بررسي ميزان آنزيم كراتين فسفوكيناز مايع مغزي نخاعي در بيماران مبتلا به كوماي ارگانيك و متابوليك به عنوان يك روش تشخيصي
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
اشرفي حميد,حشمت رامين,اقدمي ناصر,فرهادنيا پيام,خادم انصاري محمدحسن نویسنده / نويسندگان
مترجم
کراتینین فسفو کیناز کلید واژه
مقدمه: در تقسيم بندي عوامل ايجادکننده کوما دو گروه عمده وجود دارد: عوامل متابوليک و ارگانيک، آنچه که اخيرا در افتراق کوماي ارگانيک از متابوليک مطرح شده اندازه گيري ميزان آنزيم کراتين فسفوکيناز (CPK) موجود در مايع مغزي نخاعي است. به همين جهت اين مطالعه براي بررسي ميزان اين آنزيم در مايع مغزي نخاعي بيماران مبتلا به کوماي ارگانيک و متابوليک و مقايسه آنها با يکديگر طراحي و اجرا گرديد. مواد و روش: در اين مطالعه مورد – شاهدي 68 بيمار (18 بيمار در گروه کوماي ارگانيک، 14 بيمار در گروه کوماي متابوليک و 36 بيمار در گروه شاهد) مورد بررسي قرار گرفتند. آنزيم کراتين فسفوکيناز از نمونه CSF اندازه گيري شد و نتايج با نرم افزار آماري SPSS و توسط تست هاي پارامتريک در دو گروه کوماي متابوليک و ارگانيک با هم و با گروه کنترل مقايسه شدند. نتايج: ميانگين سطح آنزيم کراتين فسفوکيناز مايع مغزي نخاعي در بيماران دچار کوماي ارگانيک 15.56 mu/ml و در بيماران دچار کوماي متابوليک 5.93 mu/ml و در گروه شاهد 0.32 mu/ml بود. اختلاف موجود در ميانگين سطوح CPK مايع مغزي نخاعي گروه شاهد با هر دو گروه و نيز در مقايسه هر دو گروه با يکديگر از نظر آماري معني دار بود. مقايسه سطح CPK مايع مغزي نخاعي در بيماران مبتلا به کوماي ارگانيک و متابوليک و نيز گروه شاهد، نشان دهنده افزايش سطح اين آنزيم در هر دو گروه از بيماران و نيز افزايش قابل توجه و محسوس آن در کوماي ارگانيک نسبت به متابوليک مي باشد. بحث: بنابراين اندازه گيري سطح CPK به عنوان نشانگري از آسيب بافت مغزي در کنار يافته هاي کلينيکي و ساير اقدامات پاراکلينيکي کمک کننده بوده که مي تواند در افتراق کوماي متابوليک از ارگانيک مورد استفاده قرار گيرد. چکیده
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه زمستان 1380; 12(4):306-313 - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 

بررسي ميزان آنزيم كراتين فسفوكيناز مايع مغزي نخاعي در بيماران مبتلا به كوماي ارگانيك و متابوليك به عنوان يك روش تشخيصي

مقدمه:
در تقسيم بندي عوامل ايجادکننده کوما دو گروه عمده وجود دارد: عوامل متابوليک و ارگانيک، آنچه که اخيرا در افتراق کوماي ارگانيک از متابوليک مطرح شده اندازه گيري ميزان آنزيم کراتين فسفوکيناز (CPK) موجود در مايع مغزي نخاعي است. به همين جهت اين مطالعه براي بررسي ميزان اين آنزيم در مايع مغزي نخاعي بيماران مبتلا به کوماي ارگانيک و متابوليک و مقايسه آنها با يکديگر طراحي و اجرا گرديد.

مواد و روش:
در اين مطالعه مورد – شاهدي 68 بيمار (18 بيمار در گروه کوماي ارگانيک، 14 بيمار در گروه کوماي متابوليک و 36 بيمار در گروه شاهد) مورد بررسي قرار گرفتند. آنزيم کراتين فسفوکيناز از نمونه CSF اندازه گيري شد و نتايج با نرم افزار آماري SPSS و توسط تست هاي پارامتريک در دو گروه کوماي متابوليک و ارگانيک با هم و با گروه کنترل مقايسه شدند.

نتايج:
ميانگين سطح آنزيم کراتين فسفوکيناز مايع مغزي نخاعي در بيماران دچار کوماي ارگانيک 15.56 mu/ml و در بيماران دچار کوماي متابوليک 5.93 mu/ml و در گروه شاهد 0.32 mu/ml بود. اختلاف موجود در ميانگين سطوح CPK مايع مغزي نخاعي گروه شاهد با هر دو گروه و نيز در مقايسه هر دو گروه با يکديگر از نظر آماري معني دار بود.

مقايسه سطح CPK مايع مغزي نخاعي در بيماران مبتلا به کوماي ارگانيک و متابوليک و نيز گروه شاهد، نشان دهنده افزايش سطح اين آنزيم در هر دو گروه از بيماران و نيز افزايش قابل توجه و محسوس آن در کوماي ارگانيک نسبت به متابوليک مي باشد.

بحث:
بنابراين اندازه گيري سطح CPK به عنوان نشانگري از آسيب بافت مغزي در کنار يافته هاي کلينيکي و ساير اقدامات پاراکلينيکي کمک کننده بوده که مي تواند در افتراق کوماي متابوليک از ارگانيک مورد استفاده قرار گيرد.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

يون‌هاي, تومور مغزی, میگرنی, جلوگیری از پوسیدگی دندان , بریگام, اداره سلامت دهان و دندان, اريتروسيت, آنالایتیکال, ترنس, پزشکی, میوگلوبین, ویتامینC, CALBIOTECH امريكا, APO E, میترامایسین, پژوهشکده, پرمنگنات, دیابت, بيليروبين, سرطان رکتوم راست روده, ازمایشگاه پاتوبیولوژی دانش, ژنوحسگر, ﭘﻼﺳـﻤﺎﯾﯽ, سيستم آنزيم-سوبسترا, لنفاوي, کلسیفیکاسیون, تتراد, سنتریک, وگرانولار, GVHD, كيت عفوني, همولیتیک, آندوکرین, میکروسکوپ, آمینواسید, واگیر‌دار, میکرومتر, کابوت, کریگلر, پروتئین elF4F, آزمايش‌هاي, کارسینومای, قهوه, پستان, پیوند, Calbiotech, هموگلوبین, میلوما, گویچه, ضربه و تحريكات مكانيكي, آمیب‌ها, كتاب بيوشيمي, نئوفرمانس, هپاتيت آميبي, سرولوژیک, میکروبهای, اخبار علوم آزمایشگاهی, میكروبی, اوتیسم, گاما, پنیر فتا , ویبریوکلرا, HRP, تغییرات بیولوژیکی , نوتروفیلها, هايپركروم, فرمولاسیونی, کروموزمی, viruses, ميانگين,