بررسي مقايسه اي يافته هاي كوليوسكوپي و بيوپسي سرويكس با پاپ اسمير غير طبيعي
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
مهرافزا مرضيه,آماده ضيابري مريم نویسنده / نويسندگان
مترجم
بیوپسی سرویکس - پاپ اسمیر - سرطان دهانه رحم کلید واژه
مقدمه: ضايعات پيش تهاجمي سرطان دهانه رحم طي سالهاي اخير افزايش چشمگيري يافته است. تشخيص زود رس و اداره موارد غير طبيعي، نقش موثري در پيشگيري از تهاجم و درمان به موقع بيماري دارد. هدف: هدف از انجام اين مطالعه ارزيابي نتايج حاصل از يافته هاي كولپوسكوپي و بررسي ضايعات آسيب شناختي داخل اپيتليالي در بيماراني كه نمونه پاپ اسمير مختصري غير طبيعي است شامل: متاپلازي آتيپيك و حوالي يائسگي، LSIL، نماي سلولي با هسته درشت (Enlarhement Nuclear) و مقايسه نتايح حاصل از كولپوسكپي و بيوپسي با گزارشات پاپ اسمير بوده است. مواد و روشها: بررسي حاضر به صورت مقطعي طي دوره يك سال و نيم از خرداد 1377 لغايت آذر ماه 1378 در بيمارستان الزهرا رشت انجام گرديد. در اين مطالعه تمام بيماراني که پاپ اسمير مختصري غير طبيعي داشتند، تحت ارزيابي فوري با كولپوسكپي و بيوپسي از ضايعات مشكوك قرار گرفتند. از آزمون كاي دو با استفاده از نرم افزار spss.9 جهت تعيين تفاوت بين نتايج گزارشات پاپ اسمير و كولپوسكوپي استفاده شد. نتايج: از 70 نفر جمعيت مورد بررسي 49 نفر (70%) داراي گزارش آسيب شناختي ضايعات اپي تليالي با درجه پايين يا بالا بودند. ضايعات آسيب شناختي داخل اپي تليايي در 14 مورد (66.6) از 21 بيمار با نتيجه پاپ اسمير Ascus مشاهده شد كه در ميان آنها يك نفر مبتلا به HSIL و 13 نفر دچار LSIL بودند. از 18 بيمار با نتيجه پاپ اسمير سلول هسته درشت 12 مورد (66.6) متبلا به ضايعات داخل اپي تليالي بودند (2 نفر HSIL و 10 نفر .(LSIL از 19 بيمار با نتيجه پاپ اسمير متاپلازي آتيپيك و حوالي يائسگي 12 مورد (63.2) دچار ضايعات LSIL (%84) بودند. از 12 بيمار با نتيجه پاپ اسمير LSIL تعداد 10 مورد (83.3) متبلا به ضايعات داخل اپي تليالي بودند 3) مورد HSIL و 7 مورد .(LSIL دربيماران 35 سال سن و بيشتر نسبت به زنان كمتر از 35 سال احتمال داشتن ضايعات آسيب شناختي داخلي اپي تليالي 32،1 بود .(P<0.05) نتيجه گيري: با توجه به مشاهده ضايعات آسيب شناختي داخل اپي تليالي با درجه بالا در بيماران با جواب پاپ اسمير LSIL و نمايي سلولي با هسته درشت در سنين 35 سال و بالاتر و نيز ASCUC با سن كمتر از 35 سال انجام كوليوسكپي و بيوپسي در صورت داشتن مركز مجهز پيشنهاد مي گردد. چکیده
مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان تابستان 1382; 12(46):62-68 - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 
بررسي مقايسه اي يافته هاي كوليوسكوپي و بيوپسي سرويكس با پاپ اسمير غير طبيعي

مقدمه:

ضايعات پيش تهاجمي سرطان دهانه رحم طي سالهاي اخير افزايش چشمگيري يافته است. تشخيص زود رس و اداره موارد غير طبيعي، نقش موثري در پيشگيري از تهاجم و درمان به موقع بيماري دارد.

هدف:

هدف از انجام اين مطالعه ارزيابي نتايج حاصل از يافته هاي كولپوسكوپي و بررسي ضايعات آسيب شناختي داخل اپيتليالي در بيماراني كه نمونه پاپ اسمير مختصري غير طبيعي است شامل: متاپلازي آتيپيك و حوالي يائسگي، LSIL، نماي سلولي با هسته درشت (Enlarhement Nuclear) و مقايسه نتايح حاصل از كولپوسكپي و بيوپسي با گزارشات پاپ اسمير بوده است.

مواد و روشها:

بررسي حاضر به صورت مقطعي طي دوره يك سال و نيم از خرداد 1377 لغايت آذر ماه 1378 در بيمارستان الزهرا رشت انجام گرديد. در اين مطالعه تمام بيماراني که پاپ اسمير مختصري غير طبيعي داشتند، تحت ارزيابي فوري با كولپوسكپي و بيوپسي از ضايعات مشكوك قرار گرفتند. از آزمون كاي دو با استفاده از نرم افزار spss.9 جهت تعيين تفاوت بين نتايج گزارشات پاپ اسمير و كولپوسكوپي استفاده شد.

نتايج:

از 70 نفر جمعيت مورد بررسي 49 نفر (70%) داراي گزارش آسيب شناختي ضايعات اپي تليالي با درجه پايين يا بالا بودند. ضايعات آسيب شناختي داخل اپي تليايي در 14 مورد (66.6) از 21 بيمار با نتيجه پاپ اسمير Ascus مشاهده شد كه در ميان آنها يك نفر مبتلا به HSIL و 13 نفر دچار LSIL بودند. از 18 بيمار با نتيجه پاپ اسمير سلول هسته درشت 12 مورد (66.6) متبلا به ضايعات داخل اپي تليالي بودند (2 نفر HSIL و 10 نفر .(LSIL از 19 بيمار با نتيجه پاپ اسمير متاپلازي آتيپيك و حوالي يائسگي 12 مورد (63.2) دچار ضايعات LSIL (%84) بودند. از 12 بيمار با نتيجه پاپ اسمير LSIL تعداد 10 مورد (83.3) متبلا به ضايعات داخل اپي تليالي بودند 3) مورد HSIL و 7 مورد .(LSIL دربيماران 35 سال سن و بيشتر نسبت به زنان كمتر از 35 سال احتمال داشتن ضايعات آسيب شناختي داخلي اپي تليالي 32،1 بود .(P<0.05)

نتيجه گيري:

با توجه به مشاهده ضايعات آسيب شناختي داخل اپي تليالي با درجه بالا در بيماران با جواب پاپ اسمير LSIL و نمايي سلولي با هسته درشت در سنين 35 سال و بالاتر و نيز ASCUC با سن كمتر از 35 سال انجام كوليوسكپي و بيوپسي در صورت داشتن مركز مجهز پيشنهاد مي گردد.

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

قلابدار, Darkfield microscopy, ورمونت, بیماری نوزاد معجزه آسا, آگرانولوسیتوز, هموگلوبین, سفیلیس, فولیکول, splenectomy, Lin-Log, جراحی, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران, اختصارات و اصطلاحات آزمايشگاهي - هماتولوژي, نوتروفیل, توكسوپلاسموز, اندوکاردیت, فيناسترايد, microscopically, کلاژن, كنترل عفونت, معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری, میلیمترجیوه, پاتولوژیکی, شته‌ها, مورفولوژیک, تکنیک, شیر سویا, افزايش دهنده جذب آهن , هرپس, دایرکت, ويدال, فوزاریوم کلامیدوسپوروم F. chlamydosporum, Gardasil, فقرآهن, اورولوژيك, ترومبین, ليمو ترش همراه با چاي, فارمدآوران سبز, بیوتیک‌ها, میکروفلورهای مفید روده, خشم خود را کنترل کنید, گوارشی, گوجه‌فرنگی, کابرگولین, میکروبیولوژی, هرپس, واﮐﺴﻦ, سيتوپلاسم, آکنه و جوش, Electrophoresis, كيتHIV1/2 , کلسیفیه, پاتوژنزیس, کروماتین, کتاب میکروب‌شناسی تشخیصی, arianpajooh, دانشگاه لانژو, تومورهای, ميكروارگانيسم, کالیبراسیون, EBNA, كلونيزه, کورتیکواسترون, پزشکی, هماتوكريت, پلي‌ساكاريد, نیتروزآمین, لکوسیتوز, پروستات, گلمژه,