بررسي وضعيت بيان ژن Bcl-2 در سرطان اوليه پستان و ارتباط آن با برخي عوامل موثر در پيش آگهي
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
جلالي ندوشن محمدرضا,دولتي علي,توكلي فر اعظم نویسنده / نويسندگان
مترجم
Bcl-2 - سرطان پستان کلید واژه
سابقه و هدف: سرطان پستان شايع تـرين بدخيمـي در زنان محسوب مي گردد. در طي 50 سال گذشته ميزان بروز سرطان پستان به طور قابل توجهي در ايالات متحده افزايش يافته؛ به طوري كه تقريبا از هر 8 زن يك نفر مبتلا مي شود. ظهور bcl2 در بيش از نيمي از سرطان هاي پستان ديده شده است. ظهور بيش از حد Bcl-2 با سرطاني شدن و كاهش مرگ برنامه ريزي شده (Apoptosis) در پاسخ به مسموميت هاي سلولي مرتبط مي باشد. هدف از اين مطالعه تعيين فراواني ظهور ژن bcl2 در سرطان پستان و ارتباط آن با درجه بدخيمي، مرحله تومور، و درگيري گره هاي لنفاوي مي باشد. مواد و روش ها: اين مطالعه به روش مقطعي بر روي 75 بيمار مبتلا به سرطان پستان بيمارستان شهيد مصطفي خميني (83-1379) انجام گرفت. پس از آماده سازي، از نمونه، برش بافتي گرفته شد. يكي از برش هاي بافتي تومور و گره هاي لنفاوي با روش هماتوكسيلين و ائوزين، رنگ آميزي گرديد. لام ديگري به روش ايمني - بافتي - شيميايي با آنتي بادي پلي كلونال از نظر bcl2 بررسي شد.تمامي لام ها توسط آسيب شناس واحد، مورد بررسي قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون مربع کاي، من ويتني و توسط نرم افزار آماري SPSS تجزيه و تحليل شد. يافته ها: ميانگين سني افراد مورد مطالعه 54.01 و با انحراف معيار 12.52 سال بود. 69.3 درصد بيماران درگيري غدد لنفاوي داشتند،41.3 درصد نمونه ها bcl2 مثبت بودند. در اين بررسي بين ظهور bcl2 و مرحله بندي تومور (stage) و نيز درگيري غدد لنفاوي ارتباط معني داري يافت نشد. تنها بين ظهور bcl2 و درجه بدخيمي (grade) ارتباط معني داري مشاهده گرديد (p<0.006). استنتاج: به نظر مي رسد، bcl2 عامل موثري در پيش‎آگهي سرطان پستان مي باشد. جهت به دست آوردن نتايج قطعي و تعيين نقش bcl2 در پيش آگهي سرطان پستان بررسي همزمان ساير نشانگرهاي تومور، ارزشمند مي باشد. چکیده
تهران، بلوار كشاورز، خيابان شهيد عبداله زاده، پلاك 29، دانشكده پزشكي شاهد - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 
بررسي وضعيت بيان ژن Bcl-2 در سرطان اوليه پستان و ارتباط آن با برخي عوامل موثر در پيش آگهي

سابقه و هدف:

سرطان پستان شايع تـرين بدخيمـي در زنان محسوب مي گردد. در طي 50 سال گذشته ميزان بروز سرطان پستان به طور قابل توجهي در ايالات متحده افزايش يافته؛ به طوري كه تقريبا از هر 8 زن يك نفر مبتلا مي شود. ظهور bcl2 در بيش از نيمي از سرطان هاي پستان ديده شده است. ظهور بيش از حد Bcl-2 با سرطاني شدن و كاهش مرگ برنامه ريزي شده (Apoptosis) در پاسخ به مسموميت هاي سلولي مرتبط مي باشد. هدف از اين مطالعه تعيين فراواني ظهور ژن bcl2 در سرطان پستان و ارتباط آن با درجه بدخيمي، مرحله تومور، و درگيري گره هاي لنفاوي مي باشد.

مواد و روش ها:

اين مطالعه به روش مقطعي بر روي 75 بيمار مبتلا به سرطان پستان بيمارستان شهيد مصطفي خميني (83-1379) انجام گرفت. پس از آماده سازي، از نمونه، برش بافتي گرفته شد. يكي از برش هاي بافتي تومور و گره هاي لنفاوي با روش هماتوكسيلين و ائوزين، رنگ آميزي گرديد. لام ديگري به روش ايمني - بافتي - شيميايي با آنتي بادي پلي كلونال از نظر bcl2 بررسي شد.تمامي لام ها توسط آسيب شناس واحد، مورد بررسي قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون مربع کاي، من ويتني و توسط نرم افزار آماري SPSS تجزيه و تحليل شد.

يافته ها:

ميانگين سني افراد مورد مطالعه 54.01 و با انحراف معيار 12.52 سال بود. 69.3 درصد بيماران درگيري غدد لنفاوي داشتند،41.3 درصد نمونه ها bcl2 مثبت بودند. در اين بررسي بين ظهور bcl2 و مرحله بندي تومور (stage) و نيز درگيري غدد لنفاوي ارتباط معني داري يافت نشد. تنها بين ظهور bcl2 و درجه بدخيمي (grade) ارتباط معني داري مشاهده گرديد (p<0.006).

استنتاج:

به نظر مي رسد، bcl2 عامل موثري در پيش‎آگهي سرطان پستان مي باشد. جهت به دست آوردن نتايج قطعي و تعيين نقش bcl2 در پيش آگهي سرطان پستان بررسي همزمان ساير نشانگرهاي تومور، ارزشمند مي باشد.

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

يون‌هاي, هیدروکسی استروئید, آکنه, خدمات آزمایشگاهی, پروستات, Bacterium, لکوسیتی, ثبت‌ نام آزمون بورد دندانپزشکی, چاهك, انسوليني, ساركوئيدوز, كوشينگ, فلوروژنيك, کراتین, هموگلوبين, ایمپلنت, ویروس, آگارز, RIA, گلوتاتیون, مولکولهای, درمان بیماری‌های التهابی روده, سايتوكاين, كارشناسي ارشد هماتولوژی, بيوشيمي, Creatinine, تولید, نوتروفیل, فاسيولوز, اصطلاحات آزمايشگاهي - هماتولوژي , ˈلیدنˈ, کپک, ويروس‌هاي, هموگلوبین, ميسوري, گروه علوم زیستی دریا پژوهشگاه ملی اقیانوس‎شناسی و علوم جوی, Bioinspiration, clone, ترانسفورماسيون, هموگلوبین, کلاسیک, میکروسکوپ, کربنیل, تنزل رتبه گوگل, پلاسمید, Tersicoccus, لنفوپروليفراتيو, رشته علوم ازمایشگاهی, هماگلوتیناسیون, هماچوري, عواقب بالینی پری سانتریک و پاراسانتریک, اریتروکوپرئین, نانوداروی, اريتروسيت, Diphyllobothrium, اتوآنالايزرها, درد کمر, گلابی, لیمو ترش, سیتوکروم, کوکوسی, استرپ پيوژن, کپکهای مخاطی, هیپوتانسیون, کلونیزاسیون, کورتکس, کورتیکواسترون, درد بین جناغ سینه و ناف, ایماتینیب, میکروارگانیسم,