بررسي ميزان فعاليت آنزيم كاتپسين D در بيماران مبتلا به سرطان پستان در مقايسه با افراد سالم
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
رضوي فخرالملوك,ملك نيا ناصر,فرازي بيژن نویسنده / نويسندگان
مترجم
کاتپسین D - سرطان پستان - سرطان کلید واژه
سابقه و هدف: سرطان پستان مهمترين عامل مرگ و مير ناشي از سرطان در زنان بوده و حدود 33 درصد كل سرطان ها در زنان را تشكيل مي دهد. با توجه به اين كه بيش از يك سوم زنان مبتلا به سرطان پستان در مرحله پيشرفته اين بيماري جهت درمان مراجعه مي كنند، هدف از اين بررسي تعيين روشي براي تشخيص سرطان پستان در مراحل اولية آن مي باشد. مواد و روش ها: در اين پژوهش، ابتدا آنزيم خام كاتپسين D از لوكوسيت ها جدا شده و سپس باكروماتوگرافي تعويض يون با 25DEAE- ، ابتدا اسيد پروتئازها از بقيه آنزيم ها جدا شدند و سنجش ميزان فعاليت آنزيم كاتپسين D و وجود بيشترين ميزان فعاليت آنزيمي در ناحيه اسيد پروتئازي، كروماتوگرافي حساس با سفادكس G-200 انجام شد. سپس با انطباق فراكسيون هاي محدوده پيك تك شارپ در ناحيه 280نانومتر با پيك تك آنزيمي و مشاهده باند تك به روي پلي اكريل آميد جداسازي آنزيم كامل گرديد. اين مراحل جداسازي و سنجش فعاليت آنزيم در بيمارستان امام خميني تهران بر روي بيماران مبتلا به سرطان پستان در مقايسه با افراد سالم (تست كنترل) انجام گرفت. سنجش فعاليت آنزيم با استفاده از روش اصلاح شده Anson انجام شد. يافته ها: ميانگين فعاليت آنزيم كاتپسين D درخون افراد مبتلا به سرطان پستان 37.42±2.56 و در افراد سالم (گروه شاهد) 11.94±1.011 به دست آمد كه اين اختلاف معني دار مي باشد (P>0.03). استنتاج: با توجه به يافته هاي اين پژوهش اندازه گيري آنزيم كاتپسين D به عنوان يك شاخص تشخيصي براي شناسايي زودرس افراد مبتلا به سرطان پستان مي تواند مورد توجه قرار گيرد. چکیده
كرمان، خيابان مديريت، دانشكده پرستاري و مامايي رازي، دانشگاه علوم پزشكي كرمان - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 

بررسي ميزان فعاليت آنزيم كاتپسين D در بيماران مبتلا به سرطان پستان در مقايسه با افراد سالم

سابقه و هدف:
سرطان پستان مهمترين عامل مرگ و مير ناشي از سرطان در زنان بوده و حدود 33 درصد كل سرطان ها در زنان را تشكيل مي دهد. با توجه به اين كه بيش از يك سوم زنان مبتلا به سرطان پستان در مرحله پيشرفته اين بيماري جهت درمان مراجعه مي كنند، هدف از اين بررسي تعيين روشي براي تشخيص سرطان پستان در مراحل اولية آن مي باشد.

مواد و روش ها:
در اين پژوهش، ابتدا آنزيم خام كاتپسين D از لوكوسيت ها جدا شده و سپس باكروماتوگرافي تعويض يون با 25DEAE- ، ابتدا اسيد پروتئازها از بقيه آنزيم ها جدا شدند و سنجش ميزان فعاليت آنزيم كاتپسين D و وجود بيشترين ميزان فعاليت آنزيمي در ناحيه اسيد پروتئازي، كروماتوگرافي حساس با سفادكس G-200 انجام شد. سپس با انطباق فراكسيون هاي محدوده پيك تك شارپ در ناحيه 280نانومتر با پيك تك آنزيمي و مشاهده باند تك به روي پلي اكريل آميد جداسازي آنزيم كامل گرديد. اين مراحل جداسازي و سنجش فعاليت آنزيم در بيمارستان امام خميني تهران بر روي بيماران مبتلا به سرطان پستان در مقايسه با افراد سالم (تست كنترل) انجام گرفت. سنجش فعاليت آنزيم با استفاده از روش اصلاح شده Anson انجام شد.

يافته ها:
ميانگين فعاليت آنزيم كاتپسين D درخون افراد مبتلا به سرطان پستان 37.42±2.56 و در افراد سالم (گروه شاهد) 11.94±1.011 به دست آمد كه اين اختلاف معني دار مي باشد (P>0.03).

استنتاج:
با توجه به يافته هاي اين پژوهش اندازه گيري آنزيم كاتپسين D به عنوان يك شاخص تشخيصي براي شناسايي زودرس افراد مبتلا به سرطان پستان مي تواند مورد توجه قرار گيرد.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

آسپتیک, هموگلوبین خون, هیپرپاراتیروئیدی, نوتروفیل, کاتیونی, علوم آزمایشگاهی دامپزشکی, یک لیوان آب ولرم , دﻧﺎﺗﻮراﺳﯿﻮن, دانشگاه های علوم پزشکی کشور, گلوکوکورتیکوئیدها, سونوگرافیک, گليكول, میتوکندریایی, FDP, بیماری Wilson, محلولها, رشته میکرو بیولوژی, جاوتز, مسموميت, CTA, اینترلوکین, سروتونین, کست‌های, تسكين‌بخش, تاثیر سطح ویتامین D در زنان باردار , مصرف غذاهای چرب, مایکو, Potassium, DNAﻫﺎي, گوارش, شارلتون, گلیکو, سونتیمیر, یازدهمین, کلاژن, سلول‌های تي(T Cells) , پليت, مگنتوزوم, دکتر آزیتا چگینی, disinfectant, متاستاز, جویدن آدامس, پلیت, ویروسها, سرطان های ملانوم بدخیم, نوکلئوتیدهای, آدنوویروسها, تستهای آزمایشگاهی (CEA), ارتروسیت, ترومبوز, پروفسور پيتر اَگري استاد دانشگاه جان هاپكينز, شايع‏ترين ضايعات و زخم‏هاي دهان, محسوس, تریامسینولون, گلوکورونیداسیون, اداره کل تجهیزات پزشکی, توکسوکارا, نوکودازول, آمونيوم, گلوبولین, ميوگلوبين, فرآیند فاگوسیتوز, كيت هاي آزمايشگاهي سرولوژي, تاموکسی‌فن, ويروسي, ژنتيکي, Controls, کالچرها, Hct, متخصصان فعال,