تعيين فراواني ماكروپرولاكتينمي در هيپرپرولاكتينمي با روش رسوب با پلي اتيلن گليكول و ارزيابي يافته هاي كلينيكي و راديولوژيك اين بيماران
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
تقوي سيدمرتضي*,غفارزادگان كامران,مومني امين نویسنده / نويسندگان
مترجم
ماکرو پرولاکتینمی - پلی اتیلن گلیکول - هیپر پرولاکتینمی کلید واژه
مقدمه: پرولاكتين در سه وزن مولكولي كوچك، بزرگ و خيلي بزرگ يا ماكروپرولاكتين در سرم وجود دارد. وجود ماكروپرولاكتين كه معمولا كمپلكس پرولاكتين و IgG است، ممكن است عامل هيپرپرولاكتينمي در تعداد زيادي از بيماران باشد. اگرچه فعاليت بيولوژيك ماكروپرولاكتين كم است، در روش هاي مرسوم ايمونواسي به همراه پرولاكتين شركت مي كند و مي تواند منجر به اقدامات تشخيصي و درماني گران و غيرموثر گردد. روش كلاسيك تشخيصي ماكروپرولاكتينمي كروماتوگرافي فيلتراسيون ژلي مي باشد كه به صورت معمول در تمام آزمايشگاه ها قابل انجام نيست. اخيرا از روش رسوب ماكروپرولاكتين با پلي اتيلن گليكول براي تشخيص سريع، دقيق و ارزان ماكروپرولاكتينمي استفاده مي شود. هدف از اين مطالعه بررسي فراواني ماكروپرولاكتينمي در بيماران مبتلا به هيپرپرولاكتينمي با روش رسوب با پلي اتيلن- گليكول و مقايسه علايم كلينيكي (گالاكتوره و آمنوره) و راديولوژيك (ارزيابي هيپوفيز با MRI) در اين بيماران با بيماران مبتلا به هيپرپرولاكتينمي واقعي بود. مواد و روش ها: در اين مطالعه 50 بيمار مبتلا به هيپرپرولاكتينمي از نظر ماكروپرولاكتين با روش رسوب با پلي اتيلن گليكول بررسي شدند. در صورت اندازه گيري مجدد بيش از 40% اوليه در مجاورت با پلي اتيلن گليكول، بيمار مورد مبتلا به ماكروپرولاكتينمي در نظر گرفته شد. يافته ها: با اين روش در 14 بيمار وجود ماكروپرولاكتين اثبات شد. در بيماران گروه هيپرپرولاكتينمي واقعي، گالاكتوره در %59.4 و اوليگومنوره در %65.6 بيماران مشاهده شد، در صورتي كه در بيماران ماكروپرولاكتينمي در 8.3% گالاكتوره و در 25% موارد اوليگومنوره وجود داشت. هم چنين در بررسي هاي راديولوژيك در %85.7 بيماران مبتلا به ماكروپرولاكتينمي، هيپوفيز طبيعي بود. در صورتي كه در بيماران مبتلا به هيپرپرولاكتينمي واقعي در %41.2 بيماران تصوير هيپوفيز طبيعي گزارش شد. نتيجه گيري: شيوع ماكروپرولاكتينمي در هيپرپرولاكتينمي 28% و تفاوت يافته هاي باليني و راديولوژيك در اين دو گروه قابل ملاحظه است. چکیده
مشهد، خيابان احمدآباد، بيمارستان قائم، گروه داخلي غدد - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 
تعيين فراواني ماكروپرولاكتينمي در هيپرپرولاكتينمي با روش رسوب با پلي اتيلن گليكول و ارزيابي يافته هاي كلينيكي و راديولوژيك اين بيماران

مقدمه:
پرولاكتين در سه وزن مولكولي كوچك، بزرگ و خيلي بزرگ يا ماكروپرولاكتين در سرم وجود دارد. وجود ماكروپرولاكتين كه معمولا كمپلكس پرولاكتين و IgG است، ممكن است عامل هيپرپرولاكتينمي در تعداد زيادي از بيماران باشد. اگرچه فعاليت بيولوژيك ماكروپرولاكتين كم است، در روش هاي مرسوم ايمونواسي به همراه پرولاكتين شركت مي كند و مي تواند منجر به اقدامات تشخيصي و درماني گران و غيرموثر گردد. روش كلاسيك تشخيصي ماكروپرولاكتينمي كروماتوگرافي فيلتراسيون ژلي مي باشد كه به صورت معمول در تمام آزمايشگاه ها قابل انجام نيست. اخيرا از روش رسوب ماكروپرولاكتين با پلي اتيلن گليكول براي تشخيص سريع، دقيق و ارزان ماكروپرولاكتينمي استفاده مي شود. هدف از اين مطالعه بررسي فراواني ماكروپرولاكتينمي در بيماران مبتلا به هيپرپرولاكتينمي با روش رسوب با پلي اتيلن- گليكول و مقايسه علايم كلينيكي (گالاكتوره و آمنوره) و راديولوژيك (ارزيابي هيپوفيز با MRI) در اين بيماران با بيماران مبتلا به هيپرپرولاكتينمي واقعي بود.

مواد و روش ها:
در اين مطالعه 50 بيمار مبتلا به هيپرپرولاكتينمي از نظر ماكروپرولاكتين با روش رسوب با پلي اتيلن گليكول بررسي شدند. در صورت اندازه گيري مجدد بيش از 40% اوليه در مجاورت با پلي اتيلن گليكول، بيمار مورد مبتلا به ماكروپرولاكتينمي در نظر گرفته شد.

يافته ها:
با اين روش در 14 بيمار وجود ماكروپرولاكتين اثبات شد. در بيماران گروه هيپرپرولاكتينمي واقعي، گالاكتوره در %59.4 و اوليگومنوره در %65.6 بيماران مشاهده شد، در صورتي كه در بيماران ماكروپرولاكتينمي در 8.3% گالاكتوره و در 25% موارد اوليگومنوره وجود داشت. هم چنين در بررسي هاي راديولوژيك در %85.7 بيماران مبتلا به ماكروپرولاكتينمي، هيپوفيز طبيعي بود. در صورتي كه در بيماران مبتلا به هيپرپرولاكتينمي واقعي در %41.2 بيماران تصوير هيپوفيز طبيعي گزارش شد.

نتيجه گيري:
شيوع ماكروپرولاكتينمي در هيپرپرولاكتينمي 28% و تفاوت يافته هاي باليني و راديولوژيك در اين دو گروه قابل ملاحظه است.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

sibericum, ارگانیسمی, مغز استخوان, کلینیکی, نمونه واژن, سندرم, پروتئينوري, نانوباکتر, C1Q-C2-C3-C4-C5-9, مراكز آزمايشگاهي, محصولات پروبیوتیک, میکروتوبول, ساکاگوچی, سیترات, سمپلینگ معکوس, میکروبها, Virus, آنزیم لخته کننده سرین پروتئاز, استريم, ميكروسكوپي, ناقل, اپتيليال, میکروب, انجام آزمایشات روتین, سولفيدريل, هموگلوبين, كوكسييلا بورونتي, بیوتکنولوژیست‌ها, تخم انگل در ادرار, Golfo, نوروپاتی, اختصارات آزمايشگاهي, HEMATOCRIT, سولفونامیدها, CDKN1, مولکول DNA در اينترفاز, کریپتوسپوریدیوزیس, میتوکندریایی, هپاتیکا, Tمي, CA27-29, سطح هورمون کورتیزول, هموليتيك, آرتریت, هموگلوبین, سامان سعادت, سیستئین, متخصصان علوم آزمایشگاهی, هیدروکسیل, هماتوكريت, ماکروسیتوز, دیستوماتوز, سازمان جهانی پروتئومیکس , دندانهاي شيري, ارشد انگل, کلریدریک, آدرنال, Anti-MCV, سولفو, نیتروژن, دﻧﺎﺗﻮراﺳﯿﻮن, آمینوترانس, گلیکوپروتئینی, سم زدایی از بدن , کم کاری تیروئید, ایندومتاسین, یک خواب آرام, هایپرهیدروز, بیماری های ویروسی, آزمایش کلسترول خون ,