بررسي محتواي اسيدهاي نوكلئيك هسته سلول هاي سرطاني و ارتباط آن با عود بيماري در كودكان مبتلا به لوسمي حاد لنفوبلاستيك
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
ارزانيان محمدتقي,شهرياري مهدي,رحيمي نژاد محمدسعيد نویسنده / نويسندگان
مترجم
اسید نوکلئیک - لوسمی - لنفوبلاستیک کلید واژه
سابقه و هدف: بررسي محتواي اسيدهاي نوكلئيك هسته هاي سرطاني و ارتباط آن با عود بيماري در كودكان مبتلا به لوسمي حاد لنفوبلاستيك بستري در بيمارستان كودكان مفيد تهران طي سال هاي1372-1375 . مواد و روش ها: تحقيق در مرحله اول با طراحي توصيفي و در مرحله بعد با طراحي هم گروهي تاريخي انجام گرفت. در اين مطالعه محتواي اسيدهاي نوكلئيك هسته هاي سلول هاي سرطاني به روش فلوسيتومتري تعيين شد و پيش آگهي، درمان، عود بيماري و فوت در بيماراني كه اندكس DNA كمتر، برابر و يا بيشتر از 1.16 داشتند با آماره تحليلي مورد قضاوت قرار گرفت. يافته ها: تحقيق بر روي 69 كودك مبتلا به لوسمي حاد لنفوبلاستيك انجام شد و محتوي اسيدهاي نوكلئيك هسته سلول هاي سرطاني مورد بررسي قرار گرفت. در گروه 43 بيماري كه اندكس DNA برابر و يا بيشتر از 1.16 داشتند، بهبودي كامل و عدم عود در 76.7 درصد مشاهده شد. در گروه 12 بيمار با اندكس DNA كمتر از 1.16، 66.7 درصد بهبودي كامل داشتند. در ارزيابي مقايسه اي بيماراني كه اندكس DNA برابر يا بيشتر از 1.16 داشتند، ميزان فوت 23.4 درصد در مقابل 33.3 درصد در گروه بيماران با اندكس DNA كمتر از 1.16 مشاهده شد (p<0.2). احتمال فوت بيماران با اندكس DNA كمتر از 1.16، 1.4 برابر بيشتر از بيماراني است كه اندكس DNA برابر يا بيشتر از 1.16 دارند RR=4.1) و A.R برابر 9.9 درصد بود(. خطر نسبي مربوط به نمونه تعميم پذيري ندارد. نتيجه گيري: اندكس DNA با پيش آگهي بيماران لوسمي حاد لنفوبلاستيك ارتباطي ندارد. لذا در شرايط فعلي شايد ضرورتي براي انجام اندكس DNA به صورت معمول نباشد اما در صورت فراهم شدن شرايط مطلوب با توجه به اهميت شناسايي و تشخيص شاخص هاي اساسي به لحاظ ارايه روش درماني مناسب تر و افزايش احتمال بهبود بيماران ارزيابي اندكس DNA در كنار بررسي اختلالات سيتوژنتيك سلول هاي سرطاني مغز استخوان به طور هم زمان سودمند خواهد بود. چکیده
تهران، خيابان شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، بيمارستان كودكان مفيد بخش هماتولوژي انكولوژي - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 
بررسي محتواي اسيدهاي نوكلئيك هسته سلول هاي سرطاني و ارتباط آن با عود بيماري در كودكان مبتلا به لوسمي حاد لنفوبلاستيك

سابقه و هدف:

بررسي محتواي اسيدهاي نوكلئيك هسته هاي سرطاني و ارتباط آن با عود بيماري در كودكان مبتلا به لوسمي حاد لنفوبلاستيك بستري در بيمارستان كودكان مفيد تهران طي سال هاي1372-1375 .

مواد و روش ها:

تحقيق در مرحله اول با طراحي توصيفي و در مرحله بعد با طراحي هم گروهي تاريخي انجام گرفت. در اين مطالعه محتواي اسيدهاي نوكلئيك هسته هاي سلول هاي سرطاني به روش فلوسيتومتري تعيين شد و پيش آگهي، درمان، عود بيماري و فوت در بيماراني كه اندكس DNA كمتر، برابر و يا بيشتر از 1.16 داشتند با آماره تحليلي مورد قضاوت قرار گرفت.

يافته ها:

تحقيق بر روي 69 كودك مبتلا به لوسمي حاد لنفوبلاستيك انجام شد و محتوي اسيدهاي نوكلئيك هسته سلول هاي سرطاني مورد بررسي قرار گرفت. در گروه 43 بيماري كه اندكس DNA برابر و يا بيشتر از 1.16 داشتند، بهبودي كامل و عدم عود در 76.7 درصد مشاهده شد. در گروه 12 بيمار با اندكس DNA كمتر از 1.16، 66.7 درصد بهبودي كامل داشتند. در ارزيابي مقايسه اي بيماراني كه اندكس DNA برابر يا بيشتر از 1.16 داشتند، ميزان فوت 23.4 درصد در مقابل 33.3 درصد در گروه بيماران با اندكس DNA كمتر از 1.16 مشاهده شد (p<0.2). احتمال فوت بيماران با اندكس DNA كمتر از 1.16، 1.4 برابر بيشتر از بيماراني است كه اندكس DNA برابر يا بيشتر از 1.16 دارند RR=4.1) و A.R برابر 9.9 درصد بود(. خطر نسبي مربوط به نمونه تعميم پذيري ندارد.

نتيجه گيري:

اندكس DNA با پيش آگهي بيماران لوسمي حاد لنفوبلاستيك ارتباطي ندارد. لذا در شرايط فعلي شايد ضرورتي براي انجام اندكس DNA به صورت معمول نباشد اما در صورت فراهم شدن شرايط مطلوب با توجه به اهميت شناسايي و تشخيص شاخص هاي اساسي به لحاظ ارايه روش درماني مناسب تر و افزايش احتمال بهبود بيماران ارزيابي اندكس DNA در كنار بررسي اختلالات سيتوژنتيك سلول هاي سرطاني مغز استخوان به طور هم زمان سودمند خواهد بود.

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

آلرژی, بیوآنتی, Dizziness, ترمیم بافت انسان, MS, لیوفیلیزه, تومورهای آدرنال, کشتTributyrin, کنترل کیفی آزمایش ها و تجهیزات, گویچه‌ها, رئیس انجمن آمریکایی پیشرفت علوم, تبخال, آكريل, اپیدمی, اورات, آئروسل, میگرنی, نگه داشتن ادرار, پروژه‏های, میکروب شناسی, وكلبسيلا, میکروارگانیسم‌ها, فاگوسیت, توکسیک, بافت, غذا و خواب نامنظم, تست اویدیتی, Tween, کرایوگلوبولینیمیا, ترنس, پاتولوژیک, آسنتریک, هموگلوبین, ديابت, جوابدهي, Залив, نمونه برداری, اروبيلينوژن, تارگت, پروتئین واکنشگر سی , ویتامین‌ها, سعيد ناصري , pRB, سانتريفوژ25, روده کوچک, رنگ آميزي كپسول به روش آنتوني , ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن, کروموژوم X, ماست‌های, پایگاه الکسا, آمونيوم, آگلوتینوژن, سيفليس, میکروارگانیسم, میترامایسین, ميكروب, سوارمينگ توسط پروتئوس, كستهاي ادراري, تست های غربالگری, كيت T3 الايزا, مانیتورینگ, جانسون, دانشگاه آکسفورد, هليكو, آلارمون‌ها, تست camp, ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ, دكتر فرامرز قنبري, Hb, هپاتیکا,