اثر دوزهاي مختلف مکمل آهن بر روي غلظت سرمي آهن و فريتين در خانمهاي باردار سالم
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
علاالدوله اي هايده,صديقيان فرحناز,سميعي هايده نویسنده / نويسندگان
مترجم
مکمل آهن - آهن - فریتین - باردار کلید واژه
سابقه و هدف: کم خوني فقر آهن يکي از مشکلات عمده بهداشت عمومي است. در دوران بارداري نياز يک فرد به آهن، به دليل افزايش حجم خون، رشد جنين، جفت و ... افزايش مي يابد. از طرف ديگر افزايش آهن نيز اثرات نامطلوب بر روي مادر و جنين دارد. با توجه به اين موضوع، مطالعه حاضر با هدف مقايسه دوزهاي مختلف آهن بر روي شاخصهاي آهن سرم خانمهاي باردار سالم انجام شده است. مواد و روشها: مطالعه بصورت توصيفي - تحليلي بر روي 145 خانم باردار سالم 40-20 ساله و مورد - شاهدي که به روش نمونه گيري ساده انتخال شده بودند، انجام شد. به گروه شاهد آهن روزانه و به گروه مورد 3 روز در هفته آهن خوراکي از سه ماهه دوم بارداري داده شد و مقدار آهن و فريتين سرم در سه ماهه اول، دوم و سوم بارداري اندازه گيري شد. يافته ها: مقدار آهن سرم درگروه شاهد در سه 3 ماهه سوم نسبت به سه ماهه اول بدون اختلاف معني داري افزايش يافت. مقدار فريتين نيز در هر دو گروه در سه ماهه دوم و سوم نسبت به 3 ماهه اول بطور معني داري کاهش يافته بود (p<0.05). نتيجه گيري: با توجه به اينکه تفاوت معني داري در مقادير آهن و فريتين سرم در خانمهاي باردار سالم با مصرف دوزهاي روزانه و متناوب مکمل آهن وجود ندارد، جهت جلوگيري از اثرات افزايش بار آهن مي توان از دوزهاي متناوب استفاده نمود. چکیده
بابل، دانشگاه علوم پزشکي بابل، دانشکده پيراپزشکي - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 

اثر دوزهاي مختلف مکمل آهن بر روي غلظت سرمي آهن و فريتين در خانمهاي باردار سالم

سابقه و هدف:
کم خوني فقر آهن يکي از مشکلات عمده بهداشت عمومي است. در دوران بارداري نياز يک فرد به آهن، به دليل افزايش حجم خون، رشد جنين، جفت و ... افزايش مي يابد. از طرف ديگر افزايش آهن نيز اثرات نامطلوب بر روي مادر و جنين دارد. با توجه به اين موضوع، مطالعه حاضر با هدف مقايسه دوزهاي مختلف آهن بر روي شاخصهاي آهن سرم خانمهاي باردار سالم انجام شده است.

مواد و روشها:
مطالعه بصورت توصيفي - تحليلي بر روي 145 خانم باردار سالم 40-20 ساله و مورد - شاهدي که به روش نمونه گيري ساده انتخال شده بودند، انجام شد. به گروه شاهد آهن روزانه و به گروه مورد 3 روز در هفته آهن خوراکي از سه ماهه دوم بارداري داده شد و مقدار آهن و فريتين سرم در سه ماهه اول، دوم و سوم بارداري اندازه گيري شد.

يافته ها:
مقدار آهن سرم درگروه شاهد در سه 3 ماهه سوم نسبت به سه ماهه اول بدون اختلاف معني داري افزايش يافت. مقدار فريتين نيز در هر دو گروه در سه ماهه دوم و سوم نسبت به 3 ماهه اول بطور معني داري کاهش يافته بود (p<0.05).

نتيجه گيري:
با توجه به اينکه تفاوت معني داري در مقادير آهن و فريتين سرم در خانمهاي باردار سالم با مصرف دوزهاي روزانه و متناوب مکمل آهن وجود ندارد، جهت جلوگيري از اثرات افزايش بار آهن مي توان از دوزهاي متناوب استفاده نمود.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

مارکرهای, سیگنال, هموگلوبین, ترومبوسیت, اگزالات, هاگ, گلیسرول, پيشگيري, لام, فولات, آنافيلاتوكسين, کلرانفنیکل, راه تقویت مغز, کاتیونهای, تيروگلوبولين, کپک, عصبی, مزمن, Intelligent, مادرزادي, دستگاه آزمایشگاهی کمیلونسانس, نیکلس, Perzský, تجهیزات آزمایشگاهی, كم خوني فقر آهن, توکسیک, مگاویروس, کاتالیستی, فاسكويي, تالاسمی, اریتروسیتوز, روش نفلومتری, بتاگالاکتوزیداز, rubella, میکروارگانیسم‌, لاکتات, محیط های کشت تایو, MICROBIOLOGY, جشنواره ام اس, گلیکو, وسترن بلارت, هیپرگلیسمی, مانيتورينگ, فولیکول, میکروارگانیسم, ویتامین‌ها, میکروب‌ها, نمونه خلط, رشته علوم آزمايشگاهي, گلبو‌ل‌سفید, امینواسیل, typhoid, دردهای پانکراس یا پانکراتیت, هموگلوبین, واكسيناسيون, كلينيكي, نوتروفیل, ‏Real-Time, کلیندامایسین, بيوتيكها, پرنیسیوز, میگرن, پيوري, استئوبلاستيك, مورنر, ویتامین, magnification, هليكوباكتر, تغذیه پزشکی, پانکراس,