رابطه فريتين سرم و انفاركتوس حاد ميوكارد
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
خصوصي نياكي محمدرضا,صالحي عمران محمدتقي,جلالي فرزاد,اشرفيان حسن نویسنده / نويسندگان
مترجم
فریتین - انفارکتوس - میوکارد کلید واژه
زمينه و هدف: بيماريهاي قلبي- عروقي از شايعترين عوامل تهديدكننده حيات انسان محسوب مي‌شوند و شناخت عوامل خطرساز براي ايجاد آن از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد و مطالعات فراواني را در سراسر جهان به خود معطوف كرده است. يكي از اين عوامل خطر براي پديده حاد كرونري، افزايش ذخيره آهن مي‌باشد. در حال حاضر مطالعات انجام شده در اين زمينه محدود است. مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط بين فريتين و انفاركتوس حاد ميوكارد و نقش احتمالي آن در ايجاد بيماري زودرس عروق كرونر انجام شد. روش بررسي: در اين تحقيق مورد- شاهدي و مقطعي، 104 بيمار مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد بستري در بيمارستان شهيد بهشتي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي بابل در طي 18 ماه به عنوان گروه مورد و 138 نفر از بين افراد سالم اجتماع به عنوان شاهد انتخاب شدند. از هر فرد، نمونه سرم به مقدار 5 ميلي ‌ليتر تهيه شد؛ سپس سطح فريتين سرم به روش راديو ايمونواسي و با استفاده از كيت فريتين در آخر هفته دوم پس از انفاركتوس حاد ميوكارد در آزمايشگاه اندازه‌گيري شد. تشخيص انفاركتوس حاد ميوكارد بر اساس حداقل مثبت بودن دو تا از سه معيار درد تيپيك سينه، تغييرات نوار قلب (EKG) سطحي و افزايش آنزيم بود. ميانگين فريتين دو گروه با استفاده از آزمونهاي آماري t و Chi-Square بررسي و مقايسه شدند. همچنين سطح فريتين گروه مورد و شاهد كمتر و بالاتر از 50 سال نيز مورد مقايسه قرار گرفت. يافته‌ها: ميانگين سن در گروه مورد60.2±12 و در گروه شاهد 55.7±25 سال بود. ميانگين فريتين در مردان گروه مورد و شاهد به ترتيب 209±178.6 و 75.47±53.2 ميكروگرم در ليتر و از نظر آماري معني‌دار بود (P<0.0001) ميانگين فريتين در زنان در گروه مورد و شاهد به ترتيب 145.1±15.2 و 72.5±61.3ميكروگرم در ليتر و از نظر آماري معني‌دار بود.(P<0.004) نتيجه گيري: يافته‌هاي اين مطالعه نشان داد كه ارتباط مستقيم و مثبتي بين سطح فريتين و بروز انفاركتوس حاد ميوكارد وجود دارد، بنابر اين فريتين را بايد به عنوان يك عامل خطرساز در بروز انفاركتوس حاد ميوكارد حاد مورد توجه قرار داد. چکیده
بابل، بيمارستان شهيد بهشتي، بخش قلب، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي بابل - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 

رابطه فريتين سرم و انفاركتوس حاد ميوكارد

زمينه و هدف:
بيماريهاي قلبي- عروقي از شايعترين عوامل تهديدكننده حيات انسان محسوب مي‌شوند و شناخت عوامل خطرساز براي ايجاد آن از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد و مطالعات فراواني را در سراسر جهان به خود معطوف كرده است. يكي از اين عوامل خطر براي پديده حاد كرونري، افزايش ذخيره آهن مي‌باشد. در حال حاضر مطالعات انجام شده در اين زمينه محدود است. مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط بين فريتين و انفاركتوس حاد ميوكارد و نقش احتمالي آن در ايجاد بيماري زودرس عروق كرونر انجام شد.

روش بررسي:
در اين تحقيق مورد- شاهدي و مقطعي، 104 بيمار مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد بستري در بيمارستان شهيد بهشتي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي بابل در طي 18 ماه به عنوان گروه مورد و 138 نفر از بين افراد سالم اجتماع به عنوان شاهد انتخاب شدند. از هر فرد، نمونه سرم به مقدار 5 ميلي ‌ليتر تهيه شد؛ سپس سطح فريتين سرم به روش راديو ايمونواسي و با استفاده از كيت فريتين در آخر هفته دوم پس از انفاركتوس حاد ميوكارد در آزمايشگاه اندازه‌گيري شد. تشخيص انفاركتوس حاد ميوكارد بر اساس حداقل مثبت بودن دو تا از سه معيار درد تيپيك سينه، تغييرات نوار قلب (EKG) سطحي و افزايش آنزيم بود. ميانگين فريتين دو گروه با استفاده از آزمونهاي آماري t و Chi-Square بررسي و مقايسه شدند. همچنين سطح فريتين گروه مورد و شاهد كمتر و بالاتر از 50 سال نيز مورد مقايسه قرار گرفت.

يافته‌ها:
ميانگين سن در گروه مورد60.2±12 و در گروه شاهد 55.7±25 سال بود. ميانگين فريتين در مردان گروه مورد و شاهد به ترتيب 209±178.6 و 75.47±53.2 ميكروگرم در ليتر و از نظر آماري معني‌دار بود (
P<0.0001) ميانگين فريتين در زنان در گروه مورد و شاهد به ترتيب 145.1±15.2 و 72.5±61.3ميكروگرم در ليتر و از نظر آماري معني‌دار بود.(P<0.004)

نتيجه گيري:
يافته‌هاي اين مطالعه نشان داد كه ارتباط مستقيم و مثبتي بين سطح فريتين و بروز انفاركتوس حاد ميوكارد وجود دارد، بنابر اين فريتين را بايد به عنوان يك عامل خطرساز در بروز انفاركتوس حاد ميوكارد حاد مورد توجه قرار داد.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

hominis, VPg, نوتروفیل, پانکراتیت،بیماری, كلسيم, مرگ و میر, کارشناسان, چای, اخبار علوم آزمایشگاهی, آرتروپودها, غدد تیروئید, يرسينيا مانيتول, کلسترول بد خون, كتواسيدوز, GulfuPèrsicu, تست های غربالگری, باسیلوس, رشته میکرو بیولوژی, نمونه, ویروسها, وارفارين, فولیکولهای, papova, اﭘﯽﺗﻮپ, هیومن, تروپونین, ژن اینترفرون ها, واکسن, مختصر, گلبول‌های, میکروسکوپ, آنژیوتانسین, تست اکسیداز, نمک, هپاتيت, پوستی, ايمونولوژيكي, ويروس, دکتر محمود محمودیان شوشتری, پنومونیه, مویرگهای, بيمارستانها, موم, سولیوم, واکسن, غذاهای سرخ شده, ایمونولوژی و هماتولوژی, مایکو, ﺿﺪﻗﺎرﭼﯽ, استافیلوکوکی, ویروسها, آنتی‌بیوتیک‌ها, گوشت قرمز, اینترنال, ویروسهایی, میکروسکوپ, گندزدا, الکتروفورز پروتئین ها, تروپونین, استرلیزاسیون, آنیونی, کاردیولیپین, shahrooz hemmati, اتوآگلوتیناسیون, پژوهش, کاتاپسین, test, ویسکوزیته, منوکلونال, شاخص های حساسیت و اختصاصیت,