بررسي ميزان ايمونوگلبولين هاي IgA، IgM و IgG در كم خوني ناشي از فقرآهن
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
قريشيان سيدمحمود,كريمي مهران,بوترابي ضياالدين نویسنده / نويسندگان
مترجم
ایمونوگلوبولین - کم خونی - فقر آهن کلید واژه
زمينه و هدف: ايمونوگلبولين ها از دسته گليکوپروتيين ها هستند که در سرم و مايعات بافتي تمام پستانداران وجود دارند و در ميان پنج کلاس ايمونوگلبولين ها در انسان، سه کلاس IgG، IgA و IgM در مقابل عوامل بيگانه از اهميت بيشتري برخوردارند. مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان ايمونوگلبولين ها در کم خوني ناشي از فقر آهن انجام شد. روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي- تحليلي و مورد- شاهدي، 90 نفر از مراجعه کنندگان به آزمايشگاه مرکزي يزد که داراي علايم کلينيکي کم خوني بودند و فريتين آنها از کمتر از 10mg/dl بود، مورد تحقيق قرار گرفتند (گروه مورد)؛ اين افراد هيچ بيماري مشخص ديگري نداشتند و در 4 ماه گذشته تزريق ايمونوگلبولين يا واکسن انجام نداده بودند؛ همچنين 90 نفر مراجعه کننده که سالم و فاقد علايم کلينيکي کم خوني بودند و از نظر سن و جنس با افراد گروه مورد هماهنگ بودند، به عنوان گروه شاهد، انتخاب شدند. از افراد هر دو گروه به ميزان 5cc خون وريدي گرفته و داخل لوله ساده ريخته شد؛ 4 ساعت بعد سرم آن جدا و در فريزر در دماي -80?C نگهداري شد؛ ايمونوگلبولين هاي IgG، IgM و IgA به روش انتشار شعاعي ساده (SRID) و مقدار فريتين آن به روش ELISA اندازه گيري شد. اطلاعات با استفاده از آزمونهاي آماري Chi-Square و t مورد تحليل قرار گرفتند. يافته ها: از 90 نفر افراد داراي کمبود فريتين، 17 نفر (18.88%) در گروه سني 1-19، 43 نفر (47.77%) در گروه سني 20-29 سال و 30 نفر (33.33%) در گروه سني 30-59 سال قرار داشتند. ميانگين IgG در افراد گروه مورد 877.33mg/dl و در افراد گروه شاهد 1048.7mg/dl و اختلاف آنها از نظر آماري معني دار بود (P=0.001). ميانگين IgM در افراد گروه مورد 134.2mg/dl و در گروه شاهد 138.92mg/dl بود؛ اين اختلاف از نظر آماري معني دار نبود (P=0.487). ميانگين IgA در گروه مورد 149.82mg/dl و در گروه شاهد 179.33mg/dl و اختلاف آنها معني دار بود (P=0.002). تفاوت وضعيت ايمونوگلبولين ها در دو گروه مورد و شاهد از نظر IgG و IgA معني دار بود (به ترتيب P=0.000 و P=0.003) ولي از نظر IgM معني دار نبود (P=0.756). ميزان همبستگي فريتين با ايمونوگلبولين ها در هيچ از يک گروههاي مورد مطالعه معني دار نبود. نتيجه گيري: در اين تحقيق، ميانگين ايمونوگلبولين هاي IgG و IgA در افراد با کمبود فريتين به طور معني داري کمتر از افراد با فريتين نرمال بود. چکیده
* يزد، گروه آموزشي پاتوبيولوژي دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شيهد صدوقي يزد - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 

بررسي ميزان ايمونوگلبولين هايIgA، IgM و IgG  در كم خوني ناشي از فقرآهن


زمينه و هدف:
ايمونوگلبولين ها از دسته گليکوپروتيين ها هستند که در سرم و مايعات بافتي تمام پستانداران وجود دارند و در ميان پنج کلاس ايمونوگلبولين ها در انسان، سه کلاس IgG، IgA و IgM در مقابل عوامل بيگانه از اهميت بيشتري برخوردارند. مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان ايمونوگلبولين ها در کم خوني ناشي از فقر آهن انجام شد.

روش بررسي:
در اين مطالعه توصيفي- تحليلي و مورد- شاهدي، 90 نفر از مراجعه کنندگان به آزمايشگاه مرکزي يزد که داراي علايم کلينيکي کم خوني بودند و فريتين آنها از کمتر از 10mg/dl بود، مورد تحقيق قرار گرفتند (گروه مورد)؛ اين افراد هيچ بيماري مشخص ديگري نداشتند و در 4 ماه گذشته تزريق ايمونوگلبولين يا واکسن انجام نداده بودند؛ همچنين 90 نفر مراجعه کننده که سالم و فاقد علايم کلينيکي کم خوني بودند و از نظر سن و جنس با افراد گروه مورد هماهنگ بودند، به عنوان گروه شاهد، انتخاب شدند. از افراد هر دو گروه به ميزان 5cc خون وريدي گرفته و داخل لوله ساده ريخته شد؛ 4 ساعت بعد سرم آن جدا و در فريزر در دماي -80?C نگهداري شد؛ ايمونوگلبولين هاي IgG، IgM و IgA به روش انتشار شعاعي ساده (SRID) و مقدار فريتين آن به روش ELISA اندازه گيري شد. اطلاعات با استفاده از آزمونهاي آماري Chi-Square و t مورد تحليل قرار گرفتند.

يافته ها:
از 90 نفر افراد داراي کمبود فريتين، 17 نفر (18.88%) در گروه سني 1-19، 43 نفر (47.77%) در گروه سني 20-29 سال و 30 نفر (33.33%) در گروه سني 30-59 سال قرار داشتند. ميانگين IgG در افراد گروه مورد 877.33mg/dl و در افراد گروه شاهد 1048.7mg/dl و اختلاف آنها از نظر آماري معني دار بود (P=0.001). ميانگين IgM در افراد گروه مورد 134.2mg/dl و در گروه شاهد 138.92mg/dl بود؛ اين اختلاف از نظر آماري معني دار نبود (P=0.487). ميانگين IgA در گروه مورد 149.82mg/dl و در گروه شاهد 179.33mg/dl و اختلاف آنها معني دار بود (P=0.002). تفاوت وضعيت ايمونوگلبولين ها در دو گروه مورد و شاهد از نظر IgG و IgA معني دار بود (به ترتيب P=0.000 و P=0.003) ولي از نظر IgM معني دار نبود (P=0.756). ميزان همبستگي فريتين با ايمونوگلبولين ها در هيچ از يک گروههاي مورد مطالعه معني دار نبود.

نتيجه گيري:
در اين تحقيق، ميانگين ايمونوگلبولين هاي IgG و IgA در افراد با کمبود فريتين به طور معني داري کمتر از افراد با فريتين نرمال بود.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

وارفارين, گلوكار, لوزالمعده, ویتامین D, سانتریفوگاسیون, Bacillus, ضدهیپرتانسیون, Persiko, استافیلوکوکها, پرسنل علوم آزمایشگاهی, hominis, تست لوله ای کواگولاز, عوارض آميبيازيس, گلوکز-مانوز-گلاکتوز-فروکتوز, روماتيسمي, میکروگرم, تحقيقاتي علوم پزشكي رازي, هموگلوبين, هیپوبرمیت, اریتروبلاستوزجنین, سیفیلیس, اتوآنالايزر, کاتتریزاسیون, زخم سيفليس , سلولهای رنگدانه پوست, اريتروسيت, میکروسکوپ, تست های روتین و غیر روتین آزمایشگاهی, جنین, ویروس, Rh, هیستیدین, میکرون, خون شناسی, نبولایزر, میلوئید, شقاق مقعد , آب مروارید, ضدالتهاب, زخم‌های پپتیک, باکتری E.coli, کورتیزول, كلوني, مالتیپل, دستگاه الايزا و كمولومينسنس ThunderBolt, دكونژستان‌هاي, تروپونین, ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاآﻟﺒﯿﮑﻨﺲ, مقدمه اسپور زایی, گیمسا, باکتریال, آنافيلاتوكسين, محصولات, نفرین, ویروسها, سانتريفوژ, عدم رعایت بهداشت دهان, ریاجنتهای, فنوباربیتال, میکروب شناسی, گرمسیری, میکرودرم, باکتریال, لوپوس, كلسیم, کوکسی های گرم مثبت, مانيتورينگ, کونژوگه, درمان افراد چاق, ویروسهایی,