, کورینه, سایت پزشکان بدون مرز, اگزالات, پروفسور سميعي, نشانه های انسداد روده, گالاکتوز, مصرف روزانه آجیل, تخمدان, اپتیمم, Roche, میکروتوم, مغزی-نخائی, ژن ها پس از مرگ انسان, گوگل درایو, برنده جايزه نوبل شيمي, پورینی, پروتئین FGF1, شيميوتاكتيك, نوتروفیل, ذهن خود را ورزش دهید, کنترل کیفی نیم مک فارلند , فلورازپام, کاهش فشار خون و کلسترول, تستهای آزمایشگاهی (Chloride), كايلوري, میکروب شناسی, پنتوزها, نوتروفیل, خارش و سوزش, ارگانیسمها, رنگ‌آميزي, DNase, skydrive, هموگلوبين خون, تريگون, Chromatography, BUN, مایکوباکتریاها, گرانول, تیازید, عارضه درمان خستگی , گلوكورونيد, ميكروب‌شناسي, ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن, تيترهاي, آنزیم sod, گندزدا, كريپتوكوكوزيس, Neutrophilic, آزمایشگاه تشخیص طبی, الكترو لومينسانس, الیگونوکلئوتید, رتیک, میکروب شناسی, مواد بيولوژيكي,