بررسي شيوع آمنوره هايپوگونادوتروپيك در بيماران نابارور و ميزان حاملگي به دنبال درمان
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
ترابي زاده عاليه*,وحيدرودسري فاطمه نویسنده / نويسندگان
مترجم
آمنوره - هایپو گونادو تروپیک - نابارور کلید واژه
زمينه و هدف: آمنوره هیپوگونادوتروپیک یکی از انواع آمنوره اولیه است که در اثر کاهش ترشح GnRh از هیپو-تالاموس ایجاد می شود و موجب ناباروری می‌ گردد. با توجه به اينكه ناباروري يكي از مشكلات مهم 15-10% زوجين مي‌باشد، مطالعه حاضر با هدف بررسي شيوع آمنوره هايپوگونادوتروپيك در بيماران نابارور و ميزان حاملگي آنها در پاسخ به درمان‌ انجام شد. روش بررسي: اين مطالعه مقطعي- ‌تحليلي به منظور بررسي ميزان بروز آمنوره هايپوگونادوتروپيك در ميان زنان نابارور مراجعه كننده به مركز ناباروري منتصريه مشهد از فروردين 1379 لغايت 1381 صورت گرفت. از مجموع 2150 مراجعه كننده كه تحت بررسي قرار گرفتند 35 مورد آمنوره هايپوگونادوتروپيك داشتند. 3 مورد به علت عدم پيگيري ازمطالعه حذف شدند. اطلاعات جمع‌آوري شده شامل سن بيمار، ‌طول مدت ناباروري، وضعيت قاعدگي، سابقه عمل جراحي يا بيماري‌هاي زمينه‌اي، چگونگي رژيم غذايي و مصرف دارو بود. همچنين معاينات ژنيكولوژي، آزمايشات هورموني و سونوگرافي‌هاي لازم انجام و نتايج در پرسشنامه‌اي ثبت شد. بيماران سه دوره تحت درمان القاء تخمك‌گذاري قرار گرفتند. جهت تاييد حاملگي اندازه‌گيري b-hCG سرم و سونوگرافي واژينال مورد استفاده قرار گرفت. اطلاعات حاصل از پرونده جمع‌آوري و ثبت شد، سپس از طريق نرم افزار SPSS و با استفاده از روش‌هاي آماري تحليلي مانند تست t مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. سطح معني‌داري P<0.05 تلقي شد. نتايج:‌ محدوده سنی بیماران بین 35–20 سال و مدت ناباروری آنان بین 14-5/1 سال متغیر بود میزان شيوع آمنوره هايپوگونادوتروپيك در اين مطالعه 6/1% بود. تمامي بيماران سطح سرمي FSH و LH كمتر از ml/5 mIU داشتند. ميانگين سطح پرولاكتين 21.7±34.8 mIU/ml و سطح TSH 1.2±0.6 mIU/ml بود. به دنبال درمان، 14 مورد حاملگي (معادل 7/43%) ايجاد شد. نتيجه گيري: شیوع ناباروری به علت آمنوره هیپوگونادوتروپیک به میزان 16 در هزار نفر بود. این نوع ناباروري از مواردي است كه به خوبي با درمان‌هاي رايج تحريك تخمك‌گذاري قابل درمان است و در اين مطالعه با وجود مدت كم دوره درمان (3 سيكل) در 7/43% موارد بارداري روي داد. انتظار مي‌رود با افزايش طول مدت درمان موفقيت بيشتري به دست آيد. چکیده
گروه زنان و مامايي، بيمارستان قائم (عج)، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني مشهد، مشهد، ايران- ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 
بررسي شيوع آمنوره هايپوگونادوتروپيك در بيماران نابارور و ميزان حاملگي به دنبال درمان


زمينه و هدف:
آمنوره هیپوگونادوتروپیک یکی از انواع آمنوره اولیه است که در اثر کاهش ترشح GnRh از هیپو-تالاموس ایجاد می شود و موجب ناباروری می‌ گردد. با توجه به اينكه ناباروري يكي از مشكلات مهم 15-10% زوجين مي‌باشد، مطالعه حاضر با هدف بررسي شيوع آمنوره هايپوگونادوتروپيك در بيماران نابارور و ميزان حاملگي آنها در پاسخ به درمان‌ انجام شد.

روش بررسي:
اين مطالعه مقطعي- ‌تحليلي به منظور بررسي ميزان بروز آمنوره هايپوگونادوتروپيك در ميان زنان نابارور مراجعه كننده به مركز ناباروري منتصريه مشهد از فروردين 1379 لغايت 1381 صورت گرفت. از مجموع 2150 مراجعه كننده كه تحت بررسي قرار گرفتند 35 مورد آمنوره هايپوگونادوتروپيك داشتند. 3 مورد به علت عدم پيگيري ازمطالعه حذف شدند. اطلاعات جمع‌آوري شده شامل سن بيمار، ‌طول مدت ناباروري، وضعيت قاعدگي، سابقه عمل جراحي يا بيماري‌هاي زمينه‌اي، چگونگي رژيم غذايي و مصرف دارو بود. همچنين معاينات ژنيكولوژي، آزمايشات هورموني و سونوگرافي‌هاي لازم انجام و نتايج در پرسشنامه‌اي ثبت شد. بيماران سه دوره تحت درمان القاء تخمك‌گذاري قرار گرفتند. جهت تاييد حاملگي اندازه‌گيري b-hCG سرم و سونوگرافي واژينال مورد استفاده قرار گرفت. اطلاعات حاصل از پرونده جمع‌آوري و ثبت شد، سپس از طريق نرم افزار SPSS و با استفاده از روش‌هاي آماري تحليلي مانند تست t مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. سطح معني‌داري P<0.05 تلقي شد.

نتايج:‌
محدوده سنی بیماران بین 35–20 سال و مدت ناباروری آنان بین 14-5/1 سال متغیر بود میزان شيوع آمنوره هايپوگونادوتروپيك در اين مطالعه 6/1% بود. تمامي بيماران سطح سرمي FSH و LH كمتر از ml/5 mIU داشتند. ميانگين سطح پرولاكتين 21.7±34.8 mIU/ml و سطح TSH 1.2±0.6 mIU/ml بود. به دنبال درمان، 14 مورد حاملگي (معادل 7/43%) ايجاد شد.

نتيجه گيري:
شیوع ناباروری به علت آمنوره هیپوگونادوتروپیک به میزان 16 در هزار نفر بود. این نوع ناباروري از مواردي است كه به خوبي با درمان‌هاي رايج تحريك تخمك‌گذاري قابل درمان است و در اين مطالعه با وجود مدت كم دوره درمان (3 سيكل) در 7/43% موارد بارداري روي داد. انتظار مي‌رود با افزايش طول مدت درمان موفقيت بيشتري به دست آيد.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

نخبگان, Nanobacter, ویتامین, الکترولیت, میکروگرانشی, آزمایشات ساندویچی, آرام‌بخشی, آنالایزر, دترجنت, ویتامین, پردنیزولون, نارسایی کبد, آرتي-پي‌سي, استروژنها, کربوکسیل, دیابت نوع دو, افسردگی , پروب‌های, پروپلاسم, قطر هاله, کلریدریک, آزمون هاي رقابتي, leukemia, میگرنی, دریافت‌کننده اعضای پیوندی, مصرف دارچین , تستهای آزمایشگاهی (Chloride), گلیگوژن, نفلومتری, تضمین کیفیت در آزمایشگاه های تشخیص طبی, متفورمین, داروهای کشنده سرطان, استافیلوکوک, میکروارگانیسم, تخمدانها, میکروسکوپ, تروپونین, خطر مرگ , CRF, ASPARTATAE, fibrosis, استافيلوكوك, بیماری التهابی روده, نیتروژن, هپاتیت, داروهای اسپرين يا بروفن, باکتری‌ها، قارچ‌ها و مخمرها, هموگلوبین, عفونت, پوکی, زخم دوازدهه, اتوآنالايزرهايي, پیوند اعضاء بدن, پروزون, شيستوزوميا, رشته پاتولوژی, برونکوسکوپی, دگزامتازون, صادق آملی لاریجانی, کالیبره, آرابینوز, HBeAg, FFP, Cryptococcus, آنتی‌بادی, زخم سيفليس , یک نوع باکتری به نام Synechocystis, ماهیچه‌های, نوترکیب, مقابله با بیماری ایدز ,