بررسي نوع و ميزان جهش هاي موجود در اگزون هاي 5 و 8 ژن سرکوبگر تومور TP53 در بيماران مبتلا به سرطان سلول سنگفرشي ريه بستري در بيمارستان افضلي پور کرمان
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
محمدي غلام عباس,وزيري گهر علي,شكيبا محمدرضا,بقايي وجي مسعود نویسنده / نويسندگان
مترجم
تومور TP53 - سرطان سلول سنگفرشی ریه - کلید واژه
مقدمه: سرطان ريه دومين سرطان شايع در زنان پس از سرطان پستان و همين طور در مردان پس از سرطان پروستات است. از بين تمامي ژن هايي که در سرطان ريه دچار جهش مي شوند، ژن TP53 که در موقعيت 13.1 17 p قرار دارد از اهميت تشخيصي و پيش آگهي قابل توجهي برخوردار است و جهش هاي اين ژن از جمله وقايع کليدي در سرطان زايي ريه به حساب مي آيند. در اين مطالعه، نوع و ميزان جهش هاي احتمالي موجود در اگزون هاي 5 و 8 ژن TP53 در بيماران مبتلا به سرطان سلول سنگفرشي ريه بستري در بيمارستان افضلي پور کرمان بين سال هاي 1376 تا 1384 مورد بررسي قرار گرفت. روش: پس از دريافت بلوک هاي پارافيني حاوي تومور بافت ريه تثبيت شده با فرمالين، DNA آنها استخراج گرديد و پس از تکثير اگزون هاي 5 و 8 توسط روش PCR، توالي بازهاي آنها تعيين گرديد. يافته ها: آناليز نتايج تعيين توالي نشان داد که در 18 نمونه از 22 نمونه (81.8 درصد) در اگزون 5 و در 15 نمونه از 18 نمونه (83.3 درصد) در اگزون 8 ژن TP53 جهش وجود دارد. از مجموع 64 کدون جهش يافته در اگزون 5 نمونه هاي فوق، جهش در کدون هاي 6 (17 درصد)، 14 (7.8 درصد) و 25 (4.6 درصد) بيشترين شيوع را داشتند و همچنين از مجموع 46 کدون جهش يافته در اگزون 8 نمونه هاي فوق، کدون هاي 2 (13 درصد)، 27 و 35 (هر کدام 10.86 درصد) بيشترين شيوع را داشتند. نتيجه گيري: جهش هاي ژن TP53 در بيماران مورد مطالعه، شيوع نسبتا بالايي در مقايسه با ساير مطالعات داشتند. اين امر ممکن است به دليل تفاوت هاي ژنتيکي و اختلافات موجود در عوامل محيطي و پارامترهاي اپيدميولوژيکي مانند نحوه رژيم غذايي و شيوه زندگي باشد. چکیده
بخش بيوشيمي، دانشکده پزشکي افضلي پور، دانشگاه علوم پزشکي کرمان - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 
بررسي نوع و ميزان جهش هاي موجود در اگزون هاي 5 و 8 ژن سرکوبگر تومور TP53 در بيماران مبتلا به سرطان سلول سنگفرشي ريه بستري در بيمارستان افضلي پور کرمان

مقدمه:

سرطان ريه دومين سرطان شايع در زنان پس از سرطان پستان و همين طور در مردان پس از سرطان پروستات است. از بين تمامي ژن هايي که در سرطان ريه دچار جهش مي شوند، ژن TP53 که در موقعيت 13.1 17 p قرار دارد از اهميت تشخيصي و پيش آگهي قابل توجهي برخوردار است و جهش هاي اين ژن از جمله وقايع کليدي در سرطان زايي ريه به حساب مي آيند. در اين مطالعه، نوع و ميزان جهش هاي احتمالي موجود در اگزون هاي 5 و 8 ژن TP53 در بيماران مبتلا به سرطان سلول سنگفرشي ريه بستري در بيمارستان افضلي پور کرمان بين سال هاي 1376 تا 1384 مورد بررسي قرار گرفت.

روش:

پس از دريافت بلوک هاي پارافيني حاوي تومور بافت ريه تثبيت شده با فرمالين، DNA آنها استخراج گرديد و پس از تکثير اگزون هاي 5 و 8 توسط روش PCR، توالي بازهاي آنها تعيين گرديد.

يافته ها:

آناليز نتايج تعيين توالي نشان داد که در 18 نمونه از 22 نمونه (81.8 درصد) در اگزون 5 و در 15 نمونه از 18 نمونه (83.3 درصد) در اگزون 8 ژن TP53 جهش وجود دارد. از مجموع 64 کدون جهش يافته در اگزون 5 نمونه هاي فوق، جهش در کدون هاي 6 (17 درصد)، 14 (7.8 درصد) و 25 (4.6 درصد) بيشترين شيوع را داشتند و همچنين از مجموع 46 کدون جهش يافته در اگزون 8 نمونه هاي فوق، کدون هاي 2 (13 درصد)، 27 و 35 (هر کدام 10.86 درصد) بيشترين شيوع را داشتند.

نتيجه گيري:

جهش هاي ژن TP53 در بيماران مورد مطالعه، شيوع نسبتا بالايي در مقايسه با ساير مطالعات داشتند. اين امر ممکن است به دليل تفاوت هاي ژنتيکي و اختلافات موجود در عوامل محيطي و پارامترهاي اپيدميولوژيکي مانند نحوه رژيم غذايي و شيوه زندگي باشد.

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

فوروسماید, مورفولوژیک, تشخیص بیماری های چشم, میکروسکوپ, مانيتول, پدیده homotaxis, واحد کنترل کیفی, پيكوگرم, بنزالکونیوم, ردیابی, سلولهای بنیادی, مصرف لبنیات, CONCENTRATION, فشار زیادی روی معده, عفونت مثانه, بيوتكنولوژي, پروتز, بیماری تیروزونومی, سوزناک, کلسترول خوب خون, کورتیکوئید, ابیوژنز, drmodarreslab, ویروسها, واژینالیس, کرینکتروس, ساماندهی, مادرزادی, واکنشهای, ناشناخته, هیپوفیز, پیگمانت, هرپس سیمپلکس, هیبرید, آدنیلیک, ميكرون, ژنهای, اﯾﻤﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن, کاهش اوره, استرپتولیزین, كونژوگه, کاندیدا, نانوباکترها, آپولو, نوتروفیل, لنفوسیتی, فارمدآوران سبز, اعضای خون‌ساز بدن, سایکلین, نوتروفیل, كوت, آدنوویروسها, سرولوژي, Sánchez-Jiménez, آبرگل, مرفین, اسپری بکلومتازون و فلوتیکازون, لنفوترپیک, منونوکلئوز, ويروس‌هاي, بیومولکولها, نیمه‌کریستالین, کیستیک, هورمونی, درمان ام اس, نمونه ادرار, اداره کل تجهیزات پزشکی, سیستماتیک, اسپورها, منوسیتها,