میزان بالای کلسیم درخون ، احتمال بروزسرطان پروستات کشنده را افزایش می دهد
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
دکتر اشوارتز – دکتر اسکینر نویسنده / نويسندگان
سپیده ظهیری مترجم
کلسیم – سرطان پروستات کلید واژه
در ایالت کلورادو آمریکاWakeforest and Wisconsin بر طبق تخقیقات انجام شده از دانشگاه ، مردانی که دارای میزان بالایی از کلسیم می باشند ممکن است احتمال افزاینده ای از سرطان پروستات کشنده داشته باشند. بر طبق گفته دکتر G.Schwartz(دکتری بیولوژی سرطان و اپیدمیولوژی دانشگاه) مردان با رنج بالاتر از رنج نرمال کلسیم ، متعاقبا 3برابر بیشتر از دیگران احتمال داشتن سرطان پروستات کشنده را دارند. محققان در ماه دسامبر در مجله آمریکایی تحقیقات سرطان نشریه ای را در زمینه اپیدمیولوژی سرطان و زیست نشانگر ها و پیشگیری ها منتشر کردند. دکتر Halcon G.Skinnerاز دانشگاه پزشکی و سلامت عمومی دانشگاه sconsin تاکید کرد که ارتباط کمی بین کلسیم در رژیم غذایی و کلسیم سرم وجود دارد. بنابر این مردان احتیاجی به تمرکز بر روی کاهش میزان کلسیم جذب شده از رژیم غذاییشان ندارند. دکترSchwartz and Skinner نتایجی را بر روی 2814 مرد که در سنجش تغذیه و سلامت ملی شرکت کرده بودند بدست آوردند. اندازه گیری مقدار کلسیم در خون افراد قبل از مشاهده سرطان پروستات در حدود 9سا ل و 9 ماه پیگیری شد .محققان بر روی 85 مورد سرطان پروستات و 25 مرگ ناشی از سرطان پروستات متمرکز شده بودند که 2814 مرد شرکت کننده را بر پایه میزان کلسیم خونشان به 3 گروه تقسیم کردند . این اولین مطالعات برای تشخیص سرطان پروستات با میزان کلسیم خون می باشد. آنها فرضیه بالا بودن میزان کلسیم سرم به عنوان یک فاکتور قوی در ارتباط با سرطان پروستات کشنده و همچنین بالا بودن میزان هورمون پاراتیروئید راتایید می کنند. آنها می گویند اگر ارتباط بین کلسیم سرم و سرطان پروستات کشنده نتایجی مبنی بر اثبات آن باشد ، می توان با استفاده از داروهای کاهش دهنده میزان کلسیم خون و هورمون پاراتیروئید ، بروز سرطان پروستات کشنده را کاهش داد. هم کلسیم خون و هم هورمون پاراتیروئید برای افزایش رشد غده پروستات مهم شناخته شده اند. میزان کلسیم خون به هورمون پاراتیروئید ارتباط دارد که اختلاف کمی در میزان کلسیم اضافی افراد است و کلسیم اساسا در تعدادی از اعمال بدن دخالت دارد. کلسیم نه تنها در انقباض سیستم عصبی ماهیچه ها بلکه درانقباض الکتریکی ماهیچه های قلب مفید است. مقدار کم کلسیم خون یعنی کمتر از 7میلی گرم بر دسی لیتر می تواند باعث کنترل نشدن پرش های ماهیچه ای و یا انقباض آنها شود و مقدار بالای کلسیم خون بالای 14 میلی گرم بر دسی لیتر می تواند باعث یک کوما گردد . بدن شما قطعا نمی تواند بین انفباض ماهیجه ها و کوما نوسان برقرار کند بنابراین میزان کلسیم خون به طور محسوسی باید کنترل شود . در قسمت سوم شرکت کنندگان که میزان بالایی از کلسیم نرمال بین 9.9 تا 10.5 میلی گرم بر دسی لیتر داشتند ، عنوان کردند که میزان کلسیم و مقدار هورمون پاراتیروئید در بیماران با بیماری مزمن کلیه باید بررسی شود. اندازه گیری کلسیم خون باید به طور روتین در ویزیت های دکتر انجام گردد. بنابراین پزشک می تواند تعیین کند که آیا میزان کلسیم در مرد بالا است یا پایین .بنابراین مطلبی که در این مقاله پیشنهاد می شود این است که یک مرد می تواند احتمال بروز سرطان پروستات کشنده خودش را به وسیله کاهش دادن میزان کلسیم و هورمون پاراتیروئید خونش کاهش دهد. چکیده
استخراج شده از سایت اینترنتیwww.medicalarticle.com - ارسالی از طرف کاربر sepideh منابع
. .
 

 میزان بالای کلسیم درخون ، احتمال بروزسرطان پروستات کشنده را افزایش می دهد

مقدمه :
در ایالت کلورادو آمریکا
Wakeforest and Wisconsin بر طبق تخقیقات انجام شده از دانشگاه ، مردانی که دارای میزان بالایی از کلسیم می باشند ممکن است احتمال افزاینده ای از سرطان پروستات کشنده داشته باشند. بر طبق گفته دکتر G.Schwartz(دکتری بیولوژی سرطان و اپیدمیولوژی دانشگاه) مردان با رنج بالاتر از رنج نرمال کلسیم ، متعاقبا 3برابر بیشتر از دیگران احتمال داشتن سرطان پروستات کشنده را دارند.

محققان در ماه دسامبر در مجله آمریکایی تحقیقات سرطان نشریه ای را در زمینه اپیدمیولوژی سرطان و زیست نشانگر ها و پیشگیری ها منتشر کردند.

دکتر Halcon G.Skinnerاز دانشگاه پزشکی و سلامت عمومی دانشگاه sconsin تاکید کرد که ارتباط کمی بین کلسیم در رژیم غذایی و کلسیم سرم وجود دارد. بنابر این مردان احتیاجی به تمرکز بر روی کاهش میزان کلسیم جذب شده از رژیم غذاییشان ندارند.

دکترSchwartz and Skinner نتایجی را بر روی 2814 مرد که در سنجش تغذیه و سلامت ملی شرکت کرده بودند بدست آوردند. اندازه گیری مقدار کلسیم در خون افراد قبل از مشاهده سرطان پروستات در حدود 9سا ل و 9 ماه پیگیری شد .محققان بر روی 85 مورد سرطان پروستات و 25 مرگ ناشی از سرطان پروستات متمرکز شده بودند که 2814 مرد شرکت کننده را بر پایه میزان کلسیم خونشان به 3 گروه تقسیم کردند . این اولین مطالعات برای تشخیص سرطان پروستات با میزان کلسیم خون می باشد. آنها فرضیه بالا بودن میزان کلسیم سرم به عنوان یک فاکتور قوی در ارتباط با سرطان پروستات کشنده و همچنین بالا بودن میزان هورمون پاراتیروئید راتایید می کنند.

آنها می گویند اگر ارتباط بین کلسیم سرم و سرطان پروستات کشنده نتایجی مبنی بر اثبات آن باشد ، می توان با استفاده از داروهای کاهش دهنده میزان کلسیم خون و هورمون پاراتیروئید ، بروز سرطان پروستات کشنده را کاهش داد.

هم کلسیم خون و هم هورمون پاراتیروئید برای افزایش رشد غده پروستات مهم شناخته شده اند. میزان کلسیم خون به هورمون پاراتیروئید ارتباط دارد که اختلاف کمی در میزان کلسیم اضافی افراد است و کلسیم اساسا در تعدادی از اعمال بدن دخالت دارد. کلسیم نه تنها در انقباض سیستم عصبی ماهیچه ها بلکه درانقباض الکتریکی ماهیچه های قلب مفید است. مقدار کم کلسیم خون یعنی کمتر از 7میلی گرم بر دسی لیتر می تواند باعث کنترل نشدن پرش های ماهیچه ای و یا انقباض آنها شود و مقدار بالای کلسیم خون بالای 14 میلی گرم بر دسی لیتر می تواند باعث یک کوما گردد . بدن شما قطعا نمی تواند بین انفباض ماهیجه ها و کوما نوسان برقرار کند بنابراین میزان کلسیم خون به طور محسوسی باید کنترل شود .

در قسمت سوم شرکت کنندگان که میزان بالایی از کلسیم نرمال بین 9.9 تا 10.5 میلی گرم بر دسی لیتر داشتند ، عنوان کردند که میزان کلسیم و مقدار هورمون پاراتیروئید در بیماران با بیماری مزمن کلیه باید بررسی شود. اندازه گیری کلسیم خون باید به طور روتین در ویزیت های دکتر انجام گردد. بنابراین پزشک می تواند تعیین کند که آیا میزان کلسیم در مرد بالا است یا پایین .بنابراین مطلبی که در این مقاله پیشنهاد می شود این است که یک مرد می تواند احتمال بروز سرطان پروستات کشنده خودش را به وسیله کاهش دادن میزان کلسیم و هورمون پاراتیروئید خونش کاهش دهد.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

لیزوزیم, ارگانیسمها, جهش ژنی, پنوموکوک, Latant, آزمایش, مختصر, پسوریازیس, پروستات, تست های خونی, بیماری های اتوایمیون , دستگاه اتو آنالایزر الایزا و کمولومینسانس, کشف پنی سیلین, pneumoniae, فتالیس, دایمرهای, عكسبرداري, انستیتو تکنولوژى کالیفرنیا, هموگلوبین, یبوست و اسهال, پروستات, کیت های هورمونی, پلاسمین, پيلوري, کنترل کیفی لوپ میکروب شناسی, لایه‌های مخاطی معده, گیرنده های ویتامین D, سیستماتیک, هورمون, کانامایسین, گلوبولینهای, ناوداني, کپسومرها, هماتولوژی, میکروبیولوژیکی, چاهک, مرگ و میر زودرس, گلبول هاي سفيد, قطع سريع خونريزي, لوسمی‌ حاد, جشنواره, شيميوتاكتيك, بيماران هموفيلي, MHC-I, مورفولوژیکی, ملاحظات اپيدميولوژيك, آلرژی, اداره سلامت دهان و دندان, میکروسکوپ, بیومولکولها, تخصص, B19, ضدویروسی, دیابت شیرین, مولكول, تسكين كرامپ هاي شكمي, مونوسیتها, نکروز, بیماریهای قلبی, اپتیک, مونوسیت, گلوکوز, میکروتوم, بیماری آلزایمر , پيريمتامين‌،, اندوتلیال, متخصصان علوم آزمایشگاهی, دژنرسانس, اتوآنالايزرها, ميكروسكوپي,