کنترل بهترگلوکز در بچه ها ئی که دیابت تیپ 1 دارند به رزیم مداوم آنها بستگی دارد
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
دکتر لیزا ولکنینگ – دکتر باربارا جی آندرسون نویسنده / نويسندگان
سپیده ظهیری مترجم
گلوکوز - دیابت تیپ 1 کلید واژه
مطالعه محققان در مرکز دیابت جاسلین در تگزاس نشان داده است که تداوم در انجام رزیم های غذایی توصیه شده باعث کنترل بهتر گلوکز در بچه هایی که دیابت تیپ 1 دارند می شود . در سالهای اخیر مدیران مراکز دیابت بر روی داروها جدید و روشهای درمانی جدید متمرکز شده اند. دکتر لری لافل درنشریه ای که در مجله مراقبتهای دیابت انتشار کرده است می گوید: در این مطالعه ما تشویق شدیم که رزیم مخصوصی را برای کنترل قند خون در بچه ها و نوجوانانی که دیابت تیپ 1 دارند شناسایی کنیم. دکتر لافل رئیس مرکز دیابت جاسلین مربوط به بخش جوانان و بخش تحقیق زنتیک و اپیدمیولوزی می باشد . این مطالعه درخانواده های 119 بچه و نوجوانان 9 -14 سال بررسی شد واز آنها درخواست شد که توصیه های رزیمی دنبال کنند واز نزدیک مواردی همچون جذب کربوهیدرات , منطبق کردن انسولین بچه ها با دوزجذب کربوهیدرات وکیفیت رزیم از لحاظ جذب شیرینی ها و چربی ها مورد بررسی قرار بگیرد . در این مورد کسانی که بیشتر به توصیه ها توجه داشتند میزان A1C در آنها پائئن تربود. اندازه- گیری میانگین قند خون فرض می شود بهترین راه برای تخمین کنترل قند خوراکی است . میزان پائین َA1C به معنی کنترل بهتر قند خون است . بچه هایی که به طور مداوم و یا خیلی نزدیک به آن توصیه های رزیمی را رعایت کرده بودند میزانA1C آنها از بالا به پایین نزول کرده بود نسبت به آنهایی که رزیم را دنبال نکرده بودند وآنهایی که رزیم را کمتر ادامه داده بودند مقدار میانگینA1C آنها9 درصد بود .آنهایی که به توصیه بیشتر عمل کرده بودند میانگین A1C 8.1 و 8.4 درصد بود که به تداوم رزیم آنها مربوط بود .اختلاف A1c بین 0.6 و 0.9 بود که این اختلاف پر معنی در نظر گرفته می شود . دکتر سانجی مهتا فیزیکدان و محقق انجمن ذکر کرد که پایین آوردن مقادیرA1C با یک کاهش پرمعنی در احتمال بروز دیابت های پیچیده مرتبط می شود . با بدست آوردن میزان های مورد نظر A1Cدر مدت طولانی احتما ل دیابت های پیچیده میتواند از 50 به75 درصد کاهش یابد. طبق گفته دکتر لیفر هر واحدی که شما از مقدارA1C کم می کنید , احتمال کاهش بروز دیابت بیشترمی گردد . دکترمهتا گفت : این مطالعات نشان می دهد که رزیمهای مداوم با کنترل گلوکز ارتباط دارد و به خانواده ها ثابت می کند که آنها می توانند با خوش بینی دیابت بچه ها را کنترل کنند . او خاطر نشان کرد این مطالعه مشخص می کند اهمیت تداوم رزیم را در کنترل خوش بینانه قند خون درزمانی که بیشتر جوانان با دیابت تیپ 1 از تکنولوزی هایی همچون سرنگ های انسولین و انسولین با عمل بالا استفاده می کنند. یک ارتباط مهم از عادات رزیمی در رهبری وکنترل دیابت در زمان حاضر مشخص نشده است و او گفت : نتیجه تداوم رزیم ممکن است یک فاکتور اصلاحی در درمان جوانان با دیابت های تیپ 1 را نشان دهد . و مدیریت نادرست ممکن است باعث افزایش دیابت گردد ولی رزیم های مداوم مخصوص ممکن است کنترل گلوکزی را در این جمعیت افزایش دهد . این تحقیقات توسط دکتر لیزا ک ولکنینگ در جسلین و دکتر باربارا جی آندرسون از بیمارستان بچه های تگزاس , تونجا نازل از NICHD و دکتر جیل وسبرگ بنچل از بیمارستان بچه های شیکاگو انجام گرفته است . چکیده
استخراج شده از سایت اینترنتی www.medicalnewstoday.com - ارسالی از طرف کاربر سپیده منابع
. .
 

 

کنترل بهترگلوکز در بچه ها ئی که دیابت تیپ 1 دارند به رژیم مداوم آنها بستگی دارد

مطالعه محققان در مرکز دیابت جاسلین در تگزاس نشان داده است که تداوم در انجام رژیم های غذایی توصیه شده باعث کنترل بهتر گلوکز در بچه هایی که دیابت تیپ 1 دارند می شود . در سالهای اخیر مدیران مراکز دیابت بر روی داروها جدید و روشهای درمانی جدید متمرکز شده اند.

دکتر لری لافل درنشریه ای که در مجله مراقبتهای دیابت انتشار کرده است می گوید: در این مطالعه ما تشویق شدیم که رژیم مخصوصی را برای کنترل قند خون در بچه ها و نوجوانانی که دیابت تیپ 1 دارند شناسایی کنیم.

دکتر لافل رئیس مرکز دیابت جاسلین مربوط به بخش جوانان و بخش تحقیق ژنتیک و اپیدمیولوژی می باشد .

این مطالعه درخانواده های 119 بچه و نوجوانان 9 -14 سال بررسی شد واز آنها درخواست شد که توصیه های رژیمی دنبال کنند واز نزدیک مواردی همچون جذب کربوهیدرات , منطبق کردن انسولین بچه ها با دوزجذب کربوهیدرات وکیفیت رژیم از لحاظ جذب شیرینی ها و چربی ها مورد بررسی قرار بگیرد .

در این مورد کسانی که بیشتر به توصیه ها توجه داشتند میزان A1C در آنها پائئن تربود. اندازه- گیری میانگین قند خون فرض می شود بهترین راه برای تخمین کنترل قند خوراکی است .

میزان پائین َA1C به معنی کنترل بهتر قند خون است . بچه هایی که به طور مداوم و یا خیلی نزدیک به آن توصیه های رژیمی را رعایت کرده بودند میزانA1C آنها از بالا به پایین نزول کرده بود نسبت به آنهایی که رژیم را دنبال نکرده بودند وآنهایی که رژیم را کمتر ادامه داده بودند مقدار میانگینA1C آنها9 درصد بود .آنهایی که به توصیه بیشتر عمل کرده بودند میانگین A1C 8.1 و 8.4 درصد بود که به تداوم رژیم آنها مربوط بود .اختلاف A1c بین 0.6 و 0.9 بود که این اختلاف پر معنی در نظر گرفته می شود .

دکتر سانجی مهتا فیزیکدان و محقق انجمن ذکر کرد که پایین آوردن مقادیرA1C با یک کاهش پرمعنی در احتمال بروز دیابت های پیچیده مرتبط می شود . با بدست آوردن میزان های مورد نظر A1Cدر مدت طولانی احتما ل دیابت های پیچیده میتواند از 50 به75 درصد کاهش یابد.

طبق گفته دکتر لیفر هر واحدی که شما از مقدارA1C کم می کنید , احتمال کاهش بروز دیابت بیشترمی گردد .

دکترمهتا گفت : این مطالعات نشان می دهد که رژیمهای مداوم با کنترل گلوکز ارتباط دارد و به خانواده ها ثابت می کند که آنها می توانند با خوش بینی دیابت بچه ها را کنترل کنند . او خاطر نشان کرد این مطالعه مشخص می کند اهمیت تداوم رژیم را در کنترل خوش بینانه قند خون درزمانی که بیشتر جوانان با دیابت تیپ 1 از تکنولوزی هایی همچون سرنگ های انسولین و انسولین با عمل بالا استفاده می کنند.

یک ارتباط مهم از عادات رژیمی در رهبری وکنترل دیابت در زمان حاضر مشخص نشده است و او گفت : نتیجه تداوم رژیم ممکن است یک فاکتور اصلاحی در درمان جوانان با دیابت های تیپ 1 را نشان دهد . و مدیریت نادرست ممکن است باعث افزایش دیابت گردد ولی رژیم های مداوم مخصوص ممکن است کنترل گلوکزی را در این جمعیت افزایش دهد .

این تحقیقات توسط دکتر لیزا ک ولکنینگ در جسلین و دکتر باربارا جی آندرسون از بیمارستان بچه های تگزاس , تونجا نازل از NICHD و دکتر جیل وسبرگ بنچل از بیمارستان بچه های شیکاگو انجام گرفته است .
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

Nanoscale, آفلاتوکسین G 2, پپتیدی, چشمانتان, مورفولوژي, استاف, تقویت, آگاروز, کنترل کیفی نیم مک فارلند , تکنیک, آنتی بادی, میلوفیتزی, ماکروفاژها, گلیسیرید, نورونها, سرطان خون, سندروم, رگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خونی , تيروئيدي, ناقلین, كليرانس, ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﺪي, اپیتلیال, نشانگرهای, بیوانفورماتیک, ويروس, رشته علوم آزمایشگاهی, کنسروها, نامباکتریوفاژ, تریپسین, باکتری هلیکوباکترپیلوری , فاسیولیازیس, Persiar, ویروس, گالاکتوره, پلاکتی, عسل, هماتولوژی, يداستنبرگ, سلول های بدن, اضافه وزن و ناهنجاری های روحی, عوامل هورمونی, پروتئینelF4F, تولید استخوان, انجام پاپ اسمیر , ترمیم, مایه, شارکوت, اتوزمال, اسپوروسیست, سنتز پروتئین, اریتروپوتز, باكتری, هموگلوبین, علل كاهش وزن مخصوص ادرار, لیشمانین, دستگاه تاندربولت, کمپلمان, ژلاتیناز, رفلاكس اسید معده, پترزبورگ, هیبریدی, پژوهشگر, تفاوت اب مقطر و اب ديونيزه, ارگانیسمی, هماتولوژی, مینوتیسیموم, ماتریکس, phoenicis, شيلوميكرون,