بررسي سطح فريتين سرم در كودكان 12-6 ساله دبستاني شهر تهران
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
دانشجو خديجه,زماني علي نویسنده / نويسندگان
مترجم
فریتین - کودکان - فقر آهن کلید واژه
زمينه و هدف: كمبود آهن و كم خوني فقر آهن، جز مهم ترين مشكلات بهداشت عمومي در دنيا هستند كه با عوارض متعددي همراه هستند. كمبود آهن، مهم ترين علت كم خوني هاي تغذيه اي در كشورهاي در حال توسعه است. اين مطالعه با هدف بررسي كمبود آهن در كودكان سنين مدرسه در مدارس شهر تهران صورت گرفت. روش بررسي: در يك مطالعه مقطعي، 1779 نفر از دانش آموزان دبستاني از 19 منطقه آموزش و پرورش استان تهران به طور تصادفي انتخاب شدند و يك نمونه خون جهت اندازه گيري فريتين، از آنها گرفته شد. پس از حذف 122 نفر، مقايسه سطوح فريتين در بين گروه هاي سني و جنسي (1655 نفر) و در مناطق مختلف شهر، صورت گرفت. از تستهاي آماري Chi-square و T Test براي تجزيه و تحليل اطلاعات استفاده شد. يافته ها: كمبود آهن (فريتين كمتر از 12 ميكروگرم در ليتر)، در 4.6% دانش آموزان وجود داشت كه 46.8% آن را، دختران و 53.2% آن را، پسران تشكيل مي دادند. ميانگين سن كودكان داراي فريتين پايين، 1.54±9.10 سال (12-6 سال) بود. شيوع كمبود آهن در پسران، بيش تر از دختران بود (5.7% در برابر3.8%) اما اين تفاوت، معني دار نبود (0.07 = P). در مناطق مختلف جغرافيايي به ترتيب در منطقه شمال، 6.2%، جنوب، 3.7%، شرق، 3.1% و غرب، 4.8% موارد، كمبود آهن داشتند؛ بيش ترين درصد كمبود سطح فريتين، در منطقه شمال و كمترين درصد كمبود سطح فريتين، در منطقه غرب بود كه اختلاف معني دار بين مناطق وجود نداشت (0.1=P). نتيجه گيري: شيوع كمبود آهن در كشور در مقايسه با مطالعات قبلي، كاهش يافته است كه مي تواند به علت افزايش سطح اطلاعات و فرهنگ در جامعه و بهبود وضعيت تغذيه باشد. چکیده
بيمارستان امام خميني (ره)، خيابان دكتر قريب، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني تهران، تهران، ايران - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 

بررسي سطح فريتين سرم در كودكان 12-6 ساله دبستاني شهر تهران

زمينه و هدف:
كمبود آهن و كم خوني فقر آهن، جز مهم ترين مشكلات بهداشت عمومي در دنيا هستند كه با عوارض متعددي همراه هستند. كمبود آهن، مهم ترين علت كم خوني هاي تغذيه اي در كشورهاي در حال توسعه است. اين مطالعه با هدف بررسي كمبود آهن در كودكان سنين مدرسه در مدارس شهر تهران صورت گرفت.

روش بررسي:
در يك مطالعه مقطعي، 1779 نفر از دانش آموزان دبستاني از 19 منطقه آموزش و پرورش استان تهران به طور تصادفي انتخاب شدند و يك نمونه خون جهت اندازه گيري فريتين، از آنها گرفته شد. پس از حذف 122 نفر، مقايسه سطوح فريتين در بين گروه هاي سني و جنسي (1655 نفر) و در مناطق مختلف شهر، صورت گرفت. از تستهاي آماري Chi-square و T Test براي تجزيه و تحليل اطلاعات استفاده شد.

يافته ها:
كمبود آهن (فريتين كمتر از 12 ميكروگرم در ليتر)، در 4.6% دانش آموزان وجود داشت كه 46.8% آن را، دختران و 53.2% آن را، پسران تشكيل مي دادند. ميانگين سن كودكان داراي فريتين پايين، 1.54±9.10 سال (12-6 سال) بود. شيوع كمبود آهن در پسران، بيش تر از دختران بود (5.7% در برابر3.8%) اما اين تفاوت، معني دار نبود (0.07 = P). در مناطق مختلف جغرافيايي به ترتيب در منطقه شمال، 6.2%، جنوب، 3.7%، شرق، 3.1% و غرب، 4.8% موارد، كمبود آهن داشتند؛ بيش ترين درصد كمبود سطح فريتين، در منطقه شمال و كمترين درصد كمبود سطح فريتين، در منطقه غرب بود كه اختلاف معني دار بين مناطق وجود نداشت (0.1=P).

نتيجه گيري:
شيوع كمبود آهن در كشور در مقايسه با مطالعات قبلي، كاهش يافته است كه مي تواند به علت افزايش سطح اطلاعات و فرهنگ در جامعه و بهبود وضعيت تغذيه باشد.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

سيتوکيني, ایسکمیک, ارزیابی سطح کورتیزول, نمونه‌برداري‌, مرفین, آزمایشهای مربوط به چربی خون, اپیدمیولوژی, تست بار بادی, ویتامین, سروتونین, تست, Bacterium, جلبک‎های, سوبستراي, آئروسل, هماتولوژی, آميزيهاي, کبد در بدن, نقص کروموزومی, میکروفلورهای, سکته مغزی ترومبوتیک, قیمت داروی اینترفرون بتا, لوگل, اخبار آزمایشگاهی, لوکوسیت, بیوشیمی و هماتولوژی, نمک, تومورهای, ميكروارگانيسم, کلبسیلانمونیا, Primming‏, هموليتيك, گرمایی, هیپوفیز, ملانوما, طرح تحول نظام سلامت, ميكروب‌خوار, شکرهای, ماهی, Cholestrol, میکروارگانیسمها, پلی‌پپتیدهای, واﮐﺴﻦ, لیز, منوکلونال, ترماتودهای, PTCC, اسپکتروفتومتری, هيبريداسيون, آرژنین, MHC-I, آئروژینوزا, سایت های آزمایشگاهی, شوك هيپوولميك, درد شکم, گرانول, پلاكت, سارکوئیدوز, دندانپزشکی, آرتريولار, کاهش اثرات آلودگی هوا در بدن, نوکلئوتید, ليزوزوم, ارگانیسمهای, تست‌های بیولوژیک, دوران جنینی , نوتروفیلها, پلاسماسل, آمیلاز, تست های آزمایشگاهی ( آلدولاز ),