بررسي محتواي اسيدهاي نوكلئيك هسته سلول هاي سرطاني و ارتباط آن با عود بيماري در كودكان مبتلا به لوسمي حاد لنفوبلاستيك
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
ارزانيان محمدتقي,شهرياري مهدي,رحيمي نژاد محمدسعيد نویسنده / نويسندگان
مترجم
اسید نوکلئیک - لوسمی - لنفوبلاستیک کلید واژه
سابقه و هدف: بررسي محتواي اسيدهاي نوكلئيك هسته هاي سرطاني و ارتباط آن با عود بيماري در كودكان مبتلا به لوسمي حاد لنفوبلاستيك بستري در بيمارستان كودكان مفيد تهران طي سال هاي1372-1375 . مواد و روش ها: تحقيق در مرحله اول با طراحي توصيفي و در مرحله بعد با طراحي هم گروهي تاريخي انجام گرفت. در اين مطالعه محتواي اسيدهاي نوكلئيك هسته هاي سلول هاي سرطاني به روش فلوسيتومتري تعيين شد و پيش آگهي، درمان، عود بيماري و فوت در بيماراني كه اندكس DNA كمتر، برابر و يا بيشتر از 1.16 داشتند با آماره تحليلي مورد قضاوت قرار گرفت. يافته ها: تحقيق بر روي 69 كودك مبتلا به لوسمي حاد لنفوبلاستيك انجام شد و محتوي اسيدهاي نوكلئيك هسته سلول هاي سرطاني مورد بررسي قرار گرفت. در گروه 43 بيماري كه اندكس DNA برابر و يا بيشتر از 1.16 داشتند، بهبودي كامل و عدم عود در 76.7 درصد مشاهده شد. در گروه 12 بيمار با اندكس DNA كمتر از 1.16، 66.7 درصد بهبودي كامل داشتند. در ارزيابي مقايسه اي بيماراني كه اندكس DNA برابر يا بيشتر از 1.16 داشتند، ميزان فوت 23.4 درصد در مقابل 33.3 درصد در گروه بيماران با اندكس DNA كمتر از 1.16 مشاهده شد (p<0.2). احتمال فوت بيماران با اندكس DNA كمتر از 1.16، 1.4 برابر بيشتر از بيماراني است كه اندكس DNA برابر يا بيشتر از 1.16 دارند RR=4.1) و A.R برابر 9.9 درصد بود(. خطر نسبي مربوط به نمونه تعميم پذيري ندارد. نتيجه گيري: اندكس DNA با پيش آگهي بيماران لوسمي حاد لنفوبلاستيك ارتباطي ندارد. لذا در شرايط فعلي شايد ضرورتي براي انجام اندكس DNA به صورت معمول نباشد اما در صورت فراهم شدن شرايط مطلوب با توجه به اهميت شناسايي و تشخيص شاخص هاي اساسي به لحاظ ارايه روش درماني مناسب تر و افزايش احتمال بهبود بيماران ارزيابي اندكس DNA در كنار بررسي اختلالات سيتوژنتيك سلول هاي سرطاني مغز استخوان به طور هم زمان سودمند خواهد بود. چکیده
تهران، خيابان شريعتي، بالاتر از حسينيه ارشاد، بيمارستان كودكان مفيد بخش هماتولوژي انكولوژي - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 
بررسي محتواي اسيدهاي نوكلئيك هسته سلول هاي سرطاني و ارتباط آن با عود بيماري در كودكان مبتلا به لوسمي حاد لنفوبلاستيك

سابقه و هدف:

بررسي محتواي اسيدهاي نوكلئيك هسته هاي سرطاني و ارتباط آن با عود بيماري در كودكان مبتلا به لوسمي حاد لنفوبلاستيك بستري در بيمارستان كودكان مفيد تهران طي سال هاي1372-1375 .

مواد و روش ها:

تحقيق در مرحله اول با طراحي توصيفي و در مرحله بعد با طراحي هم گروهي تاريخي انجام گرفت. در اين مطالعه محتواي اسيدهاي نوكلئيك هسته هاي سلول هاي سرطاني به روش فلوسيتومتري تعيين شد و پيش آگهي، درمان، عود بيماري و فوت در بيماراني كه اندكس DNA كمتر، برابر و يا بيشتر از 1.16 داشتند با آماره تحليلي مورد قضاوت قرار گرفت.

يافته ها:

تحقيق بر روي 69 كودك مبتلا به لوسمي حاد لنفوبلاستيك انجام شد و محتوي اسيدهاي نوكلئيك هسته سلول هاي سرطاني مورد بررسي قرار گرفت. در گروه 43 بيماري كه اندكس DNA برابر و يا بيشتر از 1.16 داشتند، بهبودي كامل و عدم عود در 76.7 درصد مشاهده شد. در گروه 12 بيمار با اندكس DNA كمتر از 1.16، 66.7 درصد بهبودي كامل داشتند. در ارزيابي مقايسه اي بيماراني كه اندكس DNA برابر يا بيشتر از 1.16 داشتند، ميزان فوت 23.4 درصد در مقابل 33.3 درصد در گروه بيماران با اندكس DNA كمتر از 1.16 مشاهده شد (p<0.2). احتمال فوت بيماران با اندكس DNA كمتر از 1.16، 1.4 برابر بيشتر از بيماراني است كه اندكس DNA برابر يا بيشتر از 1.16 دارند RR=4.1) و A.R برابر 9.9 درصد بود(. خطر نسبي مربوط به نمونه تعميم پذيري ندارد.

نتيجه گيري:

اندكس DNA با پيش آگهي بيماران لوسمي حاد لنفوبلاستيك ارتباطي ندارد. لذا در شرايط فعلي شايد ضرورتي براي انجام اندكس DNA به صورت معمول نباشد اما در صورت فراهم شدن شرايط مطلوب با توجه به اهميت شناسايي و تشخيص شاخص هاي اساسي به لحاظ ارايه روش درماني مناسب تر و افزايش احتمال بهبود بيماران ارزيابي اندكس DNA در كنار بررسي اختلالات سيتوژنتيك سلول هاي سرطاني مغز استخوان به طور هم زمان سودمند خواهد بود.

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

آلفا توکوفرول , گرانولوسیتوپنیک, نياسين, اختصارات آزمايشگاهي - هماتولوژي , ماتریکس, تری گلیسیرید, تنقلات مفید برای قلب, نکروز, آتوپیک, مکیدن, میلوما, عصبی, واکسن, واكسيناسيون جهاني, مایکو, آسيبهاي, ماركرها, نانولوله, گلیسیرید, مولکولهای, تالاسمی مینور, Persic, منوکلونال, مايعات, PT, هیستون, APA, اندام های بدن, نفروتیک, انترکک, ايمونواسي, مستندات, Pärsia, تری‌اسیل, گردو, بررسي عفونت در محيط كشت, مونتنگرو, گلوتامیک پیروویک ترنس آمیناز(SGPT), تیتراسیون b-HCG, سعيد ناصري , حفظ قدرت عضلانی, کلسیمی, اولسراتیو, آسیب سلولی, ائوزینوفیل, میلوم, فسفاتاز(ALP), آندورفین, گواتمالادر, عفونت های قارچی دستگاه گوارش, سيفليس, لومی, پلاکتهای, فنول‌های, واکنشهای, کروموژن منفی یا آنیونیک, ترومبوسیتوپنی, تاثبر باکتری ها بر سلول های مغز انسان, هليكو, بیماری عروقی, هموستاز گلوکز, تومورمارکرها, محققان دانشگاه ویرجینیا, دانشگاه علوم پزشکی همدان, مونوسیت, كست WBC, آزمايشات چكاپ خانم ها , گرانولوما, میکروب شناسی, کووالانسی,