بررسي ميزان همراهي افزايش شمارش لكوسيتي، CRP و ESR در آپانديسيت حاد
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
باقي ايرج نویسنده / نويسندگان
مترجم
شمارش لوکوسیتی - CRP - ESR - آپاندیسیت حاد کلید واژه
مقدمه: آپانديسيت حاد يكي از شايعترين اورژانس‌هاي جراحي است. تشخيص باليني آن در بيماران بويژه در خانم ها تا 2/23% موارد ممكن است اشتباه باشد، براي افزايش دقت تشخيص گاه از تست هاي آزمايشگاهي از جمله شمارش لكوسيتي و CRP استفاده مي شود اما ارزش تشخيصي آنها بويژه ارزش تشخيصي CRP و نيز ESR و لزوم انجام آنها قبل از عمل همواره مورد بحث و تبادل نظر بوده است. هدف: هدف از اين مطالعه تعيين ارزش تشخيصي شمارش لكوسيتي و افزايش CRP و ESR در تشخيص آپانديسيت حاد مي باشد. مواد و روش ها: اين مطالعه بصورت آينده نگر بر روي 158 بيمار با تشخيص باليني آپانديسيت حاد كه تحت جراحي قرار گرفته اند انجام شده است. براي همه بيماران قبل از عمل CBC، CRP و ESR انجام شده‌است. سپس شاخص‌هاي اعتبار تست‌هاي مورد نظر شامل حساسيت، ‌ويژگي و ارزش اخباري مثبت Positive predictive value) يا PPV)‌ و ارزش اخباري منفي (Negative predictive value يا NPV)‌ تعيين و تجزيه و تحليل گرديده است. نتايج: از 158 بيمار آپاندكتومي شده 98 نفر مرد (62%) و 60 نفر زن (38%)‌ بودند. ميانگين سني 41/28 سال و طيف سني از 3 تا 70 سال متغيربوده است. از اين ميان وجود آپانديسيت حاد در 146 نفر (4/92%) در پاتولوژي تاييد شد. در 12 مورد (6/7%) آپانديس نرمال گزارش شد. ميزان حساسيت، ويژگي، PPV و NPV براي افزايش شمارش لكوسيتي به ترتيب 2/84%، 3/33%، 9/93% و 8/14% بود. اين شاخص‌ها براي CRP به ترتيب 4/79%، 25%، 8/92% و 09/9% و براي ESR به ترتيب معادل 2/69%، 3/8%، 2/90% و 2/2% بود. وقتي هر سه تست با هم براي تشخيص بكار روند اين شاخص ها به ترتيب معادل 8/54%، 6/66%، 2/95% و 8/10% بود. نتيجه گيري: با توجه به حساسيت و ارزش اخباري مثبت (PPV) بالاي تست هاي WBC، CRP، ESR مي‌توان نتيجه گرفت كه مثبت شدن اين تست ها در بيماران مشكوك به آپانديسيت سبب تقويت تشخيص باليني مي شود ولي پائين بودن ارزش اخباري منفي (NPV) اين تست ها حاكي از آن است كه منفي بودن هر كدام از اين تست ها يا مجموع هر سه تست به هيچ وجه نمي‌تواند وجود آپانديسيت حاد را رد كند. چکیده
رشت، بيمارستان پورسينا، گروه جراحي عمومي - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 
بررسي ميزان همراهي افزايش شمارش لكوسيتي، CRP و ESR در آپانديسيت حاد

مقدمه:

آپانديسيت حاد يكي از شايعترين اورژانس‌هاي جراحي است. تشخيص باليني آن در بيماران بويژه در خانم ها تا 2/23% موارد ممكن است اشتباه باشد، براي افزايش دقت تشخيص گاه از تست هاي آزمايشگاهي از جمله شمارش لكوسيتي و CRP استفاده مي شود اما ارزش تشخيصي آنها بويژه ارزش تشخيصي CRP و نيز ESR و لزوم انجام آنها قبل از عمل همواره مورد بحث و تبادل نظر بوده است.

هدف:

هدف از اين مطالعه تعيين ارزش تشخيصي شمارش لكوسيتي و افزايش CRP و ESR در تشخيص آپانديسيت حاد مي باشد.

مواد و روش ها:

اين مطالعه بصورت آينده نگر بر روي 158 بيمار با تشخيص باليني آپانديسيت حاد كه تحت جراحي قرار گرفته اند انجام شده است. براي همه بيماران قبل از عمل CBC، CRP و ESR انجام شده‌است. سپس شاخص‌هاي اعتبار تست‌هاي مورد نظر شامل حساسيت، ‌ويژگي و ارزش اخباري مثبت Positive predictive value) يا PPV)‌ و ارزش اخباري منفي (Negative predictive value يا NPV)‌ تعيين و تجزيه و تحليل گرديده است.

نتايج:

از 158 بيمار آپاندكتومي شده 98 نفر مرد (62%) و 60 نفر زن (38%)‌ بودند. ميانگين سني 41/28 سال و طيف سني از 3 تا 70 سال متغيربوده است. از اين ميان وجود آپانديسيت حاد در 146 نفر (4/92%) در پاتولوژي تاييد شد. در 12 مورد (6/7%) آپانديس نرمال گزارش شد.

ميزان حساسيت، ويژگي، PPV و NPV براي افزايش شمارش لكوسيتي به ترتيب 2/84%، 3/33%، 9/93% و 8/14% بود. اين شاخص‌ها براي CRP به ترتيب 4/79%، 25%، 8/92% و 09/9% و براي ESR به ترتيب معادل 2/69%، 3/8%، 2/90% و 2/2% بود.

وقتي هر سه تست با هم براي تشخيص بكار روند اين شاخص ها به ترتيب معادل 8/54%، 6/66%، 2/95% و 8/10% بود.

نتيجه گيري:
با توجه به حساسيت و ارزش اخباري مثبت (PPV) بالاي تست هاي WBC، CRP، ESR مي‌توان نتيجه گرفت كه مثبت شدن اين تست ها در بيماران مشكوك به آپانديسيت سبب تقويت تشخيص باليني مي شود ولي پائين بودن ارزش اخباري منفي (NPV) اين تست ها حاكي از آن است كه منفي بودن هر كدام از اين تست ها يا مجموع هر سه تست به هيچ وجه نمي‌تواند وجود آپانديسيت حاد را رد كند.نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

همولیتیک, درماتوفیت, آفلاتوکسین‌ها G 2, Cyclin-dependent, سیفلیس, WBC, گرانولهای, باسیلوس , دانشگاه لانژو, پیتدکراتولایزیس, تب ويروسي, ژنتیک, پروپرانولول, مجله PLOS ONE , كشت, تیموتی, متورم, پلی, کپسید, iron/serum, پروژسترون, واکسن, هیپو, منونوکلئوز, میکرو, آنژین, نانوسیم, Bacteriology, Nutrition and Cancer , مسکن غیراستروئیدی, بیماری تخمدان پلی کیستیک, پروبیوتیک‌ها, MEAN CORPOSCULAR VOLUME مخفف MCV, تستهای, آنتی‌بیوتیک‌ها , جهش‌هاي, محيطي, هماتولوژی, ویروس, علائم تب دانگ, آپاتیت, مخاط, والپورات, پزشک, هیپوکامپ, کاهش کراتینین , گرانولوسیتهای, میکروب شناسی, الکترولیت, ترنس, اپيدميولوژي, آرکوآت, وسترن, واژینال, سديمان, RB, نشانگرهای, سیستم اعصاب مرکزی, لاکتوفرین, میکروبشناسی, ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاآﻟﺒﯿﮑﻨﺲ, اداره کل ثبت مالکيت هاي صنعتي, آلانین آمینو ترنسفراز(ALT), چشم, ﻟﯿﭙﻮزوم, Specifications, CLIA, نانوباکتر, ماركرها, داروهای ضدافسردگی,