بررسي فراواني ماكروپرولاكتينمي و مقايسه علايم باليني و راديولوژيك آن با هيپروپرولاكتينمي واقعي در خانم هاي نابارور
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
تقوي سيدمرتضي*,آيت الهي حسين,خواجه دلويي حسين نویسنده / نويسندگان
مترجم
ماکروپرولاکتینمی - هیپرپرولاکتینمی - نابارور کلید واژه
زمينه و هدف: پرولاكتين در سه وزن مولكولي متفاوت كوچك، بزرگ و خيلي بزرگ يا ماكروپرولاكتين در سرم وجود دارد. وجود ماكروپرولاكتين كه معمولا كمپلكس پرولاكتين و IgG است ممكن است عامل هيپرپرولاكتينمي در تعداد زيادي از بيماران باشد. اگرچه فعاليت بيولوژيك ماكروپرولاكتين كم است؛ ولي در روش هاي مرسوم ايمونواسي به همراه پرولاكتين آزاد باعث نشان دادن سطح بالاي پرولاكتين شده و مي تواند منجر به اقدامات تشخيصي و درماني گران و غير موثر گردد. روش كلاسيك تشخيص ماكروپرولاكتينمي، كروماتوگرافي فيلتراسيون ژلي است كه به صورت معمول در تمام آزمايشگاهها قابل انجام نيست. به تازگي از روش رسوب ماكروپرولاكتين با پلي اتيلن گليكول براي تشخيص سريع، دقيق و ارزان ماكروپرولاكتينمي استفاده مي شود. هدف از اين مطالعه بررسي فراواني ماكروپرولاكتينمي در بيماران نابارور دچار هيپرپرولاكتينمي با روش رسوب با پلي اتيلن گليكول و مقايسه علايم كلينيكي و راديولوژيك آنها با بيماران مبتلا به هيپرپرولاكتينمي واقعي بود. روش بررسي: در اين مطالعه 17 بيمار نابارور داراي هيپرپرولاكتينمي (پرولاكتين بيشتر از 35µg/L) از نظر وجود ماكروپرولاكتين با روش رسوب با پلي اتيلن گليكول تحت بررسي قرار گرفتند. پرولاكتين قبل و بعد از رسوب با پلي اتيلن گليكول اندازه گيري شد و در صورت رسوب بيشتر از 60% پرولاكتين سرم در مجاورت با پلي اتيلن گليكول، بيمار مبتلا به ماكروپرولاكتينمي در نظر گرفته شد. نتايج در دو گروه با آزمون فيشر و با استفاده از نرم افزار SPSS بررسي و 05/ p<0 از نظر آماري معني دار در نظر گرفته شد. نتايج: در اين بررسي در 6 بيمار (35%) وجود ماكروپرولاكتين با روش فوق اثبات گرديد. از مجموع بيماران مبتلا به هيپرپرولاکتينمي واقعي (11 بيمار) در 8/81% گالاکتوره و در 9/90% اوليگومنوره وجود داشت؛ در صورتي که در بيماران دچار ماکروپرولاکتينمي در 3/33% گالاکتوره و در 6/16% اوليگومنوره وجود داشت. همچنين در بررسي هاي راديولوژي در 100% بيماران ماكروپرولاكتينمي هيپوفيز طبيعي ملاحظه گرديد. در صورتي كه در 5/45% بيماران مبتلا به هيپرپرولاكتينمي واقعي در تصوير، هيپوفيز طبيعي بود. نتيجه گيري: در بيماران ناباروري که در بررسي هاي هورموني هيپرپرولاکتينمي دارند قبل از بررسي هاي تشخيصي و درماني بيشتر بررسي از نظر ماکروپرولاکتينمي با روش رسوب با پلي اتيلن گليکول توصيه مي شود. چکیده
گروه غدد و متابوليسم،‌ بيمارستان قائم، خيابان احمد آباد، مشهد، ايران - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 
بررسي فراواني ماكروپرولاكتينمي و مقايسه علايم باليني و راديولوژيك آن با هيپروپرولاكتينمي واقعي در خانم هاي نابارور

زمينه و هدف:
پرولاكتين در سه وزن مولكولي متفاوت كوچك، بزرگ و خيلي بزرگ يا ماكروپرولاكتين در سرم وجود دارد. وجود ماكروپرولاكتين كه معمولا كمپلكس پرولاكتين و IgG است ممكن است عامل هيپرپرولاكتينمي در تعداد زيادي از بيماران باشد. اگرچه فعاليت بيولوژيك ماكروپرولاكتين كم است؛ ولي در روش هاي مرسوم ايمونواسي به همراه پرولاكتين آزاد باعث نشان دادن سطح بالاي پرولاكتين شده و مي تواند منجر به اقدامات تشخيصي و درماني گران و غير موثر گردد. روش كلاسيك تشخيص ماكروپرولاكتينمي، كروماتوگرافي فيلتراسيون ژلي است كه به صورت معمول در تمام آزمايشگاهها قابل انجام نيست. به تازگي از روش رسوب ماكروپرولاكتين با پلي اتيلن گليكول براي تشخيص سريع، دقيق و ارزان ماكروپرولاكتينمي استفاده مي شود. هدف از اين مطالعه بررسي فراواني ماكروپرولاكتينمي در بيماران نابارور دچار هيپرپرولاكتينمي با روش رسوب با پلي اتيلن گليكول و مقايسه علايم كلينيكي و راديولوژيك آنها با بيماران مبتلا به هيپرپرولاكتينمي واقعي بود.

روش بررسي:
در اين مطالعه 17 بيمار نابارور داراي هيپرپرولاكتينمي (پرولاكتين بيشتر از 35µg/L) از نظر وجود ماكروپرولاكتين با روش رسوب با پلي اتيلن گليكول تحت بررسي قرار گرفتند. پرولاكتين قبل و بعد از رسوب با پلي اتيلن گليكول اندازه گيري شد و در صورت رسوب بيشتر از 60% پرولاكتين سرم در مجاورت با پلي اتيلن گليكول، بيمار مبتلا به ماكروپرولاكتينمي در نظر گرفته شد. نتايج در دو گروه با آزمون فيشر و با استفاده از نرم افزار SPSS بررسي و 05/ p<0 از نظر آماري معني دار در نظر گرفته شد.

نتايج:
در اين بررسي در 6 بيمار (35%) وجود ماكروپرولاكتين با روش فوق اثبات گرديد. از مجموع بيماران مبتلا به هيپرپرولاکتينمي واقعي (11 بيمار) در 8/81% گالاکتوره و در 9/90% اوليگومنوره وجود داشت؛ در صورتي که در بيماران دچار ماکروپرولاکتينمي در 3/33% گالاکتوره و در 6/16% اوليگومنوره وجود داشت. همچنين در بررسي هاي راديولوژي در 100% بيماران ماكروپرولاكتينمي هيپوفيز طبيعي ملاحظه گرديد. در صورتي كه در 5/45% بيماران مبتلا به هيپرپرولاكتينمي واقعي در تصوير، هيپوفيز طبيعي بود.

نتيجه گيري:
در بيماران ناباروري که در بررسي هاي هورموني هيپرپرولاکتينمي دارند قبل از بررسي هاي تشخيصي و درماني بيشتر بررسي از نظر ماکروپرولاکتينمي با روش رسوب با پلي اتيلن گليکول توصيه مي شود.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

گرانول, میلوفیبروز, هليكوباكتر, پس از مرگ, باکتریهای گوگردی, gamma-tocopherol،, ﭘﻼﺳﻤﯿﺪي, Diphyllobothrium, پیام وزیر بهداشت, نیش, مختصر, مخمرها, Analyzer‏, مغز انسان, اسپوروزئیت, هموگلوبین, سرطان سینه, نسبت کلسیم به پتاسیم , آئدس, جریان ادرار, هماتولوژی, سيتوزول, فلوئور, Lymphocyte, تفســــير آزمـــايش كامل ادرار , rouleaux, آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور, مادرزادی, کلاریترومایسین, میکروسکوپی, فیزیولوژیک, سيستين, بیماری سرطان, ناباروری, مولکول DNA در اينترفاز, سئوالات آزمایشگاهی, phasco, تست G6PD, تتراسایکلین, روش real-time PCR, خون شناسی, واكسيناسيون, میکروبیولوژی, مرحله G2 به M, آلدئید, هفتمین جشنواره کشوری رازی, بزرگترین کشف دنیای پزشکی, لاروهای, ویروس, نازائی, هسته, منوکلونال, کم شدن آب بدن, اکینوسیت, ویروس, فسفات, Zebrina, پاپانيكولا, iron/TIBC), آگلوتینوژن, پاپیلوم, نانومتر, اپی‌نفرین, لیپوپروتئین, آنتی‌بادی‌های, مدفوع, پروماستيگوت‌ها, ریاجنتهای, تستهای آزمایشگاهی (Calcitonin), IFA,