بررسي لنفوسيت بزرگ گرانولر و سلول آينه دستي در مبتلايان به سرطان خون در اصفهان از سال 1372-1377
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
نادعلي فاطمه,شيرنشان كيوان,پورمحمد فريبا نویسنده / نويسندگان
مترجم
لنفوسیت بزرگ گرانولر - سرطان خون - کلید واژه
هدف: گروه FAB دسته بندي مشخصي را براي سرطانهاي خون تعيين كرده است که در بين آنها زير گروه هاي (HMCV) و (LGL) ديده نمي شود. در حالي که موارد متعددي از اين نوع سرطان هاي خون و بعضا با علايم باليني خاص و پيش آگهي هاي متفاوت گزارش مي گردد. از طرف ديگر در مورد علت و نحوه پيدايش (HMC) و (LGL) در بدخيمي ها و از جمله بدخيمي هاي خون نظريات متفاوتي وجود دارد. از اين رو بر آن شديم تا اين دو نوع سلول و تغييرات مربوط به آنها را در بيماران مبتلا به سرطان خون در مرکز فوق تخصصي خون و سرطان شناسي حضرت سيد الشهدا (ع) اصفهان بررسي نماييم. مواد و روشها: اين مطالعه به صورت گذشته نگر بر روي 595 بيمار مبتلا به سرطان خون طي سال هاي 1372 تا 1377 انجام شده است. بدين ترتيب که گسترش خون محيطي و مغز استخوان بيماران در هنگام تشخيص، مرحله بهبودي و هنگام عود بيماري از نظر درصد HMC و LGL مورد بررسي قرار گرفت و نتايج آن به صورت توصيفي – تحليلي استخراج شد. نتايج: علي رغم اين که به نظر مي رسيد که فراواني سرطان خون در سال هاي اخير افزايش يافته باشد؛ ولي توزيع فراواني آن در بين سالهاي 1372 تا 1377 تقريبا يکسان بوده است و افزايش چشمگيري را نشان نمي دهد و فقط شيوع سرطان خون در مردان نسبت به زنان نزديك به دو برابر است. بر اساس نتايج به دست آمده در هنگام تشخيص بيماري و عود در اغلب بيماران، درصد LGL در خون محيطي کاهش داشته، ولي در مرحله بهبودي در بيشتر موارد طبيعي يا افزايش يافته است و تنها در 10 درصد موارد، کاهش نشان مي داد. در ضمن، هيچ موردي از سرطان خون LGL شناسايي نگرديد. درصد HMC در خون محيطي در هنگام تشخيص بيماري در 99 درصد موارد طبيعي و تنها در يک مورد سرطان خون حاد لنفوبلاستيک ALL-L2)) بيش از حد طبيعي و 20 درصد و در مرحله بهبودي و عود بيماري در اکثريت موارد طبيعي است. درصد HMC در مغز استخوان بيماران هنگام تشخيص بيماري در بيشتر موارد طبيعي و تنها در 3 درصد موارد، بيش از مقدار طبيعي بوده است. همچنين درصد اين سلول در مغز استخوان در فاز بهبودي و عود در بيشتر موارد طبيعي و هنگام عود در 7 درصد موارد عود (دو بيمار) افزايش داشته است. نتيجه گيري: از آنجا که LGL داراي فعاليت ضد توموري است، کاهش آن در هنگام تشخيص بيماري و بروز سرطان خون و فاز عود مهم مي باشد و شايد نشانگر ضعف سيستم ايمني بيمار باشد و تعيين فعاليت آن و نشانگرهاي سطح سلول مي تواند اطلاعات بيشتري را در اختيار قرار دهد از طرف ديگر با شناسايي چند مورد سرطان خون از نوع سلول آينه دستي متخصصان مربوطه هنگام تشخيص و هنگام عود بيماري بايد به اين زير گروه خاص از سرطان خون توجه بيشتري نموده و مطالعات بيشتري براي يافتن ماهيت سلول و بررسي علايم باليني و پيش آگهي بيمار صورت دهند. چکیده
اصفهان، دانشگاه علوم پزشکي، دانشکده پزشکي، گروه پاتولوژي - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

بررسي لنفوسيت بزرگ گرانولر و سلول آينه دستي در مبتلايان به سرطان خون در اصفهان از سال 1372-1377


هدف:

گروه FAB دسته بندي مشخصي را براي سرطانهاي خون تعيين كرده است که در بين آنها زير گروه هاي (HMCV) و (LGL) ديده نمي شود. در حالي که موارد متعددي از اين نوع سرطان هاي خون و بعضا با علايم باليني خاص و پيش آگهي هاي متفاوت گزارش مي گردد. از طرف ديگر در مورد علت و نحوه پيدايش (HMC) و (LGL) در بدخيمي ها و از جمله بدخيمي هاي خون نظريات متفاوتي وجود دارد. از اين رو بر آن شديم تا اين دو نوع سلول و تغييرات مربوط به آنها را در بيماران مبتلا به سرطان خون در مرکز فوق تخصصي خون و سرطان شناسي حضرت سيد الشهدا (ع) اصفهان بررسي نماييم.

مواد و روشها:

اين مطالعه به صورت گذشته نگر بر روي 595 بيمار مبتلا به سرطان خون طي سال هاي 1372 تا 1377 انجام شده است. بدين ترتيب که گسترش خون محيطي و مغز استخوان بيماران در هنگام تشخيص، مرحله بهبودي و هنگام عود بيماري از نظر درصد HMC و LGL مورد بررسي قرار گرفت و نتايج آن به صورت توصيفي – تحليلي استخراج شد.

نتايج:

علي رغم اين که به نظر مي رسيد که فراواني سرطان خون در سال هاي اخير افزايش يافته باشد؛ ولي توزيع فراواني آن در بين سالهاي 1372 تا 1377 تقريبا يکسان بوده است و افزايش چشمگيري را نشان نمي دهد و فقط شيوع سرطان خون در مردان نسبت به زنان نزديك به دو برابر است. بر اساس نتايج به دست آمده در هنگام تشخيص بيماري و عود در اغلب بيماران، درصد LGL در خون محيطي کاهش داشته، ولي در مرحله بهبودي در بيشتر موارد طبيعي يا افزايش يافته است و تنها در 10 درصد موارد، کاهش نشان مي داد. در ضمن، هيچ موردي از سرطان خون LGL شناسايي نگرديد.

درصد HMC در خون محيطي در هنگام تشخيص بيماري در 99 درصد موارد طبيعي و تنها در يک مورد سرطان خون حاد لنفوبلاستيک ALL-L2)) بيش از حد طبيعي و 20 درصد و در مرحله بهبودي و عود بيماري در اکثريت موارد طبيعي است. درصد HMC در مغز استخوان بيماران هنگام تشخيص بيماري در بيشتر موارد طبيعي و تنها در 3 درصد موارد، بيش از مقدار طبيعي بوده است. همچنين درصد اين سلول در مغز استخوان در فاز بهبودي و عود در بيشتر موارد طبيعي و هنگام عود در 7 درصد موارد عود (دو بيمار) افزايش داشته است.

نتيجه گيري:

از آنجا که LGL داراي فعاليت ضد توموري است، کاهش آن در هنگام تشخيص بيماري و بروز سرطان خون و فاز عود مهم مي باشد و شايد نشانگر ضعف سيستم ايمني بيمار باشد و تعيين فعاليت آن و نشانگرهاي سطح سلول مي تواند اطلاعات بيشتري را در اختيار قرار دهد از طرف ديگر با شناسايي چند مورد سرطان خون از نوع سلول آينه دستي متخصصان مربوطه هنگام تشخيص و هنگام عود بيماري بايد به اين زير گروه خاص از سرطان خون توجه بيشتري نموده و مطالعات بيشتري براي يافتن ماهيت سلول و بررسي علايم باليني و پيش آگهي بيمار صورت دهند.

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

گلیکو, محیط های کشت تایو, کشت ادرار, ماده هموتائورین, نمایشگاه بین المللی ایران لب, ناحیه کمر و پشت, پریسنتریک, ويروس‌هاي, سونوگرافی, كمپلمان, داینامیک, اریتروپوتز, میکروسیتیک, کارشناسان, رنگ آمیزی اورامین, محمودیان, درد‌های داخل لگن, تهیه اسمیر, میکروسکوپ, اسپکتروفتومتر, كيت هاي هورموني كالبيوتك, تروپونما پاليدوم, تریکوفیتون, میکرومتر, فشار خون, توبرکولوزیس, porphyria cutanea tarda, LDL, نقص ژنتیکی, بیماری اسفروسیتوز ارثی , تغییر رنگ خال‌های پوستی , کلریدریک, تاثیر کلسترول بر حمله قلبی, ارگانیزم, تترامر, وزیر, امور آزمایشگاهی, اپیکتوگرام, هوجكين‌, درمان سریع‌تر سرطان , روی و منیزیم, pRB, کلسترولی, بيوتروريستي, کمبود کلسیم, Vimentinیک, فولیکولار, فلوروژنیک, باکتریایی, گلیکو, استاد شمس شریعت, Vector, ویروس, اریتروسیتهای, نفروز, اکسیـداتیو, نوروترانسمیتر, اگزمای, رئیس هیئت مدیره جامعه فن‌آوران علوم آزمایشگاهی, پانکراس, مالاریا, آپاتیت, زخم‌های گوارشی, تفســــير, پالايشگاههاي, سلولهای قطره اشکی یا گلابی شکل, سوبستراي, میکروارگانیسمهای, نرم‌افزارهای, والدشتروم,