بررسي سطح استريول بزاق در پيشگويي زايمان زودرس
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
تهرانيان نجمه,موسوي سيده سعيده,كاظم نژاد انوشيروان نویسنده / نويسندگان
مترجم
استریول - بزاق - زایمان زود رس کلید واژه
هدف از اين مطالعه بررسي سطح استريول بزاق در زنان بستري شده با تشخيص زايمان زودرس مي باشد. اين پژوهش از نوع مطالعه تحليلي آينده نگر است كه 54 زن باردار 34-24 هفته با دردهاي زايماني زودرس مورد مطالعه قرار گرفتند كه 11 مورد بدلايلي از جمله آنومالي نوزادي و عفونت اداري از مطالعه حذف شدند از 43 نمونه باقيمانده 22 نفر زايمان زودرس نمودند كه بعنوان گروه مواد و 21 نفر زايمان طبيعي داشتند كه بعنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. نمونه بزاق افراد در حد فاصل ساعت 9 صبح تا 8 شب گرفته مي شد و در دماي 20- درجه سانتيگراد فريز مي گرديد و در انتهاي نمونه گيري ميزان استريول بزاق به روش الايزا اندازه گيري مي شد و نتايج بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و با آزمون آماري ضريب همبستگي پيرسون و آزمون دقيق فيشر، X2 و t-text آناليز گرديد. آزمون آماري بين سطح استريول بزاق و سن مادر (p=0.03)و (r=0.046) تعداد بارداري (p=0.009) و (r=0.54) و سن حاملگي در زمان نمونه گيري (P=0.01) (r=0.53) در گروه مورد همبستگي نشان داد كه در گروه شاهد مشاهده نشد. مقايسه ميانگين سطح استريول بزاق در گروه مورد و شاهد نيز بيانگر سطح بالاتر آن در گروه مورد در هفته هاي 34، 33، 32، 31 بارداري نسبت به گروه شاهد بود. (0.31±0.21) در مقابل (0.25±0.21) منحني POC نقطه بحراني (cutoff) سطح استريول بزاق را براي پيشگويي زايمان زودرس ميزان 18.75 نانوگرم در دسي ليتر نشان داد كه داراي حساسيت 68.2%، ويژگي 57.1%، ارزش پيشگويي مثبت 62.5% و ارزش پيشگويي منفي 63.2% مي باشد. نتيجه نهائي اينكه بررسي سطح استريول بزاق در بارداري مي تواند پيشگويي كننده خطر زايمان پيش از موعد باشد. چکیده
گروه مامایي، دانشكده علوم پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 
بررسي سطح استريول بزاق در پيشگويي زايمان زودرس

سابقه و هدف:

هدف از اين مطالعه بررسي سطح استريول بزاق در زنان بستري شده با تشخيص زايمان زودرس مي باشد.

مواد و رش ها:

اين پژوهش از نوع مطالعه تحليلي آينده نگر است كه 54 زن باردار 34-24 هفته با دردهاي زايماني زودرس مورد مطالعه قرار گرفتند كه 11 مورد بدلايلي از جمله آنومالي نوزادي و عفونت اداري از مطالعه حذف شدند از 43 نمونه باقيمانده 22 نفر زايمان زودرس نمودند كه بعنوان گروه مواد و 21 نفر زايمان طبيعي داشتند كه بعنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. نمونه بزاق افراد در حد فاصل ساعت 9 صبح تا 8 شب گرفته مي شد و در دماي 20- درجه سانتيگراد فريز مي گرديد و در انتهاي نمونه گيري ميزان استريول بزاق به روش الايزا اندازه گيري مي شد و نتايج بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و با آزمون آماري ضريب همبستگي پيرسون و آزمون دقيق فيشر، X2 و t-text آناليز گرديد.

آزمون آماري بين سطح استريول بزاق و سن مادر (p=0.03)و (r=0.046) تعداد بارداري (p=0.009) و (r=0.54) و سن حاملگي در زمان نمونه گيري (P=0.01) (r=0.53) در گروه مورد همبستگي نشان داد كه در گروه شاهد مشاهده نشد. مقايسه ميانگين سطح استريول بزاق در گروه مورد و شاهد نيز بيانگر سطح بالاتر آن در گروه مورد در هفته هاي 34، 33، 32، 31 بارداري نسبت به گروه شاهد بود. (0.31±0.21) در مقابل (0.25±0.21) منحني POC نقطه بحراني (cutoff) سطح استريول بزاق را براي پيشگويي زايمان زودرس ميزان 18.75 نانوگرم در دسي ليتر نشان داد كه داراي حساسيت 68.2%، ويژگي 57.1%، ارزش پيشگويي مثبت 62.5% و ارزش پيشگويي منفي 63.2% مي باشد.

نتایج:

نتيجه نهائي اينكه بررسي سطح استريول بزاق در بارداري مي تواند پيشگويي كننده خطر زايمان پيش از موعد باشد.

نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

فیتونیوترینت, مالاریا, انگل شناسی, کمبود ویتامین د, درمان سریع سرطان, خال‌های پوستی, مردانه, ملانوما, ديوكسي, ترنس, شکلات داغ, کاتالاز, هیدروژنی, سیستمیک, ویروس‌ها, CDC, رتینوپاتی, فوسیک, سنتتاز, سیتوتکسیتی, ویتامین, ویروس, میکروبیولوژی, هپارین, استروئید‌ها, آنتی ژن های واسرمن, سلول های اندوکاردیوم, ازون, اندوتوکسین, اکسوستیل, فلوراید, فلایشمان, کودکانی, مننژیت (عفونت پرده مغزی), واژینال, همولیتیک, میکروبیولوژی, میکرون, کلریدریک, پرسنل آزمایشگاهی, پلاسمودیومها, دکتر دیواکارمتیال, هایپرهیدروز, فارماکولوژی, ترومبوز, کورینه, امولسیون کننده, کولمر, test, اخبار آزمایشگاهی, mansoni, استرلیزه, CKmb, رایتر, ورمونت, اسپروی, نوروپاتی, مایکوباکتریوم, سيتوزول, قرص های مکمل ویتامین, آب دیونیزه و کانداکتیویتی, لوسمي, pneumoniae, سارکوئیدوز, پلی ساکاریدها, حملات بيوتروريستي, غیرکنژوگه, رشته علوم آزمایشگاهی, گیلن, اسکلروتیک,