بررسي اثر يون هاي سديم، پتاسيم، كلسيم و منيزيم در رژيم غذايي بانوان بر جنسيت جنين قبل از لقاح
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
گنجلو جواد,دانش عليرضا,حاج زاده موسي الرضا,ترابي زاده عاليه,مظلوم سيدرضا,نجات شكوهي اميره نویسنده / نويسندگان
مترجم
سدیم - پتاسیم - کلسیم - منیزیم - جنین کلید واژه
اين پژوهش نيمه تجربي با هدف تعيين اثر رژيم غذايي با تغييرات سديم، پتاسيم، کلسيم و منيزيم در بانوان بر جنسيت فرزند آنان قبل از لقاح در شهر مشهد انجام گرديد. نمونه گيري به روش در دسترس با مراجعه تدريجي 300 زوج داوطلب آغاز گرديد که تعداد زيادي از آنها به دلايلي از مطالعه خارج شدند و در نهايت 26 زوج حجم نهايي نمونه پژوهش را تشکيل دادند. واحدهاي پژوهش بنا بر جنسيت مورد تقاضا به دو گروه پسرخواه و دخترخواه تقسيم گرديدند. گروه پسرخواه تحت رژيم غذايي پر سديم و پتاسيم و کم کلسيم و منيزيم و گروه دخترخواه تحت رژيم غذايي کم سديم و پتاسيم و پر کلسيم و منيزيم به مدت 1.5 ماه قبل از لقاح قرار گرفتند و هنگام وقوع باروري رژيم قطع مي گرديد. عوامل شناخته شده و احتمال موثر بر جنسيت توسط برگه پرسشنامه و معاينات ژنيکولوژي مورد ارزيابي قرار گرفتند. پس از زايمان، جنسيت نوزادان به عنوان نتيجه ثبت گرديد و در دو گروه توسط آزمون مقايسه نسبت ها مقايسه شد. نتايج آناليز آماري نشان داد که دو گروه پسرخواه و دخترخواه از نظر عوامل مختلف نظير سن، سن همسر، اختلاف سني زوج و ميزان رعايت رژيم غذايي همگن مي باشند. يافته هاي اصلي اين پژوهش نشان داد فراواني جنسيت پسر و دختر در گروه پسرخواه به ترتيب 75 درصد و 25 درصد، و در گروه دخترخواه به ترتيب 16.7 درصد و 83.3 درصد مي باشد. همچنين آزمون آماري مقايسه نسبت ها نشان داد که اين نسبت در گروه پسرخواه و نيز دخترخواه تفاوت معني دار دارد. نسبت جنسي نيز در گروه پسرخواه 300 و در گروه دخترخواه 20 بود. همچنين نسبت جنسي با جمعيت مبنا در دو گروه پسرخواه و دخترخواه تفاوت معني داري دارد. بنابراين روش رژيم غذايي مي تواند جهت انتخاب جنسيت در موارد ضروري به کار رود. چکیده
دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار(اسرار) زمستان 1381; 9(4 (مسلسل 26)):6-12 - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 

بررسي اثر يون هاي سديم، پتاسيم، كلسيم و منيزيم در رژيم غذايي بانوان بر جنسيت جنين قبل از لقاح

اين پژوهش نيمه تجربي با هدف تعيين اثر رژيم غذايي با تغييرات سديم، پتاسيم، کلسيم و منيزيم در بانوان بر جنسيت فرزند آنان قبل از لقاح در شهر مشهد انجام گرديد. نمونه گيري به روش در دسترس با مراجعه تدريجي 300 زوج داوطلب آغاز گرديد که تعداد زيادي از آنها به دلايلي از مطالعه خارج شدند و در نهايت 26 زوج حجم نهايي نمونه پژوهش را تشکيل دادند. واحدهاي پژوهش بنا بر جنسيت مورد تقاضا به دو گروه پسرخواه و دخترخواه تقسيم گرديدند. گروه پسرخواه تحت رژيم غذايي پر سديم و پتاسيم و کم کلسيم و منيزيم و گروه دخترخواه تحت رژيم غذايي کم سديم و پتاسيم و پر کلسيم و منيزيم به مدت 1.5 ماه قبل از لقاح قرار گرفتند و هنگام وقوع باروري رژيم قطع مي گرديد. عوامل شناخته شده و احتمال موثر بر جنسيت توسط برگه پرسشنامه و معاينات ژنيکولوژي مورد ارزيابي قرار گرفتند. پس از زايمان، جنسيت نوزادان به عنوان نتيجه ثبت گرديد و در دو گروه توسط آزمون مقايسه نسبت ها مقايسه شد. نتايج آناليز آماري نشان داد که دو گروه پسرخواه و دخترخواه از نظر عوامل مختلف نظير سن، سن همسر، اختلاف سني زوج و ميزان رعايت رژيم غذايي همگن مي باشند. يافته هاي اصلي اين پژوهش نشان داد فراواني جنسيت پسر و دختر در گروه پسرخواه به ترتيب 75 درصد و 25 درصد، و در گروه دخترخواه به ترتيب 16.7 درصد و 83.3 درصد مي باشد. همچنين آزمون آماري مقايسه نسبت ها نشان داد که اين نسبت در گروه پسرخواه و نيز دخترخواه تفاوت معني دار دارد. نسبت جنسي نيز در گروه پسرخواه 300 و در گروه دخترخواه 20 بود. همچنين نسبت جنسي با جمعيت مبنا در دو گروه پسرخواه و دخترخواه تفاوت معني داري دارد. بنابراين روش رژيم غذايي مي تواند جهت انتخاب جنسيت در موارد ضروري به کار رود.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

سندرم تنفسی خاورمیانه, هموگلوبین, چربی‌های سالم تر, اووسیست یا شیزونت انگل, منوکلونال, لانگریز, گلمژه, سموم و رادیکال‌های آزاد, ژنتیک, خلاصه روش کار کیتهای کمپانی CALBIOTECH, مولکولهای, مرفولوژی, اینترنال, آموزش پزشکی, کراتینین, برونشکتازی, ورزش, بارتونلا, آزمایشگاه تشخیص طبی, قبل از آزمایش قند خون, نوتروفیلها, آزمایش الکتروفورز پروتئین های سرم, ویروس, arachnoid, ساختاری, پلاسمیدها, پانکراتیت, آدنوکارسینومای, دیفیلوبوتریوم, توربیدومتری, O-cresolphethalein, ویروسها, sonnei, پروستات, تعرفه, همولیز, مورفولوژی و شناسایی, کونژوگه, کروماتیدهای, آزمایشگاهی, آپوسرولوپلاسمین, بیماری هموروئید, كلبسيلا, گلبول, Racks, مینوتیسیموم, تجهیزات پزشکی, فرآورده‌های, لبنیات, magnification, نشان‌دار, کموتاکسی, سنبل‌الطیب, نرمال, پیاز ناخن, آلدولاز, الیگومنوره, انکلزیون, كليوي, گوجه‌فرنگی, سوزن انسولین, عفونت, گرانولهای, پاراپروتئین, سرطان مزمن خون, HbF, غیرمحلول, هموگلوبين, علوم آزمايشگاهيان, گالاکتوز,