رابطه سطح پرولاكتين با ميزان فعاليت بيماري لوپوس
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
حقيقي انوشه*,لحمي فرهاد نویسنده / نويسندگان
مترجم
پرولاکتین - لوپوس کلید واژه
زمينه و هدف: تحقيقات اخير نشان داده‌اند که پرولاکتين مي‌تواند نقشي در پاتوژنز بيماري لوپوس ( Systematic Lupus Erythematosus= SLE ) داشته باشد. اين هورمون پپتيدي با تحريک سيستم ايمني مي‌تواند باعث تشديد فعاليت بيماري لوپوس گردد. هدف از اين تحقيق نشان دادن رابطه سطح پرولاکتين سرم و ميزان فعاليت بيماري لوپوس است. روش کار: اين مطالعه توصيفي ـ تحليلي بر روي 35 بيمار مبتلا به لوپوس که به صورت تصادفي انتخاب شدند و 60 فرد سالم با تشابه سن ــ ي و جنســي با بيماران صورت گرفت. فعاليت بيماري لوپوس براساس (SLE Disease Activity Index)SLEDAI ارزيابي شد و اندکس بيش‌تر از 10 به عنوان بيماري فعال در نظر گرفته شد. پرولاکتين سرم به روش (Immunoradiometric Assay)IRMA در هر 2 گروه اندازه‌گيري شد. يافته‌ها: اختلاف معني‌داري در ميزان بروز هيپرپرولاکتينمي بين بيماران(5/28%) و افراد گروه کنترل(3/3%) وجود داشت(p<0.05). متوسط سطح پرولاکتين سرم در افراد گروه کنترل 335 ± 341 ميلي گرم در دسي‌ليتر بود در حالي که اين ميزان در بيماران 860 ± 770 ميلي گرم در دسي‌ليتر بود(p=0.0078). در بيماران دچار هيپرپرولاکتينمي متوسط، اندکس فعاليت بيماري در قياس با بيماران با پرولاکتين نرمال بالاتر بود. در 90% افراد هيپرپرولاکتينميک بيماري فعال مشاهده شد (SLEDAI>10)، در صورتي که تنها 36% افراد نورموپرولاکتينميک بيماري فعال داشتند. نتیجه گیری کلی: این تحقیق رابطه معنی داری را بین سطح پرولاکتین سرم و میزان فعالیت بیماری لوپوس نشان داد. (p=0.004) چکیده
خيابان كمربندي، بيمارستان شهيد محمدي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان، بندرعباس،ایران - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 

رابطه سطح پرولاكتين با ميزان فعاليت بيماري لوپوس

زمينه و هدف:
تحقيقات اخير نشان داده‌اند که پرولاکتين مي‌تواند نقشي در پاتوژنز بيماري لوپوس ( Systematic Lupus Erythematosus= SLE ) داشته باشد. اين هورمون پپتيدي با تحريک سيستم ايمني مي‌تواند باعث تشديد فعاليت بيماري لوپوس گردد. هدف از اين تحقيق نشان دادن رابطه سطح پرولاکتين سرم و ميزان فعاليت بيماري لوپوس است.

روش کار:
اين مطالعه توصيفي ـ تحليلي بر روي 35 بيمار مبتلا به لوپوس که به صورت تصادفي انتخاب شدند و 60 فرد سالم با تشابه سن ــ ي و جنســي با بيماران صورت گرفت. فعاليت بيماري لوپوس براساس (SLE Disease Activity Index)SLEDAI ارزيابي شد و اندکس بيش‌تر از 10 به عنوان بيماري فعال در نظر گرفته شد. پرولاکتين سرم به روش (Immunoradiometric Assay)IRMA در هر 2 گروه اندازه‌گيري شد.

يافته‌ها:
اختلاف معني‌داري در ميزان بروز هيپرپرولاکتينمي بين بيماران(5/28%) و افراد گروه کنترل(3/3%) وجود داشت(p<0.05). متوسط سطح پرولاکتين سرم در افراد گروه کنترل 335 ± 341 ميلي گرم در دسي‌ليتر بود در حالي که اين ميزان در بيماران 860 ± 770 ميلي گرم در دسي‌ليتر بود(p=0.0078). در بيماران دچار هيپرپرولاکتينمي متوسط، اندکس فعاليت بيماري در قياس با بيماران با پرولاکتين نرمال بالاتر بود. در 90% افراد هيپرپرولاکتينميک بيماري فعال مشاهده شد (SLEDAI>10)، در صورتي که تنها 36% افراد نورموپرولاکتينميک بيماري فعال داشتند.

نتیجه گیری کلی:
این تحقیق رابطه معنی داری را بین سطح پرولاکتین سرم و میزان فعالیت بیماری لوپوس نشان داد. (p=0.004)
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

پکتین, ويديو هاي علوم آزمايشگاهي, مورفولوژي, میلوئید, نرمی استخوان ها, نمونه‌ها, گاموپاتی, نفلومتری, بیماری ایدز, درد معده, ايزوآميل, عمل تنظیم سیستم ایمنی, استروژنی, فوتون, کورینه, نفروز, کرایوگلوبولین, اثر هوک در آزمایش, تسكين‌بخش, آنتی ژن واسرمن, واردات تجهیزات پزشکی, پلاسمیدها, tomentosa, میوه, Professor Nazneen Rahman, درمان هلیکوباکترپیلوری, کشت‌های خون مثبت و سینوزیت, کروموزم 13, اورولوژيك, norovirus, یائسگی, шығанағы, آلرژی, بهبود عدم تحمل لاکتوز, بیماری‌ های عصبی, آنژيوساركوم, دانشجویان نمونه کشوری, هفتمین کنگره بین المللی و دوازدهمین کنگره کشوری ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی, کواگولاز, بیلیروبینوری, Gomori, آگاروز, ائوزینوفیل, بیکربنات, اسفروسيتوز, فاسكويي, ضایعات التهابی در بافتها, elF5, نوری), Beechams, میلوما،, HEME, گليكول, ماکول, ورزش, اصطلاحات آزمايشگاهي – بيوشيمي, مرکبات, ایبوپروفن و ناپروکسن, انكوباسيون, LDL, تقویت, فولیک, ماسوله, مالونیک, затока, واکسیناسیون, میکروبیولوژی, محیط کشت Tributyrin Agar Base, میتوکندریایی, سيستين,