بررسي فراواني كمبود آنزيم گلوكز -6- فسفات دهيدروژناژ در نوزادان متولد شده در بيمارستان ولي عصر - تهران
 

- +
عنوان
ایمیل  
 

مدیر سایت ارسال کننده
اميني الهه,علومي يزدي زهره,زماني علي,قاسمي مهدي نویسنده / نويسندگان
مترجم
G6PD - زردی - بیلی روبین کلید واژه
هدف: كمبود گلوكز -6- فسفات دهيدروژناژ علاوه بر كم خوني هموليتيك باعث زردي و كرنيكتروس با سطوح پايين تر بيلي روبين نوزادي مي شود. غربالگري نوزادان در بدو تولد از لحاظ فعاليت آنزيم از طريق آزمايش خون بند ناف جهت پيشگيري از بروز زردي هاي شديد و سكل هاي عصبي در كشورهاي با شيوع بالا پيشنهاد شده است. هدف اين مطالعه تعيين فراواني نقص آنزيم در متولدين بيمارستان ولي عصر و ارتباط كمبود اين آنزيم با متغيرهاي جنس، سن حاملگي، زردي، هموليز، و كم خوني بود. روش مطالعه: فعاليت آنزيم در نمونه خون بند ناف به روش فلورسانت لكه اي در 450 نوزاد متولد بيمارستان ولي عصر طي يك دوره 9 ماهه بررسي شد. يافته ها: 9 نوزاد (8 پسر و 1 دختر) نقص آنزيمي داشتند و فراواني نقص آنزيم 2% بود. از نوزادان مذكور 6 نوزاد (66.7%) دچار زردي شدند. هيچكدام از موارد كمبود گلوكز -6- فسفات دهيدروژناژ، كم خوني نداشتند و تنها يك نوزاد شمارش رتيكولوسيت بالا داشت. كمبود گلوكز -6- فسفات دهيدروژناژ با جنس و زردي نوزاد ارتباط معني داري داشت. بين كمبود آنزيم و سن حاملگي، هماتوكريت و شمارش رتيكولوسيت ارتباط معني داري نبود. نتيجه گيري: فراواني نقص گلوكز -6- فسفات دهيدروژناژ در متولدين بيمارستان ولي عصر 2% بود. به نظر مي رسد كه غربالگري فعاليت آنزيم در نوزادان بخصوص پسر از طريق خون بندناف در بدو تولد باارزش باشد. چکیده
تهران، انتهاي بلوار كشاورز، بيمارستان امام خميني، بيمارستان وليعصر، بخش مراقبت ويژه نوزادان - ارسالی از طرف کاربر ahad منابع
. .
 

 

بررسي فراواني كمبود آنزيم گلوكز -6- فسفات دهيدروژناژ در نوزادان متولد شده در بيمارستان ولي عصر - تهران

هدف:
كمبود گلوكز -6- فسفات دهيدروژناژ علاوه بر كم خوني هموليتيك باعث زردي و كرنيكتروس با سطوح پايين تر بيلي روبين نوزادي مي شود. غربالگري نوزادان در بدو تولد از لحاظ فعاليت آنزيم از طريق آزمايش خون بند ناف جهت پيشگيري از بروز زردي هاي شديد و سكل هاي عصبي در كشورهاي با شيوع بالا پيشنهاد شده است. هدف اين مطالعه تعيين فراواني نقص آنزيم در متولدين بيمارستان ولي عصر و ارتباط كمبود اين آنزيم با متغيرهاي جنس، سن حاملگي، زردي، هموليز، و كم خوني بود.

روش مطالعه:
فعاليت آنزيم در نمونه خون بند ناف به روش فلورسانت لكه اي در 450 نوزاد متولد بيمارستان ولي عصر طي يك دوره 9 ماهه بررسي شد.

يافته ها:
 9 نوزاد (8 پسر و 1 دختر) نقص آنزيمي داشتند و فراواني نقص آنزيم 2% بود. از نوزادان مذكور 6 نوزاد (66.7%) دچار زردي شدند. هيچكدام از موارد كمبود گلوكز -6- فسفات دهيدروژناژ، كم خوني نداشتند و تنها يك نوزاد شمارش رتيكولوسيت بالا داشت. كمبود گلوكز -6- فسفات دهيدروژناژ با جنس و زردي نوزاد ارتباط معني داري داشت. بين كمبود آنزيم و سن حاملگي، هماتوكريت و شمارش رتيكولوسيت ارتباط معني داري نبود.

نتيجه گيري:
 فراواني نقص گلوكز -6- فسفات دهيدروژناژ در متولدين بيمارستان ولي عصر 2% بود. به نظر مي رسد كه غربالگري فعاليت آنزيم در نوزادان بخصوص پسر از طريق خون بندناف در بدو تولد باارزش باشد.
نام کاربری :
نام رمز :
 

میکروبیولوژی (میکروب شناسی)

ایمونولوژی (ایمنی شناسی)

کنترل کیفی

هماتولوژی (خون شناسی)

بیوشیمی

بانک خون

پاتولوژی (آسیب شناسی)

مایعات بدن

ژنتیک

بیوتکنولوژی (زیست فن آوری)

نانوتکنولوژی

سم شناسی

تومور مارکر

آندرولوژی

بیولوژی سلولی و مولکولی

کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

الکالین, تروپونین, كمپاني اسپينريكت, کشت‌های خون مثبت, پوند, Abiogenesis, لپتین, هيدروکورتيزون, کالیفرنی, زخم‌های پپتیک, بیماری‌های قلبی - عروقی, Ecoli, سارکوئیدوز, سمپلینگ معکوس, واكسنهايي, کروی و گرانول دار , billirubin, هیپرپاراتیروئیدی, آمیناز, نماتود, کاهش اثرات آلودگی هوا در بدن, هيپرتيروئيدي, گرانولهای, نانوذرات, خونریزی لثه ها, کوتینگ, ویتامین, كونژوگاسيون, تیروگلوبولین, تتراسایکلین, ايمونواسي, کلوسل, مينرالوکورتيکوئيدها, فلکسنری, گرانول, ژنتیک, بیماری کبدی, رژیم غذایی, اداره کل تجهیزات پزشکی, سردردهای مزمن, مرطوب, سمپلینگ استاندارد, متابولیت, مخاط روده , ترانسفوزیون, ویتامین, عامل سارکوم کاپوزی, BLAST, گلوبين, هایپرهیدروز, پرايمرهاي, گروه بندی سایر گروههای خونی, شرکت فارمد, CLIA, pRB, پروترومبین, هليكوباكتر, Wolbachia, کالیبره, سرخرگ های کرونر قلب, Promonocyte, مورژلونز, واکسن, دیازو, تست اليزا, NACL, كليوي, کلسیم, نورمال, کالیبراسیون,